Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-červen 2011

ČESKO-RAKOUSKÝ PROJEKT

Dne 29. června 2011 byl  v Schuettkasten Lindenhof v Oberndorfu bei Raabs an der Thaya, Dolní Rakousko oficiálně zahájen společný česko-rakouský projekt Kulturlandschaften und Identitaeten entlang der tschechisch-oesterreichischen Grenze.
Z českých zástupců se ho zúčastnil  prof. Milan Hlavačka z Historického ústavu AV ČR, který zde představil dílčí projekt mezinárodní konference věnované dvoustému výročí vydání Všeobecného občanského zákoníku „Občanská společnost na papíře“, která se bude konat 25. až 27. 10. 2011 v pražské ville Lanna.

Více o projektu: zde  

      

Foto: Archiv Milana Hlavačky

                                           MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM
Christian-Albrechts-Universität Kiel, Österreichische Akademie der Wissenschaften a Historický ústav AV ČR pořádají za finanční podpory Volkswagen Stiftung uspořádaly ve dnech 9.-12. června 2011 ve vile Lanna, Praha 6 
mezinárodní sympozium 

DAS FREMDE IM EIGENEN. TOURISMUS IN ÖSTERREICH-UNGARN UND IN SEINEN NACHFOLGESTAATEN.            


Program

    

Foto: Milan HlavačkaVÝZNAMNÁ ZAHRANIČNÍ KONFERENCE

Pod záštitou prezidentů České republiky a Slovenské republiky se konala v New Yorku konference „Young Czech and Slovak Professionals in America“ (3.–5. června 2011), kterou uspořádala Československá společnost pro vědy a umění (SVU). Přítomen byl její předseda prof. Karel Raška, Jr. a generální sekretář prof. Zdeněk V. David.

  K účastníkům konference promluvil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Akademie věd České republiky byla zde zastoupena svým předsedou prof. Jiřím Drahošem a místopředsedou pro III. vědní oblast prof. Jaroslavem Pánkem. V historické sekci nazvané „Young Scholars“, jíž předsedal prof. Petr Vorel, zazněly mj. příspěvky prof. Jaroslava Pánka, dr. Evy Doležalové a dr. Romana Barona z HÚ AV ČR.           Další informace a program: zde

     

Foto 1. dr. Eva Doležalová, ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, dr. Roman Baron
Foto 2. bývalý předseda Rady svobodného Československa prof. Mojmír Povolný a dr. R. Baron
Foto 3. prof. Zdeněk V. David, dr. E. Doležalová, předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš s chotí, dr. R. Baron
Foto 4. generální sekretář SVU prof. Zdeněk V. David a místopředseda AV ČR prof. Jaroslav Pánek
Foto 5. předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš
Foto 6. prof. Jiří Drahoš, dr. Roman Baron, dr. Eva Doležalová, předseda SVU prof. Karel Raška, Jr.

Foto: Jaroslav Pánek, Eva Doležalová a Petr Vorel


                                                                          PRÉMIE OTTO WICHTERLEHO

Mezi letošními laureáty Prémie Otto Wichterleho, ceny udělované každoročně mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR do 35 let, byl i pracovník Historického ústavu PhDr. František Šístek, PhD., který se specializuje na dekonstrukci historických a literárních stereotypů v „obrazu druhého“.
Cenu obdržel z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. RNDr. Jiřího Drahoše, DrSc., na slavnostním předávání ve vile Lanna 1. června 2011. Dr. Šístek je již pátým badatelem Historického ústavu, který získal toto prestižní ocenění během posledních šesti let.   Další informace: zde

       

Foto: Archiv Akademického bulletinu

KNIŽNÍ PREZENTACE

Dne 19. května 2011 se konala v Rakouském kulturním fóru prezentace devátého dílu Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918, která byla organizována ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR s následujícm programem:

Arnold Suppan: Begrüßungsworte
Helmut Rumpler: Das Projekt „Die Habsburgermonarchie 1848-1918: Stand der Arbeiten“
Martin Seger: Der Kartographieband „Die Gesellschaft der Habsburgermonarchie im Kartenbild. Verwaltungs-, Sozial- und Infrastrukturen nach dem Zensus von 1910“
Peter Urbanitsch: Der Darstellungsband: „Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft“
Werner Drobesch: Vortrag: „Die soziale Frage und deren Diskussion in der Habsburgermonarchie“


 
         KNIŽNÍ PREZENTACE

Ve čtvrtek 19. května 2011 se uskutečnila v Literární kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze prezentace dvou nových publikací o dějinách česko-balkánských vztahů, které vydalo Nakladatelství Historický ústav:

Ladislav HLADKÝ a kol.:
Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy

František ŠÍSTEK:
Junáci, horalé a lenoši. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti 1830-2006


Pozvánka

Fotogalerie: 
     
Ladislav Hladký             František Šístek             Ředitelka odboru států 
                                                                       jihovýchodní Evropy MZV 
                                                                       ČR – ing. Ivana Hlavsová

