Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit říjen-prosinec 2013


                                                                           VĚDECKÝ SEMINÁŘ
Historický ústav Akademie věd ČR pořádal 12. prosince 2013 vědecký seminář  k 70. výročí podpisu československo-sovětské smlouvy

ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÁ SMLOUVA 1943
POČÁTEK CESTY K ÚNORU 1948?

Pozvánka


     

Foto: Blanka Šubecová
PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV

PREZENTACE PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV

 probíhala po celý měsíc listopad 2013    

v prodejně knihkupectví Academia, Václavské náměstí č. 34, Praha 1.
Publikace je možno si zde také zakoupit.

Foto: Lenka NěmečkováMEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Historický ústav AV ČR a Centrum medievistických studií AV ČR a UK v rámci projektu „Soužití židovského
a křesťanského obyvatelstva ve středověkých Čechách“ (P405/11/1982) pořádaly mezinárodní workshop

ŽIDÉ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ
Městský prostor ve středověku - místo soužití i konfliktu?

ve dnech 27. - 28. listopadu 2013
v Akademickém konferenčním centru, Filozofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Program

V rámci uvedeného projektu se uskutečnila 27. listopadu 2013
v zasedacím sále Filozofického ústavu AV ČR  přednáška, kterou proslovil

Alfred Haverkamp (Universität Trier)

Stadt im ´Corpus der Quellen´. Zur Geschichte der christlich-jüdischen Beziehungen,
des Judentums und des Christentums im spätmittelalterlichen Reich

Pozvánka

    
 
Foto: Blanka ŠubecováČESKÁ HLAVA 2013

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.
Téměř dva miliony korun si rozdělí laureáti letošního 12. ročníku soutěže Česká hlava o národní ceny pro nejlepší české vědce, techniky a výzkumníky.

Slavnostní vyhlášení oceněných vědců a techniků se uskutečnilo na galavečeru v neděli 17. listopadu 2013 v Národním domě na Vinohradech, a to za přítomnosti premiéra země, členů vlády, čelních představitelů politických stran a Senátu, zástupců vysokých škol, českých byznysmenů a dalších vzácných hostů. O týden později v neděli 24. listopadu 2013 ve 21 hod. odvysílala Česká televize záznam slavnostního předávání ocenění na ČT 2.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.
 
Laureát Národní ceny vlády Česká hlava

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult.  
(ředitel Historického ústavu AV ČR v letech 1990-1998),

Více: http://www.ceskahlava.cz/cz/ceska-hlava/       http://www.avcr.cz/        Český rozhlas     ČT 24


       

Foto: Česká hlava - www.ceskahlava.cz   

    

VĚDECKÉ SYMPOZIUM
V Národním technickém muzeu, Kostelní 42, Praha 7 se  27. listopadu 2013  konalo

XXXIV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE,

jehož odpolednímu programu předsedala
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc (Historický ústav AV ČR)

a na němž vystoupil také RNDr. Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR)
s příspěvkem: Kartografické dílo Jiřího Daneše.

Program        Více 

                                            


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav Akademie věd ČR Praha a Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod uspořádaly 26. listopadu 2013 v přednáškovém sále Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví
VOSŠ a SPŠD v Náchodě přednášku, kterou proslovila

 doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. (Historický ústav AV ČR)

21. SRPEN 1968 V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH (45 let od naděje k okupaci)

Pozvánka 

   

Foto: Mgr. Marie Vintrová a Státní okresní archiv NáchodINTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Dne 20. listopadu 2013 pořádalo I. oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd ČR v rámci Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku  interdisciplinární kolokvium

ŽENY A DĚTI VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI
(Dvory a rezidence ve středověku IV.),

které se uskutečnilo v Akademickém konferenčním centru Husova 4a - Jilská, Praha 1.
Více zde        Program              

 
        

Foto: Blanka Šubecová        ZASEDÁNÍ ČESKÉ A RUSKÉ ČÁSTI ČESKO-RUSKÉ KOMISE HISTORIKŮ A ARCHIVÁŘŮ

Ve dnech 18. - 20. listopadu 2013 se v Moskvě uskutečnilo pravidelné společné zasedání české a ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů. V rámci zasedání v prostorách Ruské státní humanitátní univerzity proběhla konference "Научные, культурные и общественные связи России и Чехии" a také kulatý stůl "Т. Г. Масарик в общественной жизни Чехии и России", doprovázené prezentací nových knih z obou stran: publikace vzešlé z práce komise pod titulem "Современные историографические исследования в России и Чехии", knihy Jiřího Křesťana  "Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění" a monografie Valentiny Vladimirovny Marjiny "Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек: 1884–1948". V závěrečném dni se uskutečnilo zasedání komise, které podpisem závěrečného protokolu potvrdilo téma příštího zasedání v Praze v roce 2015, které bude věnováno v rámci konference teorii a praxi ediční činnosti a také kulatému stolu, jenž se bude zabývat Radou vzájemné hospodářské pomoci.        Protokol o zasedání


     

Foto: Emil Voráček
             


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

V Městské knihovně Třebíč se uskutečnila 18. listopadu 2013
přednáška pro veřejnost
 

Mgr. Milana Řepy, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR, pobočka Brno)

KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH aneb Několik slov o vlastenectví a nacionalismu,

Přednášející se nejprve pokusíl vymezit obsahy často používaných pojmů patriotismus a nacionalismus a poté je naplnil konkrétními příklady z moderních českých dějin. Zamýšlel se například nad otázkami, kdy „vznikl“ český národ, v čem spočívalo národní obrození nebo jak se šířilo české národní vědomí na Moravě.

