Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-březen 2015


SLAVNOSTNÍ KŘEST PUBLIKACE

Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství Academia pořádaly slavnostní křest nové publikace  nakladatelství Historický ústav 

Eva SEMOTANOVÁ a kol.: Kladsko. Historickogeografický lexikon, 

který se uskutečnil dne 31. března 2015 v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34. 

      

Foto: Jaroslav Novotný a Dana Vondrášková

 


KNIHA ROKU 2014

Cenu Nakladatelství Academia za rok 2014 - Kniha roku,
Cenu Slovník roku (2. místo)
a Cenu poroty za encyklopedické dílo historické

Eva SEMOTANOVÁ, Jiří CAJTHAML a kol.
Akademický atlas českých dějin
Praha, Academia 2014

                                        VÝSTAVA STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED

Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal výstavu
 
STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED

Periodikum Slovanský přehled patří k nejstarším odborným časopisům v České republice
se zaměřením na dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Výstava se uskutečnila ve dnech 6.–24. října 2014 v prostorách foyer budovy Akademie věd na Národní třídě , ve dnech 6. listopadu 2014 – 10. ledna 2015 v Národní knihovně ČR v Klementinu
a následně ve dnech 2.–31. března 2015 v Moravské zemské knihovně v Brně .

U příležitosti 100. ročníku Slovanského přehledu pořádal Historický ústav Akademie věd České republiky  slavnostní zasedání, které se uskutečnilo dne 7. října 2014 ve vile Lanna v Praze.

Výstavu nyní můžete shlédnout i zde


         
   
Foto z vernisáže v Akademii věd AV Praha: Blanka Šubecová a Dana Vondrášková
                                                               NOMINACE MAGNESIA LITERA 2015
Mezi nominovanými tituly výroční knižní ceny  Magnesia Litera 2015 jsou tyto publikace pracovníků Historického ústavu Akademie věd ČR:
                                                                     Litera za nakladatelský čin:

Eva Semotanová a kolektiv:
Akademický atlas českých dějin. Praha, Academia 2014                                                                    Litera za literaturu faktu:

Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská, Milena Hajná a Alexandra Tesaříková
Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a Pyreneje I. a II. díl. Praha, NLN a NG 2014


JEDNÁNÍ V SENÁTU PARLAMENTU ČR
V prostorách Senátu Parlamentu České republiky se 25. března 2015 uskutečnilo jednání místopředsedkyně Senátu Miluše Horské s velvyslancem u Svatého stolce Pavlem Vošahlíkem o problematice česko-vatikánských vztahů a společenské role církví v současné době, k němuž byl přizván také expert na tuto problematiku Jaroslav Šebek, pracovník Historického ústavu AV ČR.

  

Foto: Senát Parlamentu ČR        Další fota
zde
                                                     VIDEOMAPPING "MŮJ SVĚT ZÁZRAKŮ"
U příležitosti oslav 125. výročí založení Akademie věd České republiky se uskutečníl
v neděli 22. března 2015 od 20.00 hod.

videomapping "Můj svět zázraků",

promítaný na budovu Akademie věd ČR - Národní 3, Praha 1.

Více        Zpráva
SEMINÁŘ

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický a Historický ústav AV ČR uspořádaly dne 12. března 2015 seminář o digitalizaci, zpřístupňování a o nových technologiích pro práci se starými mapami, atlasy a glóby

KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Seminář se konal v přednáškovém sále budovy ČÚZK v Praze-Kobylisích.           Pozvánka

     

Foto: Jaroslav NovotnýRozhovor s Evou Chodějovskou v nové knize

Sociologický ústav Akademie věd ČR vydal knihu

Marty Vohlídalové: Rozehraná partie: talentky sedm let poté,

v níž je rovněž rozhovor s Mgr. Evou Chodějovskou, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.

