Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červenec-září 2013

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Universität Salzburg, Fachbereich Geschichte; Fachbereich Kunst-, Musik- u. Tanzwissenschaft a Historický ústav AV ČR Praha pořádaly ve dnech 26. - 28. září 2013 ve vile Lanna v Praze 6 mezinárodní konferenci  

PRÄZEDENZ, NETZWERKE UND TRANSFERS  
Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16.–19. Jahrhundert)

Call for papers       Program

        
  
Foto: Blanka Šubecová




MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ
Dne 23. září 2013 se uskutečnilo v Bukurešti v zasedacím sále „Avram Iancu“ paláce rumunského parlamentu vědecké zasedání The Munich Conference – the Path towards the Destructuring of Democracy in Europe, pořádané rumunským Institutem obranných politických studií a vojenské historie a Historickým ústavem, AV ČR za podpory velvyslanectví ČR v Rumunsku za přítomnosti předsedů Senátu parlamentu ČR a Rumunska, Milana Štěcha a Crina Antoneska a také státního sekretáře pro obrannou politiku a plánování Sebastiana Hubulbana.

Program    Program (eng)


       
   
Foto:
1. M. Štěch a C. Antonescu při zahájení zasedání
2. Zprava: S. Hubulban, velvyslanec ČR v Rumunsku J. Šitler, C. Antonescu, M. Štěch
3. Zprava: : S. Hubulban, J. Šitler, C. Antonescu
4. Emil Voráček
5. Zleva: prof. Viorica Moisuc, Jan Němeček, Jindřich Dejmek, plk. Petre Otu
6. Zleva: Jindřich Dejmek a Jan Němeček před budovou rumunského parlamentu
7. Vedení Institutu obranných politických studií  a vojenské historie, uprostřed ředitel gen. Mihail E. Ionescu při jednání
    s delegací Historického ústavu AV ČR (8)

Foto: Archiv Emila Voráčka a Jana Němečka



VÝSTAVA
V Muzeu města Police nad Metují se od 21. 8. 2013 do 28. 10. 2013 konala výstava 8 & 60, kterou uspořádalo Město Police nad Metují, CKV Pellyho domy a Regionální muzeum Náchod

V srpnu 1968 vzniklo nejen v Polici nad Metují mnoho fotografií dokumentujících tehdejší situaci v Československu. V roce 2012 byl nalezen jeden nevyvolaný film zachycující srpnové události v Polici. Výstava v Muzeu Města Police nad Metují vychází právě z těchto dosud nikdy nepublikovaných snímků.

Po vernisáži 21. 8. 2013 se v sále Pellyho domů uskutečnila přednáška, na které promluvili doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. (Historický ústav AV ČR), Mgr. Lydia Baštecká a Miroslav Pichl.

Výstava se uskutečnila pod patronátem místostarosty Police nad Metují pana Mgr. Jiřího Škopa. Více o výstavě: zde


     

Foto: Petr Scholz



AKADEMICKÁ KAVÁRNA

Historický ústav AV ČR a Rada pro popularizaci vědy AV ČR připravily dne 25. září 2013 v Literární kavárně knihkupectví Academia v Praze Akademickou kavárnu s tématem  

1150 LET CYRILOMETODĚJSKÉ MISE - KOŘENY A KONTINUITA?

Příspěvky přednesli:
dr. František Čajka, Slovanský ústav AV ČR
dr. Eva Doležalová, Historický ústav AV ČR
doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav AV ČR

Moderovali:
prof. Eva Semotanová a doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav AV ČR

Pozvánka: zde

      
       
Foto: Blanka Šubecová



VĚDECKÁ KONFERENCE
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Katolická teologická fakulta UK Praha a Historický ústav AV ČR pořádaly
ve dnech 10. - 14. září 2013  na zámku v Jindřichově Hradci 4. česko-německou vědeckou konferenci

WEGE ZUR BILDUNG – NUTZEN VON BILDUNG IN MITTELEUROPA IM 13.–16. JAHRHUNDERT

Program: zde

Kontakt: PhDr. Robert Šimůnek, PhD., e-mail: r_simunek@lycos.com





                                                                         PŘEDNÁŠKA
V rámci celodenního přednáškového bloku Bible kralická z teologického a kulturního pohledu při příležitosti oslav Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické se 14. září 2013 v tělocvičně Základní školy Jana Blahoslava v Kralicích nad Oslavou uskutečnila přednáška

PhDr. Sixta Bolom-Kotari z Historického ústavu AV ČR

KOSTEL A OBRAZ? PROTESTANTSKÉ PŘÍSTUPY K UMĚNÍ

Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan Štěch.

Pozvánka                Program oslav





MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Studium Europy Wschodniej - Uniwersytet Warszawski a Masarykova univerzita Brno
uspořádaly ve dnech 11.-12. září 2013 mezinárodní vědeckou konferenci 

Česká polonistická studia v evropském kontextu
Czeskie badania nad Polsk ą w kontekście Europejskim


Konference se konala v prostorách  Velvyslanectví Polské republiky a ve vile Lanna v Praze.

Program    


  
  
 
   
  
  

Foto: Dana Vondrášková




SLAVNOSTNÍ PREZENTACE HISTORICKÉHO ATLASU
Historický ústav AV ČR a Národní technické muzeum uspořádaly dne 9. září 2013 ve foyer  a v Přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7 slavnostní prezentaci

24. svazku Historického atlasu měst ČR - PRAHA-SMÍCHOV

V rámci prezentace byla i návštěva expozic NTM.
Atlas je možné zakoupit na adrese: Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00  Praha 9.
Více zde         Pozvánka


        
  
Foto: Dana Vondrášková



XV. MEZINÁRODNÍ SJEZD SLAVISTŮ
Ve dnech 20.-27. srpna 2013 proběhl v běloruském Minsku XV. mezinárodní sjezd slavistů. Mezi více než 800 vědců z mnoha zemí, kteří se zabývají historií, kulturou, jazykovědou a dalšími aspekty studia slovanských národů, byli i dva pracovníci Historického ústavu AV ČR – doc. Ladislav Hladký a dr. Jiří Martínek.

Blíže o kongresu (včetně programu) zde: http://xvcongress.iml.basnet.by/


  

Foto: Archiv Jiřího Martínka




VÝSTAVA

U příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje byla uspořádána výstava

DIKTATURA VERSUS NADĚJE
Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989

Výstava byla otevřena od 2. července do 26. srpna 2013 v Kostele Zjevení Páně, zvaném Cyrilka, na Velehradě

Výstavu uspořádaly:
Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů,
členem autorského týmu byl rovněž doc. Jaroslav Šebek (Historický ústav AV ČR)

Čestnou záštitu nad výstavou převzali:
Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
a Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR

Pozvánka: zde



PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V rámci letního festivalu Parrésia 2013 v Horních Dubenkách se 25. srpna 2013 na místě zvaném Studánka Páně u Horních Dubenek konala přednáška PhDr. Sixta Bolom-Kotari z Historického ústavu AV ČR

EVANGELICKÁ LÁSKA

Přednášku pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Pozvánka