Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červenec-prosinec 2012

VÝSTAVA A PREZENTACE KNIHY
Historický ústav Akademie věd České republiky, oddělení dějin  XX. století uspořádal výstavu

Činy člověka v prostoru. Historická geografie k proměnám Českých zemí


ve vestibulu Akademie věd v Praze. Vernisáž se konala v pondělí 3. prosince 2012. Výstava byla přístupná odborné i laické veřejnosti do 20. prosince 2012. 

Na vernisáž výstavy navázala prezentace publikace „Krajina jako historické jeviště“ ve vile Lanna za účasti řady odborníků, z nichž mnozí  se věnují výzkumu krajiny v historickogeografických souvislostech. Prezentace byla spojena s připomenutím životního jubilea Evy Semotanové.
Pozvánka: zde

Články o výstavě:  Chcete vidět výstavu Činy člověka v prostoru? prvnízprávy.cz ; prazskenovinky.cz


     
    
    
     
Foto:
Blanka Šubecová, Dana Vondrášková a Ing. Petr SkálaSLAVNOSTNÍ KŘEST PUBLIKACE
Historický ústav Akademie věd ČR, Praha, Regionální muzeum v Mikulově a MZA Brno - Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově pořádal 13. prosince 2012 v Sále předků mikulovského zámku slavnostní křest publikace

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 25 MIKULOV


Pozvánka: zde       Anotace: zde
BURZA KNIH, ČASOPISŮ A DALŠÍCH PUBLIKACÍ
Historický ústav Akademie věd České republiky uspořádal 11. prosince 2012 ve studovně Historického ústavu AV ČR,  burzu knih, časopisů a dalších publikací. Burza nabídla širší odborné i laické veřejnosti publikace, které ze svých knihoven poskytli naši pracovníci pro všechny zájemce o historii.
V průběhu burzy bylo možné rovněž zakoupit za zvýhodněnou cenu knihy Nakladatelství Historický ústav, mimo jiné též v rámci nabídky prosincových knižních dnů, která začínala ve stejný den.

Pozvánka zde 
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí se konala 6. prosince 2012 přednáška

PhDr. Roberta Šimůnka, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR) 

Veselí a Mezimostí - městečka v krajině na Lužnici ve středověku a raném novověku


Blatské muzeum
Pozvánka: zde

PŘEDNÁŠKA
V úterý 4. prosince 2012 se konala v Historickém ústavu AV ČR komorní přednáška

DIE FRAGE DER STAATSFORM IN UNGARN 1918/1920

dr. Istvána Szabó, právního historika z Faculty of Science of Eötvös Loránd University Budapest


     
  
Foto: Dana VondráškováKOLOKVIUM

Ve čtvrtek 29. listopadu 2912 uspořádal Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s brněnskou pobočkou Historického ústavu AV ČR v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty MU kolokvium na téma

VLADIMÍR ILJIČ LENIN: KONTINUITA A / NEBO DISKONTINUITA RUSKÝCH DĚJIN.

Kolokvium bylo určeno především brněnským studentům magisterského studijního programu Filozofické fakulty Moderní dějiny a multikulturní společnost a doktorandům téže fakulty studijního oboru Historie - obecné dějiny. Motivem jejich setkání s odborníky na ruskou i šíře historickou, filozofickou a politologickou a literárně-vědnou tematiku bylo oživení dlouhodobé diskuse světových historiografií o kontinuitě a diskontinuitě ruských dějin s ohledem na změny, které přinesly události roku 1917. Kolokvium se soustředilo na proměny demonstrované na příkladu jediné osobnosti – V. I. Lenina - jejího života a díla. S ohledem na zaměření byla celá akce pojata jako interdisciplinární: pozvání přijali a s podmětnými referáty vystoupili historici, politologové, filozofové i literární vědci.MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Společnost pro dějiny židů v ČR, Historický ústav AV ČR, Židovské muzeum v Praze a Institut für jüdische Geschichte Österreichs pořádaly ve dnech 27.-29. listopadu 2012 v Moravské zemské knihovně v Brně mezinárodní konferenci věnovanou památce Samuela Steinherze (1857 Güssing - 1942 Terezín)

Avigdor, Beneš, Gitl. Židé v Čechách a na Moravě ve středověku


Záštitu nad konferencí převzali J. E. Detlef Lingemann, velvyslanec Spolkové republiky Německo, J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky, a Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Program konference: zde    

     

Foto: Milan Řepa


AUTORSKÉ ČTENÍ A PREZENTACE KNIŽNÍCH NOVINEK

Nakladatelství Historický ústav (Historický ústav Akademie věd ČR) v Literární kavárně Knihkupectví Academia v Praze připravilo dne 22. listopadu 2012

autorské čtení a prezentaci knižních novinek Nakladatelství Historický ústav.

