Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červen-srpen 2015


                                                      XXII. MEZINÁRODNÍ KONGRES HISTORICKÝCH VĚD

Ve dnech 23.-29. srpna 2015 se v čínském Jinanu uskutečnil 

XXII. mezinárodní kongres historických věd
(International Congress of Historical Sciences - ICHS)
,

kterého se účastníli rovněž vědečtí pracovníci Historického ústavu AV ČR.   Více

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015  


      
    
  
Foto: Eva Doležalová a archiv Zlatici Zudové-Leškové

Článek v Akademickém bulletinu zdePRACOVNÍ SETKÁNÍ
V Senátu se v pátek 10. července 2015 uskutečnilo z iniciativy místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské pracovní setkání, které bylo věnováno debatě nad možností darování sochy sv. Anežky České státu Vatikán a její umístění v prostorách Vatikánských zahrad.
Tento akt by měl být doprovázen širší společenskou diskusí na téma pomoci sociálně vyloučeným a potřebným, tradicí našeho státu stejně jako debatou nad rolí veřejného prostoru v České republice. Setkání se účastnili zástupci vrcholných státních institucí společně s představiteli akademické obce a církevních kruhů  (mj. ministryně práce a sociálních věcí  Michaela Marksová-Tominová, vedoucí Úřadu vlády české republiky Pavel Dvořák, první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Petr Mužák). Setkání se jako zástupce AV ČR zúčastnil Jaroslav Šebek, pracovník Historického ústavu AV ČR.

FotogalerieZEMŘEL DOC. PHDR. JOSEF HARNA, CSC.
Dne 27. června 2015 zemřel ve věku 76 let náš kolega, doc. PhDr. Josef Harna, CSc., dlouholetý vědecký pracovník oddělení dějin 20. století. Věnoval se politickým a kulturním dějinám 19. a 20. století (politické strany a politické systémy v českých zemích a v Československu v kontextu dějin střední Evropy, politické elity, ideologie, národnostní problémy, česko-slovenské vztahy) a historiografii dějin první Československé republiky.

Poslední rozloučení se konalo 2. července 2015 v Malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Smuteční proslov doc. dr. Jana Němečka  zde 
CENA JOSEFA HLÁVKY
V historických prostorách lužanského zámku dne 22. června 2015 udělila Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.

Za rok 2014 byli v oblasti společenských věd oceněni
prof. Eva Semotanová, doc. Jiří Cajthaml a kolektiv za knihu
Akademický atlas českých dějin (nakladatelství Academia). 

Více           Foto: Akademický bulletin
                                                                DISKUSE V HISTORICKÉM ÚSTAVU AV ČR
Humanitní vědy pomohou řešit společenské problémy

Na diskuzi v Historickém ústavu AV ČR 11. června 2015 se na tom shodl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a další zástupci akademické obce. Vytyčením hlavních problémů a zacílením kapacit a financí do řešení těchto problémů se bude zabývat Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vicepremiér Bělobrádek předsedá.  
„ V horizontu 20 let pravděpodobně budeme čelit výzvám, na které nejsme zatím připraveni,“ upozornil místopředseda vlády. Jedná se například o stárnutí západní populace, novodobé stěhování národů, nedostatek vody v mnoha oblastech světa, závislost společnosti na energetických zdrojích a připravenost na případný blackout.
„Jsou to výzvy, které nemůže vyřešit žádný izolovaný chemik, fyzik nebo inženýr, jsou to výzvy celospolečenské a je naprosto logické, že k řešení těchto výzev by klíčovou měrou mohly a měly přispět právě humanitní a sociální obory,“ myslí si také předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

„Složité problémy si žádají komplexní řešení, na kterém se musejí podílet vědci napříč obory včetně společenskovědních,“ dodal vicepremiér. Výzkumné projekty zabývající se globálními tématy mohou trvat řadu let. V rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst se proto bude dále jednat o tom, jak tyto interdisciplinární víceleté projekty začlenit do stávajícího systému financování a hodnocení vědy. V nedávno schváleném rozpočtu na vědu už také bylo posíleno institucionální financování. V následné diskusi, kterou moderovali Doc. Jaroslav Šebek u Historického ústavu AV ČR a dr. Pavel Baran místopředseda AV ČR, účastníci konstatovali, že solidní platformou pro meziinstitucionální a mezioborovou spolupráci je Strategie AV 21, která reaguje na celospolečenské a civilizační výzvy. Výzkumné programy strategie jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním vědeckým partnerům. 

Akademický Bulletin        Fotogalerie Akademického Bulletinu        Parlamentní listy.cz

       

Foto
: Jaroslav Novotný
AKCE HÚ K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA

    
     Historický ústav Akademie věd České republiky připravil sérii akcí
                          k 70. výročí osvobození Československa, 
               které se uskuteční v průběhu dubna a května 2015    Více  
                                                                                                                                   
                                          Známe dobře naše dějiny? LN startují nový seriál.   Více

                                                                      VÝSTAVY
Středisko společných činností AV ČR, Historický ústav AV ČR a nakladatelství Academia pořádaly výstavy

NA PRAHU SVOBODY. VÍTĚZSTVÍ 1945 a PROTEKTORÁT A JEHO KONEC

v sále ICAVI Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
Výstavy bylo možno shlédnout do 4. června 2015.  Více
Vernisáž se konala v pondělí 4. května 2015.

Pozvánka       Další informace:  zde

      
   

Foto z vernisáže: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky a Collegium Carolinum München pořádaly

 mezinárodní vědeckou konferenci

ČESKÉ ZEMĚ A BAVORSKO - protipóly a srovnání
TSCHECHIEN UND BAYERN - Gegenüberstellungen und Vergleiche

Konference se uskutečnila ve dnech 3.-6. června 2015 v Praze.

Call for papers - cz           Call for papers - de           Program


         

Foto: Jaroslav NovotnýBESEDA

V Karafiátově síni na jimramovské evangelické faře, nám. Jana Karafiáta 148, Jimramov  se dne 5. června 2015 uskutečnila beseda pořádaná Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Jimramově na téma

JAN HUS A ČESKÁ SPOLEČNOST,

jejímž hostem byl
PhDr. Sixtem Bolomem-Kotari, Ph.D.
vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR

Pozvánka