Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit duben-červen 2013


PŘEDNÁŠKA BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ
Dne 13. června 2013 vystoupil v rámci svého studijního pobytu  na Slovensku v Historickém ústavu SAV
RNDr. Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR) s přednáškou

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ - PROBLÉMY A PERSPEKTIVY


Foto:  Matej Hanula

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Česká sekce Britsko-česko-slovenského fóra historiků pořádala ve dnech 6.-7. června 2013  
mezinárodní vědeckou konferenci

Czechoslovakia and the Other Occupied Nations in London.
The Story of the Exile Revisited after Seventy Years.

Na pořádání konference se podílely:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR,
Institut mezinárodních studií FSV UK a Právnická fakulta UK v Praze.

Konference proběhla pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Černínském paláci v Praze, Loretánské nám. 101/5, Praha 1, v angličtině bez tlumočení.

Program konference zde  
 


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav AV ČR, Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod
uspořádaly přednášku

PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc. (Historický ústav AV ČR)

MEZI TMOU A SVĚTLEM - Šoa a rezistence československých Židů v letech druhé světové války

ve středu 5. června 2013 v přednáškovém sále Centra odborného vzdělávání VOSŚ a SPŠS v Náchodě

Pozvánka
CENA MIROSLAVA IVANOVA

V pátek 17. května 2013 byla na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013,  konaném ve dnech 16. až 19. května 2013 na Výstavišti Praha – Holešovice, udělena prémie Ceny Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky monografii

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ
Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938 - 1945 
Anotace

Cenu za Historický ústav Akademie věd ČR převzal doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Ocenění                   SVĚT KNIHY 2013 - NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR
Ve dnech 16. - 19. května 2013 se  v Praze uskutečnil knižní veletrh Svět knihy 2013 . Nakladatelství Historický ústav vystavovalo  u stánku číslo P 603 v pravém křídle Průmyslového paláce. V rámci veletrhu uspořádalo 

Autorské čtení a prezentace knižních novinek   
nakladatelství Historický ústav

16. května 2013 od 16.00 - 17.50 hod. Autorský sál, levé křídlo

Autogramiáda

Vojtěch KYNCL: Bez výčitek... Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha

16. května 2013 od 18.00 hod. stánek P 603, pravé křídlo

 
SVĚT KNIHY 2013 - NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV 

16. - 19. května 2013
Nabídka knih za veletržní ceny - stánek P 603, pravé křídlo.

Pozvánka: zde
Ohlasy:  ČR - Leonardo
rozhovor Mgr. Kateřiny Bobkové-Valentové, Ph.D. a doc. PhDr. Martina Holého, Ph.D.  zde


  
  
  
        

Foto: Dana Vondrášková
                                                                 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

V rámci projektu "Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy" pořádal Archeologický ústav AV ČR Brno, a Moravské zemské muzeum, Historický ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Historický ústav FF MU v Brně a Katedra historie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a Senátem České republiky mezinárodní konferenci

CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE A EVROPA
- 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu

ve dnech 13.-17. května 2013 v Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě

Pozvánka: zde        Více o projektu: zde


    

Foto: Robert ZlatohlávekPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Přednáška pro veřejnost

PŘEJMENOVÁNÍ MÍSTNÍCH JMEN NĚMECKÝCH OBCÍ PO ROCE 1945 V ČR

se konala 15. května 2013 v Muzeu Vysočiny, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Přednášející:

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
vědecký pracovník historického ústavu AV ČR
Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945 v ČR

Mgr. Jiří Jelínek
archivář Státního okresního archivu Jihlava
Přejmenování obcí na Jihlavsku, počešťování i poněmčování v čase

Pozvánka: zde                                                            PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

V pondělí 13. května 2013 v 9.00 hod. se v Městské knihovně v Třebíči – v rámci cyklu „Zájmové vzdělávání seniorů 2013“ – uskutečnila přednáška

Mgr. Milana Řepy, Ph.D.  (Historický ústav AV ČR, pobočka Brno)

JAK SE PSALY DĚJINY – OD HERODOTA PO SOUČASNOST

Přednáška přehlednou formou seznámila s jednotlivými vývojovými etapami světového dějepisectví a jeho nejvýznamnějšími postavami. Představila psaní o dějinách nejen jako vědeckou činnost, ale především jako intelektuální dobrodružství přivádějící minulost  k novému životu.

http://www.knihovnatr.cz           http://www.knihovnatr.cz/Vzdelavani/verejnost/senior.htm
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav Akademie věd ČR uspořádal 30. dubna 2013 v malé zasedací síni Historického ústavu AV ČR přednášku

VERFASSUNGSRECHTLICHE LAGE IN UNGARN ZWISCHEN 1945-1990

Přednášející:
dr. Magdolna Szigeti,  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Pozvánka: zde

      

Foto: Dana Vondrášková
VÝSTAVA
POKLADY Z VOSKU
Největší soukromá sbírka šlechtických, církevních, městských a cechovních pečetí ze 14.-19. století

prezentovala na 1500 exponátů od 11. dubna do 3. května 2013 ve výstavní síni Biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, Hradec Králové.
Výstavu pořádal Libor Kratochvíl, Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK a Biskupství královéhradecké.

