Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit duben-květen 2015

    AKCE K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA POŘÁDANÉ HÚ AV ČR ZDE

                                                    MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky a Archiv hlavního města Prahy pořádaly
mezinárodní vědeckou konferenci 

HUS - HUSITSTVÍ - TRADICE - PRAHA - Od reality k mýtu a zpátky

Konference se konala ve dnech 27.-29. května 2015 v Clam-Gallasově paláci, Praha 1

Program    Call for papers CZ      Call for papers DE     Call for papers EN     Zpráva ČTK         
                                   

   
   

Foto: Jaroslav NovotnýPŘEDNÁŠKA

Dne 26. května 2015 se ve studovně Historického ústavu AV ČR konala přednáška prof. dr hab. Henryka Gmiterka
(Humanitní fakulta Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, čestný člen Sdružení historiků České republiky),
na téma

ŽIDÉ V POLSKO-LITEVSKÉ UNII  - (Żydzi w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.)

Pozvánka

    

Foto: Jaroslav NovotnýDIPLOM ČESTNÉHO ČLENA SH ČR
Na Velvyslanectví Polské republiky v Praze byl 25. května 2015 za účasti velvyslankyně Polské republiky prof. dr. hab. Grażyny Bernatowicz slavnostně předán diplom čestného člena Sdružení historiků České republiky

prof. dr hab. Henryku Gmiterkovi
,
dlouholetému děkanovi Humanitní fakulty Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu

Po slavnostním zahájení paní velvyslankyně Polské republiky se ujal úvodního slova předseda Sdružení historiků ČR prof. Jiří Kocian, pozdrav spolupořadatele přednesla ředitelka Historického ústavu AV ČR prof. Eva Semotanová a laudatio ředitel Českého historického ústavu v Římě, prof. Jaroslav Pánek.

Pozvánka

            

Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

V senátu Parlamentu České republiky se 19. května 2015 konala mezinárodní konference

NA PRAHU SVOBODY. VÍTĚZSTVÍ 1945,

kterou pořádal předseda Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Masarykovou demokratickou akademií a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR a SR

Pozvánka     Programme

           

Foto: Jaroslav Novotný
JARNÍ EXKURZE

Historický ústav AV ČR připravil pokračování úspěšného programu „Historie psaná hřbitovem“.  Spolu s RNDr. Jiřím Martínkem, Ph.D. se 16. května 2015 zájemci zúčastnili komentované prohlídky smíchovského hřbitova Malvazinky, místa posledního odpočinku mnoha významných politických i uměleckých osobností českého národa, mezi nimi prezidenta Antonína Novotného, spisovatele Jakuba Arbese, Ondřeje Sekory či Ladislava Klímy, undergroundového hudebníka kapely The Plastic People of the Universe Milana Hlavsy či herce a sochaře Ference Futuristy, nabídne nevšední pohled na naši historii.  Více

    

Foto: Emilie Těšínská
SVĚT KNIHY PRAHA 2015

Na výstavišti Praha-Holešovice se ve dnech 14.-17. května 2015 uskutečnil 
 
21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Svět knihy Praha 2015

Naše nakladatelství Historický ústav prezentovalo svoji knižní produkci
na prodejní výstavě publikací ve stánku P 603 v pravém křídle Průmyslového paláce.

V sobotu 16. května 2015 se v literárním sále pravého křídla  Výstaviště konal pořad Historické hovory aneb Nic nového pod sluncem, v němž na posezení nad stejnojmennou knížkou píšící učitelky dějepisu Jitkou Neradovou spolu s renomovaným historikem doc. Jaroslavem Šebkem (Historický ústav AV ČR) jste se mohli přesvědčit, že školní dějepis není jen nudný předmět a vše už tady jednou bylo.

Foto: Jaroslav Novotný
MAPA ROKU 2014
Kartografická společnost České republiky udělila ocenění
Mapa roku 2014 v kategorii Atlasy, soubory a edice map

Historickému ústavu AV ČR a Katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze
za dílo Akademický atlas Českých dějin.  

Ocenění zde

   

Foto: Jaroslav NovotnýNÁVŠTĚVA ČÍNSKÉ DELEGACE V HÚ
Dne 13. května 2015 navštívila Historický ústav AV ČR pětičlenná čínská delegace z Ye Shengtao Research Association (Peking), vedená viceprezidentem této asociace prof. Liu Xincheng.
Předmětem návštěvy byla výměna názorů na organizaci vědecké a vědecko-pedagogické práce v České republice a Čínské lidové republice. Čínská delegace byla zástupci ústavu (J. Němečkem, M. Holým a M. Hlavačkou) zevrubně seznámena jak s funkcí a organizací Historického ústavu AV ČR, tak i s obecnými otázkami spojenými s vědou, vzděláváním a výzkumem v České republice.

   

Foto
: Jaroslav Novotný
VÝSTAVA
V Kulturním a vzdělávacím centru Kopidlno se dne 12. května 2015 od 17.00 hod. konala vernisáž výstavy

ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

Vernisáže se účastnila a krátké slovo přednesla vnučka židovských odbojářů.
Hosty byli pamětníci druhé světové války.