     
Ředitelka HÚ AV ČR                 Pohledy mezi účastníky prezentace 
prof. Svatava Raková
společně s místopředsedou
AV ČR prof. Jaroslavem
Pánkem a zástupcem
ředitele HÚ doc. Janem
Němečkem

NAŠE NAKLADATELSTVÍ  NA KNIŽNÍM VELETRHU

Nakladatelství Historický ústav,  které vydává vědecké publikace výzkumných pracovníků Historického ústavu AV ČR, v. v. i., se ve dnech 12.-15. května 2011 úspěšně zúčastnilo 17. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy na Výstavišti v Praze Holešovicích. V prodejním stánku nakladatelství si mohli návštěvníci prohlédnout  knižní a atlasovou nabídku a zakoupit nejnovější produkci nakladatelství. První veletržní prezentace nakladatelství se setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti. V příštím roce se prodejní stánek nakladatelství Historický ústav objeví na veletrhu znovu.

     

Foto: Jana RůžičkováPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

pátek 6. května 2011 v 18 hodin se v Porotním sále jičínského zámku uskutečnila přednáška na téma:

ARCHITEKT ČENĚK MUSIL A JEHO REGULAČNÍ PLÁN MĚSTA JIČÍNA

Přednášející:
historička Mgr. Eva Chodějovská (HÚ AV ČR) kunsthistorik Mgr. Milan Kudyn

S laskavým svolením RMaG Jičín byl během přednášky vystaven originál unikátního plánu Jičína z roku 1928 proslulého pražského urbanisty Vladimíra Zákrejse.      
Více            Pozvánka

SEMINÁŘ
Mgr. Petr Gazdík, předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové uspořádali dne 4. dubna 2011 v prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny PČR seminář

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A JEJÍ
HISTORICKO-SPOLEČENSKÝ VÝZNAM

V programu vystoupili Mgr. Petr Gazdík, Mons. Do-minik Duka, arcibiskup pražský, prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu, který přednese příspěvek Cesta k Anežčině svatořečení ve společen-ských turbulencích doby.

Program: zde
                   BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ  V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ

nyní nově rovněž v elektronické podobě!

Základní biografické dílo moderní doby vzniká v Historickém ústavu AV ČR  již více než desetiletí. Zahrnuje zajímavé, známé, zapomínané i zapomenuté osobnosti spjaté s naším územím a dějinami.

Pro zájemce je připravena i jeho elekronická verze.    Podrobnosti zde


PŘEDNÁŠKA V POLSKU

Dne 24. března 2011 se uskutečnila v Archiwum Akt Nowych ve Varšavě

přednáška doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR - Brno

o výzkumu dějin Polska a česko/československo-polských vztahů ve 20. století v České republice.
Více: zde


PREZENTACE KNIHY V ZAHRANIČÍ

Dne 16. března 2011 se uskutečnila ve Slovenském institutu ve Varšavě slavnostní prezentace knihy Juraj Slávik: moja pamäť - živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936-1937. (Ed.): Jan Němeček ve spolupráci s Andrzejem Essenem a Janem Kuklíkem. Večer se konal za účasti velvyslance České republiky v Polsku Jana Sechtera a designovaného velvyslance Slovenské republiky Vasila Grivny. Paměti byly prezentovány Janem Němečkem z Historického ústavu a Andrejem Essenem z Akademii Pedagogicznej v Krakově. Vedle toho byla představena také kolektivní biografie o Juraju Slávikovi, připravená ředitelem Historického ústavu v Bratislavě Slavomírem Michálkem za aktivní účasti pracovníků Historického ústavu Jana Němečka a Jindřicha Dejmka. Diskusní setkání nad oběma knihami moderoval komentátor varšavského listu Rzeczpospolita Piotr Semka.

Program

   

Foto 1. Zleva: velvyslanec ČR v Polsku Jan Sechter, prof. Andrzej Essen a Jan Němeček
Foto 2. Zprava: velvyslanec SR v Polsku Vasil Grivna, velvyslanec ČR Jan Sechter
Foto 3. První zprava komentátor listu Rzeczpospolita Piotr Semka

Foto: Ludmila MillerSLAVNOSTNÍ UVEDENÍ MEMOÁRŮ

V Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti – ve čtvrtek 27. ledna 2011 – byly v Českém centru Praha za účasti předních osobností kulturního a politického života slavnostně uvedeny memoáry Bojovali na všech frontách, které vydalo Občanské sdružení Magen.
Reedice poutavých vzpomínek dvaceti židovských bojovníků z Československa v letech druhé světové války byla realizována i díky zásadnímu přispění Historického ústavu AV ČR, v. v. i., jenž se na knize podílel úvodním slovem, autorským doplněním příběhů, výběrem a popisem fotografií, odborným posouzením i redakcí.   Resumé zde     

   

Foto:
Ladislav Hráský a Jan SyručekVĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK Praha a Komise pro historickou geografii uspořádaly v posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, dne 19. ledna 2011 vědeckou konferenci

PRŮMYSLOVÁ KRAJINA JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Pozvánka: zde ;  program: zde


 

Foto: Dana Fialová