Autoři: 
Vojtěch Kyncl: Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha
Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr v době přemyslovské
Martin Holý: Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620) 
Svatava Raková (za kolektiv autorů): Paměť míst, událostí a osobností: Historie jako identita a manipulace
Eva Semotanová: Historický atlas měst, Královské Vinohrady

Moderovala prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Součástí autorského čtení bylo i představení dalších novinek nakladatelství.
Pozvánka: zde 
               
    
    
    
Foto: Blanka Šubecová

PREZENTACE BÁDÁNÍ ČESKÝCH ODBORNÍKŮ
Rada pro popularizaci vědy AV ČR v Literární kavárně knihkupectví Academia v Praze uspořádala setkání s našimi historiky na téma

Tajemství vatikánských archivů aneb Hrají si historici na Dana Browna?

Prezentace bádání českých odborníků ve vatikánských archivech

Příspěvky přednesli:

dr. Eva Chodějovská (Historický ústav AV ČR)
dr. Kateřina Bobková (Historický ústav AV ČR)
dr. Pavel Helan (Husitská teologická fakulta UK)
doc. Jaroslav Šebek (Historický ústav AV ČR)

Akademickou kavárnu moderovali: prof. Eva Semotanová a doc. Jaroslav Šebek (Historický ústav AV ČR)       
Foto: Vatican Library

Pozvánka: zde   
 
      

Foto: Blanka ŠubecováPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

V úterý 13. listopadu 2012 v 18.00 hod. se v kavárně Nová syntéza ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 konala přednáška k výstavě Alfons Mucha Slovanská epopej

PhDr. Dany Dvořáčkové-Malé, Ph.D.  (Historický ústav AV ČR)

Přemysl Otakar II. a jeho místo v dějinách


Obraz A. Muchy: Galerie hl. m. PrahyTÝDEN VĚDY A TECHNIKY   -    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Největší vědecký festival v České republice - Týden vědy a techniky se konal začátkem listopadu. Jeho 12. ročník představil vědu formou přednášek, výstav, seminářů, vědeckých kaváren a dalších zajímavých akcí v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích a na mnoha dalších místech.  Více     Podrobnosti o festivalu též:  Newsletter Akademie věd ČR 5/2012 
                     
                                                                  
                                                                      TÝDEN VĚDY A TECHNIKY


Literární kavárna knihkupectví Academia Brno  a Hvězdárna a planetárium Brno

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Přednášející: Mgr. Milan Řepa, Ph.D.   e-mail: repa@brno.avcr.cz
Téma přednášky:  Dědictví století páry aneb Co v nás zůstalo z 19. století

Termín konání: 8. 11. 2012 v 16.00 hod.   
 
.                                                                                

                                                               DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Místo konání:
Prosecká 76, Praha 9 + Veveří 97, Brno

Datum a doba otevření:
Praha: 6. listopadu 2012, 9.00-18.00 hod.     Brno: 9. listopadu 2012,9.00-16.00 hod.

Kontakt:
Praha: Martina Volešáková, tel. 286 887 513, email: volesakova@hiu.cas.cz
Brno: Lenka Štefanová, tel. 532 290 500, email: stefanova@brno.avcr.cz

Témata přednášek:

Praha:
PhDr. Kateřina Valentová, Ph.D., Působení jezuitů v Čechách v době pobělohorské
PhDr. Václava Horčáková, Bibliografie dějin českých zemí
PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. – PhDr. Jan Zelenka, Jak se žilo na středověkém dvoře

Brno:
9.00-11.00 hod.
Mgr. Jaroslav Kadlec, Roman Dmowski – velký muž ve stínu svého rivala
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Minulost rekonstruovaná na mapách


Témata exkurzí:

Praha: Výstava starých tisků a map, Nakladatelství Historický ústav:
prezentace nových publikací, prodej knih (slevy)

Brno:
Průběžně 13.00-16.00 hod.
Exkurze po brněnské pobočce Historického ústavu s diskusemi na téma
Histo  rik a internet a Knihovna historika
Webové stránky ústavu: www.hiu.cas.cz 
 
Pozvánka: zde

Foto: Dana Vondrášková a archiv HÚ
Ilustrace: Archiv HÚ


     
     
  
Foto: Dana VondráškováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Historický ústav AV ČR pořádal ve dnech  
7.-8. listopadu 2012 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha-Bubeneč mezinárodní vědeckou konferenci

T. G. MASARYK A SLOVANÉ,


Program: zde


               

Foto:
 Mgr. Vlasta Mádlová       

       

PŘEDNÁŠKA
Historický ústav AV ČR a 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze připravily dne 7. listopadu 2012 ve Faustově domě v Praze 2 přednášku  RNDr. Jiřího Martínka (Historický ústav AV ČR)

ČEŠTÍ CESTOVATELÉ A JEJICH PODÍL NA OBJEVOVÁNÍ SVĚTA


Více: zde        MapaPŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. pořádal dne 30. října 2012  dvě přednášky pracovníků Historického ústavu Akademie věd ČR 

