Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit listopad-prosinec 2015


125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
– přímé předchůdkyně, která se v roce 1952 společně s dalšími dobovými vědeckými institucemi stala základem Československé akademie věd. Více

Video za slavnostního zakončení výročí galavečeru v pražském Foru Karlin  zde .
VÝSTAVA KE 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD      VĚDA - NÁROD - DĚJINY

Národní muzeum a Akademie věd České republiky představily ve čtvrtek 15. října 2015 výstavu

VĚDA – NÁROD – DĚJINY
 
Akce, která je součástí celoročních oslav 125 let od založení Akademie věd, je od 16. října 2016 do 10. ledna 2016 přístupná veřejnosti v Nové budově Národního muzea. „Výstava připomíná nejvýznamnější události a vědecké úspěchy Akademie věd a osobnosti, třeba i na první pohled trochu kontroverzí,“ komentuje autor výstavy dr. Marek Junek z Národního muzea. „Jsou zde mj. k vidění vzácné historické exponáty, které zas tak brzy vystavovány nebudou,“ uvedl na slavnostní vernisáži předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, který rovněž krátce shrnul celý rok oslav založení české akademie věd. Na výstavě prezentuje výsledky své činnosti rovněž Historický ústav Akademie věd. Více

              

Foto: Jaroslav Novotný a Dana Vondrášková
VÝSTAVA UMĚNÍ VĚDY

Výstava Umění vědy, kterou Masarykův ústav AV ČR připravil ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR jako jednu z popularizačních akcí letošních oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění, zahájila své putování po České republice. Prostřednictvím 18 velkoformátových panelů se veřejnost dozví, jaké objevy vědců z pracovišť AV ČR obohatily život společnosti, které výzkumy jsou nadějným příslibem či v jakých případech se o konkrétním využití aktuálně diskutuje. Výstavu zahájila vernisáž, na které vystoupili místopředseda Akademie věd dr. Pavel, Baran, členové Akademické rady prof. Pavel Janoušek a dr. Taťána Petrasová, předseda sdružení moravských pracovišť AV ĆR doc. Radomír Vlček a autor výstavy dr. Tomáš W. Pavlíček z MÚA AV ČR. 

První zastávkou expozice se 4. června 2015 stalo prostranství před brněnským Mahenovým divadlem, pak putuje do Olomouce (30. června – 23. července), Ostravy (25. července – 23. srpna), Jihlavy (25. srpna – 20. září), Českých Budějovic (22. září – 13. října) a Prahy (29. října – 19. listopadu).  Více

Druhá vernisáž se uskutečnila 29. října 2015 v Praze, kde je možno výstavu shlédnout na Alšově nábřeží, před Rudolfinem  do 19. listopadu 2015.  K vidění je osmnáct panelů představujících vědecké úspěchy Akademie věd České republiky Více


      

Foto: Dana VondráškováPOZVÁNKA NA VÝSTAVU

Výstava, která formou posterů prezentuje výsledky projektu aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 

KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití
starých map, plánů, atlasů a glóbů

(více o projektu http://naki.vugtk.cz/about/ ).

Výstava se konala ve dnech 15. září - 15. října 2015 v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze (Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy) a ve dnech 12. října - 31. prosince 2015 v prostorách Národního archivu v Praze (Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec).

U příležitosti výstavy byla vydána elektronická publikace http://naki.vugtk.cz/media/doc/katalog_2015.pdf .

                                                                   PREZENTACE PROJEKTŮ A PUBLIKACÍ
Historický ústav AV ČR a České centrum Praha si Vás pořádal prezentaci

čtyř samostatných projektů a publikací k historickým souvislostem násilné migrace
s akcentem na český (a československý) národní a státní prostor v průběhu 15. až 20. století. 

Projekty tvořily základ panelu Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations (Hranice, masakry a přesídlování obyvatelstva) Mezinárodního kongresu historických věd v čínském Jinanu 27. srpna 2015.

Prezentace se konala 14. prosince 2015 v 16.30 hod.
u příležitosti Mezinárodního dne vystěhovalců a Mezinárodního dne lidské solidarity
v Českém centru Praha, Rytířská 539/31, Praha 1-Staré Město

Pozvánka        Program 


     
    
  
Foto: Anna Pleslová a Jaroslav Novotný
NAŠI HISTORICI VE VATIKÁNSKÉM ARCHIVU

Čeští badatelé nacházejí ve vatikánském archivu dokumenty mimořádného významu

Dvoudílného pořadu Historie Plus se účastnilo několik českých historiků a historiček, jmenovitě Jaroslav Šebek, Pavel Helan, Tomáš Černušák, Eva Doležalová, Eva Chodějovská a Zdeňka Hledíková.