Na výstavě spolupracoval PhDr. Sixtus Bolom-Kotari (Historický ústav AV ČR)

Pozvánka: zde 
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

pořádaly ve dnech 25. a 26. dubna 2013 konferenci s mezinárodní účastí 

ČESKÁ BIBLE. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí

Pozvánka s programem: zde 


     
  

Foto: Blanka ŠubecováII. ČESKO(-SLOVENSKO)-POLSKÉ BIENÁLE

Historický ústav AV ČR, Univerzita Pardubice a Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) pořádaly ve dnech 23. - 24. dubna 2013 na zámku v Pardubicích

II. česko(-slovensko)–polské historické bienále 

MILNÍKY ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝCH VZTAHŮ VE XX. STOLETÍ

Více: zde

  

1. foto: zleva prof. Magdalena Hulas, doc. Anna Szczepańska, doc. Jiří Friedl, prof. Andreje Essen, Mgr. Aleš Binar, Mgr. Pavol MatulaKNIŽNÍ PREZENTACE PRACOVNÍKŮ BRNĚNSKÉ POBOČKY HÚ AV ČR

Nakladatelství Historický ústav, Historický ústav Akademie věd ČR a Knihkupectví Academia Brno uspořádaly ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 17.00 hodin v Literární kavárně Knihkupectví Academia na náměstí Svobody 13 v Brně

prezentaci tří knih vědeckých pracovníků brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR


Jiří FRIEDL 
Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949   

 
Pavel CIBULKA
Německé politické strany na Moravě (1890–1918)


Gustav NOVOTNÝ
Jaroslav Bakeš (1871–1930). Lékař, na něhož se zapomnělo 


Pozvánka: zde           
Plakát:
zde            Knihy lze zakoupit v našem e-shopu                                                                             PŘEDNÁŠKA DaR

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku uspořádalo 10. dubna 2013 v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR přednášku
 
doc. Mgr. Sylvie Stanovské, Dr.
z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU

Stručná charakteristika staročeské milostné lyriky ve srovnání
s německým minnesangem a mladší německou milostnou písní
 

Pozvánka: zde   


     

Foto: Dana Vondrášková
NÁVŠTĚVA STUDENTŮ FILOZOFICKÉ FAKULTY UK V HISTORICKÉM ÚSTAVU AV ČR
Dne 10. dubna 2013 navštívila Historický ústav AV ČR skupina dvaceti studentů historie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve studovně je uvítala ředitelka HÚ prof. Eva Semotanová. Přiblížila jim postavení ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v České republice i Akademii věd, strukturu ústavu, jeho hlavní poslání podle zakládací listiny stejně jako klíčová témata výzkumu v současné době. Následně seznámil doc. Martin Holý příchozí se základními informacemi o rozsáhlém fondu knihovny Historického ústavu čítající dnes více než 250 000 jednotek. Některé cenné exempláře z 16. až 18. století si mohli studenti sami prohlédnout. V závěrečné části exkurze byla studentům dr. Václavou Horčákovou představena činnost oddělení historické bibliografie, zejména možnosti nové webové stránky vytvořené v rámci projektu Bibliografie dějin českých zemí zařazeného do tzv. Cestovní mapy velkých infrastruktur Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (LM2011018). Portál poskytuje online přístup do databáze historických bohemikálních prací od roku 1895.

    

Foto: Dana VondráškováNÁVŠTĚVA PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslava Němcová navštívila dne 4. dubna 2013 Historický ústav Akademie věd České republiky. Seznámila se s činností ústavu jako jedné z humanitně zaměřených akademických institucí, především s jejím výzkumným programem a se zapojením badatelů do mezinárodní spolupráce. Prohlédla si ukázky cenných trezorových starých tisků a map. Pracovníci tiskárny představili kompletní výrobu knih a periodik z nakladatelství Historický ústav.


    
   
  
  


Foto:
Blanka Šubecová a Dana VondráškováPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav Akademie věd České republiky uspořádal v úterý 2. dubna 2013 v prostorách studovny ústavu přednášku Prof. Claire Nolte z Manhattan College 

SPECTACLE AND POLITICS IN LATE HABSBURG PRAGUE

Jazyk přednášky: angličtina. Jazyk diskuse: angličtina, němčina, čeština

Pozvánka: zde    Plakát: zde  


     

Foto: Dana Vondrášková