Mgr. Eva Chodějovská:
Digitální on-line přístupný katalog mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd ČRPhDr. Václava Horčáková:  Projekt Bibliografie dějin českých zemí

Pozvánka: zde


       

Foto: Dana Vondrášková


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V tiskové místnosti Pražského hradu se 25. října 2012 uskutečnila přednáška

prof. PhDr. Josefa Žemličky, DrSc.  (Historický ústav AV ČR)

800 LET OD VYDÁNÍ ZLATÉ BULY SICILSKÉ


Přednášku pořádal Pražský hrad, Praha 1.
                                                                                                                              
                                                                                                                                     CENA PŘEDSEDY AKADEMIE VĚD ČR ZA PROPAGACI VĚDY

Prvními laureáty nově udělované Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se stali RNDr. Jiří Grygar, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR). Na návrh odborné poroty a doporučení Akademické rady AV ČR cenu slavnostně předal prof. Jiří Drahoš v předvečer Světového dne rozvoje informací, v úterý 23. října 2012 v sídle AV ČR v Praze. Toto ocenění se uděluje jedenkrát za rok maximálně třem výzkumným pracovníkům a je spojeno s finanční odměnou.
Odborné porotě, která v daném kontextu posuzuje životní dílo vybraných badatelů, předkládají návrhy na udělení ceny ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť, dále Vědecká rada AV ČR a Rada pro popularizaci vědy AV ČR.

    

Foto: Archiv Akademického bulletinu


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Matice česká, Národní muzeum Praha připravila přednášku o Josefu Němcovi  

MUŽ VE STÍNU SLAVNÉ ŽENY


doc. PhDr. Magdalény Pokorné, CSc. (Historický ústav AV ČR)

dne 16. října 2012 od 17.00 hod.  v Polanově síni Městské knihovny v Plzni, B. Smetany 13


CENA AKADEMIE VĚD ČR

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Toto prestižní ocenění, spojené též s finančními odměnami v souhrnné výši 1,5 mil. Kč, je v první kategorii udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority, druhá kategorie je věnována mladým vědeckým pracovníkům do 35 let a vyzdvihuje vynikající výsledky jejich práce. Předávacího aktu se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR a další významné osobnosti.

       Cena Akademie věd ČR mladých vědeckých pracovníků za vynikající výsledky vědecké práce předána

                                    PhDr. Martinu Holému, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
                za vědecký výsledek Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620).


     

 Foto: Archiv Akademický bulletin


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha pořádaly v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech  9. a 10. října 2012  31. mezinárodní konferenci

MĚSTO V PŘEVRATECH KONFESIONALIZACE V 15. AŽ 18. STOLETÍ

 Program konference   


       
   
Foto: Jana Jelínková (Archiv hl. m. Prahy)
 

AUTORSKÝ VEČER
Autorský večer PhDr. Zlatici Zudové-Leškové , historičky Historického ústavu AV ČR, se konal 2. října 2012 v knihovně - Pellyho domy v Polici nad Metují. Autorka představila svou zatím poslední knihu

ZAPOMENUTÁ ELITA:
ČESKOSLOVENŠTÍ VOJENŠTÍ DIPLOMATÉ V LETECH 1938-1945


a pohovořila o svých minulých knihách a o spolupráci s nakladatelstvími
při vydávání svých knih

Pozvánka:
zde         Autorský večer pořádala Knihovna a město Police nad Metují
                                      

                                                           VÝSTAVA A ODBORNÉ KOLOKVIUM
Národní archiv a Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity uspořádaly 26. září 2012 v Národním archivu Praha 4 výstavu a odborné kolokvium

ZLATÁ BULA SICILSKÁ, 1212. 800 LET MEZI REALITOU A MÝTY


Výstava byla otevřena od 27.-30. září 2012
Akce se konala pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR, ministra vnitra ČR a předsedy Akademie věd ČR

Pozvánka                  Plakát


     

Foto:
1. Zlatá bula sicilská
2. Zahájení výstavy „Zlatá bula sicislká, 1212. 800 let mezi realitou a mýty“. Ředitelka Historického ústavu Eva
    Semotanová, v pozadí ministr vnitra ČR Jan Kubice, předsedkyně poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová
    a guvernér ČNB Miroslav Singer
3. Josef Žemlička, Eva Semotanová, Eva Doležalová a Daniel Doležal.
4. Odborné kolokvium „Zlatá bula sicislká, 1212. 800 let mezi realitou a mýty“ - Josef Žemlička
5. Předsedkyně poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, rakouský velvyslanec v ČR Ferdinand
   Trauttmansdorff a guvernér ČNB Miroslav Singer.
6. Eva Semotanová, Miroslava Němcová a kardinál Miloslav Vlk

Foto:
Blanka Šubecová