Výstava byla vypracována pracovníky Historického ústavu AV ČR. Autory jsou doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. s doc. PhDr. Janem Němečkem, DrSc. z HÚ AV ČR a paní PhDr. Milotová z Ústavu Terezínské iniciativy.

Více: zde
WORKSHOP
Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě a Výzkumné centrum historické geografie pořádaly 6. května 2015  v budově Akademie věd ČR v Praze 1 workshop 

ŘÍM - Staré mapy a topografie velkoměsta,

Pozvánka

      

Foto: Jaroslav Novotný
CENA MAGNESIA LITERA 2015
Cenu Magnesia Litera 2015 získaly publikace:

Litera za LITERATURU FAKTU

Zdeněk HOJDA, Eva CHODĚJOVSKÁ, Milena HAJNÁ a Alexandra TESAŘÍKOVÁ
Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a Pyreneje I. a II. díl.
Praha, NLN a NG 2014


Litera za NAKLADATELSKÝ POČIN

Eva SEMOTANOVÁ, Jiří CAJTHAML a kol.
Akademický atlas českých dějin
Praha, Academia 2014Zpráva ČT24  zde  
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

V rámci jarního přednáškového cyklu Mistr Jan Hus - 2015, pořádaného Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, si Vás se dne 23. dubna 2015 uskutečnila v Národním muzeu v Praze přednáška

PhDr. Evy Doležalové, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

VICHR, ZEMĚTŘESENÍ A HLAS TICHÝ
Jak slyšeli Husův odkaz jeho následovníci a dědicové

Pozvánka   
JARNÍ BURZA KNIH

V úterý 21. dubna 2015 se ve studovně Historického ústavu od 9-19 hodin konala tradiční jarní burza knih z darů a přebytků pracovníků Historického ústavu.


HISTORICKÝ SEMINÁŘ K VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Jana Hamáčka a předsedy Akademie věd ČR pana Jiřího Drahoše a za účasti historiků Historického ústavu pořádala v budově Poslanecké sněmovny dne 16. dubna 2015 seminář na téma

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY A DOPADY NA ČESKU SPOLEČNOST

Pozvánka               Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR


   

Foto: Jaroslav NovotnýKOLOKVIUM

Historický ústav AV ČR a Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR pořádaly 15. dubna 2015 v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9 kolokvium

PRAMENY CÍRKEVNÍHO PRÁVA A JEJICH EDIČNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Pozvánka  

     

Foto: Jaroslav Novotný
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V Muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem se dne 14. dubna 2015 uskutečnila přednáška na téma

VÍRA, CÍRKEV A SPOLEČNOST V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

Přednášející:
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.  (Historický ústav AV ČR)

Více
SLAVNOSTNI PREZENTACE PUBLIKACI

Historický ústav AV ČR, Praha, Ústav slavistiky FF MU, Brno, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa a Katedra středoevropských studií, FF UK Praha uspořádaly dne 8. dubna 2015 v sídle Velvyslanectví Polské republiky v Praze
prezentaci nově vydaných kolektivních monografií. Prezentaci zahájila Její Excelence velvyslankyně Polské republiky Grażyna Bernatowicz. Mezi účastníky nechyběl ani místopředseda Programové rady Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničí ČR Tomáš Kafka a předseda Programové rady Polsko-českého fóra při Ministerstvu zahraničí Polské republiky Mateusz Gniazdowski. Polskou partnerskou instituci reprezentoval ředitel Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki.
Představení jednotlivých publikací se ujali Roman Baron (Historický ústav AV ČR), Roman Madecki (Ústav slavistiky FF MU), Renata Rusin-Dybalska (Katedra středoevropských studií UK) a Marie Sobotková (Katedra slavistiky FF UP).
Součástí prezentace byla diskuse o stavu a současném směřování českých polonistických studií, jíž se zúčastnili zejména historik Jiří Friedl (Historický ústav AV ČR), politolog Michal Kubát (Fakulta sociálních věd UK) a jazykovědkyně Renata Rusin-Dybalska (Katedra středoevropských studií UK).
 
   Česká polonistická studia: tradice a současnost
(filologie - historie - politologie - právo)


  Proměny polonistiky.
Tradice a výzvy polonistických studií 
Pozvánka 

    
   

Foto: Jaroslav NovotnýPŘEDNÁŠKA

V evangelickém kostele v Rožnově pod Radhoštěm se konala 7. dubna 2015 přednáška na téma

Jan Hus - kacíř nebo hlasatel pravdy? (Postava Mistra Jana v 19. a 20. století)

Přednášející:
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

PozvánkaKNIHA ROKU 2014

Cenu Nakladatelství Academia za rok 2014 - Kniha roku,
Cenu Slovník roku (2. místo) a Cenu poroty za encyklopedické dílo historické

Eva SEMOTANOVÁ, Jiří CAJTHAML a kol.
Akademický atlas českých dějin
Praha, Academia 2014