Publikace se zaměřuje na životní a pracovní dráhy mladých žen působících ve vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání. Navazuje na knihu Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy z roku 2007, která představila úspěšné mladé vědkyně z různých vědeckých disciplín na začátku vědecké dráhy. Více   

Kniha ke stažení zde  
 


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Dne 15. února 2015 se v Husově domě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nosislavi uskutečnila přednáška pro veřejnost

Náš Pánbůh se ze světa přece neodstěhoval?
Víra, církev a společnost v první světové válce

Přednášku proslovil:
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Pozvánka
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Hostem únorového Science Café v Praze byla dne 10. února 2015 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka Historického ústavu AV ČR, která představila svůj obor – historickou geografii v přednášce Historická geografie - člověk - prostor - čas. Ve zcela zaplněných prostorách Science Café se vydali návštěvníci na výpravu do krajiny minulosti, aby poznali krajinu zmizelou i proměněnou a také metody, kterými lze takové krajiny rekonstruovat. Přednáška přiblížila historickou geografii jako mezioborovou disciplínu s mnoha výzvami a záhadami.        Videozáznam

Foto: Science Café PrahaVÝSTAVA VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE

V předsálí Geografické knihovny, II. p. děkanátu Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
se konala od 3. listopadu 2014 do 31. ledna 2015 výstava

VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE

Pozvánka

Výstava představuje historii i současnost vltavských ostrovů nacházejících se na území hl. m. Prahy výstižnými texty, dobovými obrázky i současnými fotografiemi. K zhlédnutí jsou i staré mapy zachycující ostrovy v různých obdobích - ostrovy současné i ty, které dnes již v reálu nespatříme. Návštěvník tak zjistí, že vltavské ostrovy, které můžeme považovat za specifická místa uprostřed města,  byly svědkem takových událostí jako bylo první fotbalové derby Sparta-Slavie, premiéra Smetanovy symfonické básně  Má vlast či, že zde byly za války  uskladněny rekvírované zvony a spoustu dalších informací i o jejich budoucnosti. K dispozici jsou i názory návštěvníků ostrovů, kteří byly účastníky šetření prováděném  studenty geografie v rámci výuky.

Výstavu  připravilo Centrum geografie volného času, Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze ve spolupráci s  Mapovou sbírkou UK  a Výzkumným centrem historické geografie, ve kterém působí autorky výstavy dr. Dana Fialová, Mgr. Michaela Steyerová (obě KSGRR PřF UK) a prof. Eva Semotanová (HÚ AV ČR). Autorkou grafiky je dr. Martina Hupková a s realizaci výstavy významnou pomocí přispěla Geografická knihovna.

Bližší informace o výstavě je možné získat na adrese: dana.fialova@natur.cuni.cz , tel.: +420 221 951 397.
Od února 2015 bude výstava k dispozici i dalším zájemcům - informace o možnosti zapůjčení poskytuje Geografická knihovna blanka.simanova@natur.cuni.cz .

Dana FIALOVÁ, Michaela STEYEROVÁ, Eva SEMOTANOVÁ
Vltavské ostrovy. CD s postery z výstavy. 
Elektronická verze zde


      

Foto: Dana Vondrášková


   

11. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii uspořádaly 28. ledna 2015 v PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 již  jedenáctou historickogeografickou konferenci na téma

KRAJINY SNŮ - Nerealizované projekty od středověku do současnosti

Konference       Program    

   
    

Foto: Dana Vondrášková


 

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR, pořádalo 21. ledna 2015 v Historickém ústavu interdisciplinární kolokvium

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DVORSKÉ SPOLEČNOSTI - Dvory a rezidence ve středověku V.

Téma V. kolokvia Výzkumného centra DaR vychází ze snahy postihnout znalosti a stav bádání o životní úrovni a hmotné kultuře dvorské společnosti, a to nejen na příkladu panovnického dvora. Hlavním cílem jednodenního zasedání bylo představit výzkum v maximální interdisciplinární šíři za spoluúčasti historiků, archeologů, uměleckých historiků či dalších. Jednotlivé okruhy se zaměřily na poznání životního standartu prostřednictvím písemných pramenů, archeologických nálezů nebo dochovaných uměleckých i každodenních předmětů. Současně se kolokvium věnovalo i problematice obchodu a dodavatelství, možnostem výroby nebo otázce rekonstrukce prostoru či oděvů.     Program

      
    

Foto: Jaroslav Novotný