Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit září-říjen 2015


VÝSTAVA
Italský kulturní institut v Praze a Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - organizátoři konference „Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii, Praha 6.-7. října 2015“ uspořádaly výstavu

ODKUD VIDĚT MĚSTO? VEDUTY MĚST OD 13. DO 20. STOLETÍ,

která se konala od 7. do 30. října 2015
v 1. patře Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1–Malá Strana

Pozvánka           Fotogalerie


     

Foto: Jana Jelínková, Archiv hl. m. Prahy
KONFERENCE
Předseda Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Historickým ústavem AV ČR
a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR pořádal konferenci

ČESKOSLOVENŠTÍ INTERBRIGADISTÉ A ŠPANĚLSKÁ OBČANSKÁ VÁLKA,

dne 23. října 2015 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky.  Více         Program    

       

Foto: Jaroslav Novotný
WORKSHOP
Historický ústav AV ČR pořádal v rámci grantového projektu 14-00204S GA ČR
workshop na téma

DĚTSTVÍ VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, 

který se uskutečnil 22. října 2015 v salonku vily Lanna, V Sadech 1, Praha 6-Bubeneč

Pozvánka

    

Foto: Jaroslav Novotný
VÝSTAVA

Výstava TŘI ŽIVOTY JANA HUSA. Učenec a reformátor - kacíř a světec - národní hrdina 

byla otevřena od 2. července 2015 do 18. října 2015
v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

Výstava se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha
a předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše.
Organizátory jsou Senát Parlamentu ČR, Historický ústav AV ČR a Akademie věd ČR,
Strategie AV21.  Více

Autoři výstavy: Eva Doležalová, Sixtus Bolom-Kotari, Jiří Just, Jaroslav Šebek a Robert Šimůnek
Koncepce grafického řešení: Sixtus-Bolom Kotari

Akademický Bulletin                   O výstavě více ZDE


     
     
    

Foto
: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin a Jaroslav Novotný, Historický ústav
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Historický ústav Akademie věd ČR Vás pořádal v úterý 13. října 2015 ve studovně Historického ústavu AV ČR  přednášku 

Doc. dr. Olgy Kovalevské
z Ústavu dějin Ukrajiny Národní akademie věd Ukrajiny (Kyjev)

Визуализация исторической памяти: европейский контекст и украинский опыт
(Vizualizace historické paměti: evropský kontext a ukrajinská zkušenost)

Jazyk přednášky a diskuse: ruština      Pozvánka

    

Foto: Jaroslav Novotný


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Fakultou humanitních studií UK
a Katedrou historie UJEP v Ústí nad Labem pořádal ve dnech 6. a 7. října 2015 v Clam-Gallasově paláci, Praha
34. mezinárodní konferenci

OD VEDUTY K FOTOGRAFII - Inscenování města v jeho historii

Call for papers CZ        Call for papers DE     Call for papers EN

Urban History News     H/SOZ/KULT             Program

Kontaktní adresa:
PhDr. Markéta Růčková, Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020; e-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu
Archiv hl. m. Prahy

     

Foto: Jaroslav Novotný
                                                                                  PREZENTACE KNIHY

Dne 2. října 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury Praha konala slavnostní prezentace knihy

Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy, která se do hloubky věnuje vzniku a rozvoji obchodně-hospodářských styků mezi oběma zeměmi a jež je věnována významnému výročí 90. let novodobých obchodně-ekonomické vztahů mezi Ruskou federací a Českou republikou, resp. mezi Sovětským svazem a Československem. Pořadatelem slavnostní akce bylo vydavatelství Pražský telegraf ve spolupráci s Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a za podpory Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice. S úvodními slovy vystoupili: obchodního zástupce Ruské federace v České republice pan Sergej Stupar, předseda Rusko-české smíšené obchodní komory pan Vladimir Ermakov, za Pražský telegraf paní Natálie Sudliankova a za tým autorů vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR pan Emil Voráček.  Více       

Více o knize zde       Foto: i RU.CZ
ZASEDÁNÍ VÝZKUMNÉHO CENTRA DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR  pořádaly
zasedání vědecké komise a spolupracovníků,

které se uskutečnilo 1. října 2015 v 10.00 hod. v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR

Před zasedáním proběhla veřejná přednáška PhDr. Daniely Dvořákové, Ph.D.

PREDSTAVY O IDEÁLNEJ VÝCHOVE KRÁĽOVSKÝCH DETÍ
 E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského

V 11.00 hod. se konalo neveřejné zasedání spolupracovníků a členů vědecké komise.

Pozvánka

     


Foto: Jaroslav NovotnýVĚDECKÁ KONFERENCE
Ve dnech 30. září a 1. října 2015 se ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6, uskutečnila vědecká konference  

RODINNÉ PODNIKÁNÍ:
České země, habsburská monarchie a střední Evropa
jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury
,

na jejíž organizaci se podílel jako spolupořadatel Historický ústav AV ČR.  Program


     

Foto: Jaroslav Novotný

CENY AKADEMIE VĚD ČR 2015 PRO ÚSPĚŠNÉ VĚDCE
Dne 24. září 2015   předal v Lannově vile předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš Ceny Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu. 

V oblasti humanitních a společenských věd byl oceněn 

autorský tým Historického ústavu AV ČR vedený prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc.,
a autorský tým Stavební fakulty ČVUT v Praze vedený doc. Ing. Jiřím Cajthamlem, Ph.D.

za Akademický atlas českých dějinVíce

    

Foto
: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)          Fotogalerie:  viz Akademický bulletin