Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červenec-září 2014


PUCHMAJEROVSKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Spolek divadelních ochotníků v Radnicích pořádaly ve dnech 25.-26. září 2014 v Selském dvoře v Biskoupkách a v budově radnické synagogy Puchmajerovskou konferenci Jeden jazyk naše heslo buď na téma


BRATŘI NEJEDLÍ A SOUPUTNÍCI


Pozvánka       Organizační pokyny a program

Kontaktní adresa:  Mgr. René Keller, 338 28 Radnice 68, tel.: 721 223 091, e-mail: rkeller@centrum.cz  


   

Foto z konference: Milan Hlavačka
  


                                                      MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., Dr.h.c.,
pořádal Město Poděbrady mezinárodní vědeckou konferenci 

PROJEKT JIŘÍHO Z PODĚBRAD: Hledání nové Evropy,

jejímž hlavním odborným garantem byl Historický ústav AV ČR a spolupracujícím
odborným garantem Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Konference se konala 24.-25. září 2014
v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, nám. T. G. Masaryka 433, Poděbrady

Pozvánka                  Zpráva: Poděbradské noviny


         


Foto: Aleš Kubelka, Poděbradské noviny
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Moravský zemský archiv v Brně – Diözesanarchiv St. Pölten - Historický ústav AV ČR 
uspořádaly ve dnech 22.-23. září 2014 v St. Pölten mezinárodní konferenci

MONASTICA HISTORIA II.
Ordenshistoriographie in Mitteleuropa –  Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit      

Program
      Bližší informace na adresách: tomas.cernusak@post.cz  nebo locus.pietatis@gmail.com  

 
     

Foto z konference: Kateřina Bobková-ValentováKOLOKVIUM
Historický ústav AV ČR, Státní oblastní archiv v Praze a Národní muzeum uspořádaly
17. září 2014 na Zbraslavském zámku, Praha 5-Zbraslav

kolokvium   

KRONIKY JAKO HISTORICKÝ PRAMEN
K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského


Kolokvium     Program

Rozhovor ke kolokviu: Kroniky jsou jako básně...  

                                         TŘI ROKY OD PODPISU MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

U příležitosti tříletého výročí navázání úzké spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou odstartoval podpis společného Memoranda o stálé spolupráci v červenci roku 2011, se uskutečnilo v pátek 29. srpna 2014 setkání zástupců obou stran v pražské Lannově vile. Slavnostní shromáždění zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, po něm vystoupil se zdravicí předseda Senátu PČR Milan Štěch.
Za společnými aktivitami, jichž bylo dosud celkem čtyřiadvacet, se ve své prezentaci (viz zde) ohlédl doc. Jaroslav Šebek (Historický ústav AV ČR).  Více

Zdroj: www.cas.cz          Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                                                                    PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Terasa Pellyho domů, Police nad Metují uvedla 26. srpna 2014 přednášku

doc. PhDr. Zlatici Zudové-Leškové, CSc.

na téma
ATENTÁT NA HEYDRICHA A POLICE NAD METUJÍ

Vědecká pracovnice Historického ústavu Akademie věd České republiky ve své přednášce připomene souvislosti mezi městem Police nad Metují a parašutisty, kteří s pomocí domácího odboje spáchali atentát na zastupujícího Říšského protektora R. T. Heydricha.

Pozvánka