Pořad na Historii Plus se vysílal 5. a 12. prosince 2015 na stanici Český rozhlas Plus. Více  

Foto: Jaroslav Šebek
                                                                            WORKSHOP

Historický ústav AV ČR (oddělení biografických studií), za spolupráce Ústavu pro jazyk český (oddělení onomastiky)
pořádal worskhop

OD KARLOVA MOSTU KE GOTTWALDOVU
Osobní jména v názvech měst a míst

dne 9. prosince 2015 od 9.00 hod.
v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9

Pozvánka s přihláškou       Program

Foto: Dana Vondrášková


     
    

Foto: Jaroslav Novotný
WORKSHOP

Historický ústav Akademie věd ČR - oddělení dějin středověku pořádal workshop

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A EKONOMICKÉ MYŠLENÍ STŘEDOVĚKU

dne 2. prosince 2015 od 10.00 hod.
v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9

Pozvánka     Program

VĚDECKÝ SEMINÁŘ
Centrum právněhistorických studií jako společného pracoviště Právnické fakulty UK a Historického ústavu AV ČR, pořádaly vědecký seminář  
 
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1945
jako historický pramen


dne 1. prosince 2015 na Právnické fakultě UK

Program      Pozvánka        Foto: Jan Bílek


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Přednáška doc. PhDr. Zlatici Zudové-Leškové, CSc. z Historického ústavu AV ČR Praha

MIGRÁCIA VERZUS INTEGRÁCIA, INTEGRÁCIA VERZUS MIGRÁCIA,

se konala 1. prosince 2015 (Katedra politológie FF, Katolícka univerzita, Ružomberok, Slovenská republika)

Pozvánka

   

Foto: Anton Kulan
KONFERENCE

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a město Poděbrady uspořádal
mezinárodní konferenci  

PODĚBRADSKÁ ÉRA V ZEMÍCH ČESKÉ KORUNY,

která se konala 25. až 27. listopadu 2015 v Poděbradech.  Více

Program
SETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU VERBIS

Setkání uživatelů knihovnického systému Verbis (KP-SYS) se uskutečnilo 23. listopadu 2015 v konferenčním sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76

Pozvánka s programem              Registrace účastníků: http://www.kpwin.cz/setkani.php   


    

Foto: Jaroslav NovotnýWORKSHOP

Historický ústav Akademie věd ČR – oddělení raného novověku pořádal workshop

EDITOR V PASTI - Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů
 

dne 19. listopadu 2015  v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9


Předběžný program

   

Foto: Jaroslav Novotný
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Historický ústav Akademie věd České republiky v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR upořádal pro veřejnost tyto akce:

                                                    

Místo konání: Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9
Datum a doba otevření:  10. listopadu 2015    9.00-16.00 hodin
Kontakt: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., martinek@hiu.cas.cz ; tel. 286 882 121, linka 234
 
Expozice
Výstava pokladů z naší knihovny a mapové sbírky
(koná se ve studovně, průběžně po dobu zpřístupnění prostor)


Prezentac
e
11.00 hod.   Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku
                                                           – PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.

Přednáška
14.00 hod.  Lidice. Zrození symbolu – PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.


      

Foto
: Jaroslav Novotný

                                      Komentovaná prohlídka – doprovodné akce

7. listopadu 2015
se uskutečnila komentovaná exkurze Historie psaná hřbitovem IV. - Vršovický hřbitov, jíž provázel 
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.


     

Foto: Tomáš Batěk


Místo konání: Historický ústav AV ČR, v. v. i.  pobočka Brno, Veveří 97, Brno
Datum a doba otevření:  10. listopadu 2015      9.00–16.00 hodin
Kontakt: Lenka Štefanová, tel.: 532 290 500, e-mail: stefanova@brno.avcr.cz


Exkurze
Exkurze v knihovně pobočky spojená s výstavou knih z produkce nakladatelství Historický ústav


Přednáška
Komentovaná prezentace aktuální produkce a nejprodávanějších knih nakladatelství Historický ústav

                                         OHLAS DÍLA JANA HUSA A HUSITSTVÍ V UHERSKÉ KULTUŘE

Šestisté výročí Husovy mučednické smrti v Maďarsku připomenula mezinárodní vědecká konference, jejímž tématem byl vliv Jana Husa a husitství na uherské země. Akce se uskutečnila v součinnosti Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE), Széchényiho národní knihovny a Českého centra Budapešť od 9. do 10. listopadu 2015. Úvodní odborná část druhého konferenčního dne proběhla za účasti zástupců českých institucí. PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR se ve svém příspěvku zaměřil na ohlas díla Jana Husa a husitství v českém protestantismu „dlouhého“ 19. století, v němž jsou i pozoruhodné uherské vazby. 

   

Foto: Zsolt Dobóczi, Országos Széchényi Könyvtár  
                                                                              KONFERENCE

Výzkumné centrum pro dějiny východní Evropy Historického ústavu Akademie věd ČR a Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  pořádaly konferenci

VÍRA V CÍRKEV, VÍRA VE STÁT
Proměny ruského státu, ruské pravoslavné církve, státní ideologie a víry
Víra jako státotvorný znak ruského impéria


ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v zasedací místnosti děkanátu FF MU v Brně, Arne Nováka 1

Program
BURZA KNIH

Historický ústav Akademie věd ČR pořádal 3. listopadu 2015 od 9.00 do 19.00 hod. ve studovně Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9   BURZU KNIH z přebytků pracovníků ústavu.  Pozvánka  

    

Foto: Jaroslav Novotný