Přednáška se uskutečnila v rámci cyklu „Zájmové vzdělávání seniorů“.
http://web.knihovnatr.cz/Vzdelavani/verejnost/archivcvs.htm            PozvánkaTÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Největší vědecký festival v Česku – Týden vědy a techniky Akademie věd ČR – se letos uskutečnil ve dnech 1.–15. listopadu 2013 a jeho program naplněný více než 500 akcemi se rozprostřel po celé České republice.

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR uspořádal Historický ústav AV ČR dvě přednášky svých pracovníků.

5. listopadu 2013 se v Literární kavárně knihkupectví Academia v Brně konala přednáška 
Mgr. Aleše Vyskočila, Ph.D.

MINULOST REKONSTRUOVANÁ NA MAPÁCH aneb Jak se dělá historický atlas

Pozvánka 

14. listopadu 2013 další se ve Velkém sále AV ČR, Národní 2, Praha uskutečnila přednáška
RNDr. Jiřího Martínka na téma 

MY A KLOKANI ANEB ČESKO-AUSTRALSKÉ VZTAHY V DĚJINÁCH


  

Foto: Tomáš Batěk 


Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR pořádala v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR
8. listopadu 2013 od 9-16 hod. Den otevřených dveří. Pro širokou veřejnost byly připraveny přednášky: 

Město a jeho hvězdy: z dob počátků a největší slávy brněnského hokeje

Přednášející:  Mgr. Milan Řepa, CSc.

Historie a internet
Přednášející: PhDr. Pavel Cibulka, CSc.

Návštěvníky zaujala také exkurze v knihovně spojená s výstavou knih z produkce Nakladatelství Historický ústav.

Pozvánka5. mezinárodní konference Evropských historických bibliografií 2013
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd České republiky pořádalo ve dnech 7.-8. listopadu 2013 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6-Bubeneč
 
5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií 2013 

HISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE
VÝZNAMNÝ PRAMEN PRO DĚJINY HISTORIOGRAFIE

Pozvánka     Call for papers    Application Form AV ČR     Program  
Seznam registrovaných účastníků


       

Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Mezinárodní konference

MIKULOVSKÉ KOLEJNÍ KABINETY POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH

se konala 6. listopadu 2013 v Mikulově.

Se svými příspěvky na ní vystoupili také
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr.
z Historického ústavu AV ČR. 
Konferenci pořádala Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Pozvánka                Foto: Dana VondráškováMEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR a Historický ústav SAV uspořádali ve dnech 23.-24. října 2013 v Modré sále Slovenského inštitútu v Praze mezinárodní konferenci

PŘESÍDLOVÁNÍ NÁRODŮ - cílevědomý proces řešení politických
a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století.
(Příčiny, formy, prostředky a důsledky)

Kontakt:
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., e-mail: zudova@hiu.cas.cz  

Program   
    
       

Foto: Blanka Šubecová a Ingrid HohošováPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

U příležitosti 230. výročí založení Sboru Českobratrské církve evangelické v Proseči se 20. října 2013 konala
v evangelickém farním sále v Proseči u Skutče přednáška

PhDr. Sixta Boloma-Kotariho
z Historického ústavu Akademie věd ČR

TOLERANČNÍ DOBA A EVANGELICKÝ SBOR V PROSEČI

Pozvánka
KOLOKVIUM
Historický ústav AV ČR a Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR pořádaly 16. října 2013 v Akademickém konferenčním centru Husova 4, Praha 1 kolokvium

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 21. století
Směry - tendence - proměny

Program         Kontakt: doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr., e-mail: krafl@brno.avcr.cz


  

Foto: Blanka Šubecová                                                                 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy Praha pořádaly 32. mezinárodní konferenci

"Chudé budete mít mezi sebou stále." Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století

ve dnech 8. a 9. října 2013, Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Call for papers - cz , - en , - de    
Kontakt:
Mgr. Veronika Knotková, Veronika.Knotkova@praha.eu    http://www.ahmp.cz


      

Foto: Blanka Šubecová

 

CENY AKADEMIE VĚD ČR UDĚLENY ÚSPĚŠNÝM VĚDCŮM

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 2. října 2013 vynikajícím českým badatelům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Toto prestižní ocenění, spojené též s finanční odměnou, je v první kategorii udělováno za výsledky velkého vědeckého významu, dosažené při řešení vědeckých úkolů i při řešení grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR. Druhá kategorie je věnována mladým vědeckým pracovníkům do 35 let a vyzdvihuje vynikající výsledky jejich práce. Předávacího aktu v pražské Lannově vile se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR a další významné osobnosti. 

Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce byla předána předána PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D. (Historický ústav AV ČR), za vědecký výsledek: Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha (monografie)

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu získal autorský tým Filosofického ústavu AV ČR ve složení: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (ředitel Historického ústavu AV ČR v letech 1990-1998), Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavlína Mašková a prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) za vědecký výsledek Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (monografie).

Zdroj: www.avcr.cz          Více: zde         


     

Foto: Blanka Šubecová