Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-červen 2010


SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY

 Dne 24. června 2010 se v kavárně knihkupectví Academia v Praze konal

slavnostní křest knihy SLOVINSKO autora doc. PhDr. Ladislava Hladkého, CSc.

Křest byl spojený s autogramiádou a besedou s autorem.    Pozvánka: zde


    

Foto: Blanka ŠubecováVĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem SAV v Bratislavě, Slovenským institutem v Praze a Slovensko-českou společností pořádal v Praze ve dnech
8. a 9. června 2010 vědeckou konferenci

ZROD NOVÉ EVROPY. VERSAILLES, ST. GERMAIN, TRIANON A DOTVÁŘENÍ POVÁLEČNÉHO MÍROVÉHO SYSTÉMU


Bližší informace zde    Zpráva zde ; tisková zpráva zde  Rozhlasový pořad s účastníky konference na ČRo 6 zde   


   

Foto zleva doprava:
1. za mikrofonem doc. Jan Němeček, vpravo ředitelka HÚ prof. Svatava Raková
2.velvyslanec Slovenské republiky v České republice, Peter Brňo
3. pohled do sálu, v němž se konala konference
4. náměstek ministra zahraničních věcí, Vladimír Galuška

Foto: Blanka Šubecová                                                        PŘEDNÁŠKA

V rámci cyklu historických přednášek zaměřených na historii a kulturu Jihlavy se dne 27. května 2010 konala v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě přednáška
Mgr. Tomáše Sternecka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) 

PROBLEMATIKA BERNÍCH PŘIZNÁNÍ MORAVSKÝCH ZEMĚPANSKÝCH MĚST V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ.
VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 12. a 13. května 2010 se v prostorách Slováckého muzea v Uherském Hradišti uskutečnila v pořadí již desátá konference v řadě vědeckých setkání věnovaných v nejširším slova smyslu problematice vývoje zemědělství a agrarismu v Českých zemíc h a na Slovensku v 19. a 20. století.

Spoluorganizátory byly: Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.     Zpráva: zde  

 


PŘEDNÁŠKA

V rámci přednášek Akademie volného času Cyklu Vodní svět Prahy II pořádaných Muzeem hlavního města Prahy, se uskutečnila ve čtvrtek 6. května 2010 přednáška dr. Evy Chodějovské (Historický ústav AV ČR)

VLTAVA V PROUDU ČASU - NA STARÝCH MAPÁCH
.

Osnova přednášky: zde   
                                                                                         ZAHRANIČNÍ VÝSTAVA

 V úterý 4. května 2010 proběhlo slavnostní otevření Českého centra Tel Aviv za účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta vernisáží výstavy ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI – REZISTENCE ČESKOSLOVENSKÝCH ŽIDŮ V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, kterou spravuje Sdružení židovských vojáků a odbojářů a odborně ji garantují vědečtí pracovníci Historického ústavu AV ČR. Více…
Přítomné hosty, mezi kterými čestné místo zaujali přímí účastníci protinacistického odboje Izraele a České republiky, přivítal na půdě Velvyslanectví České republiky v Izraeli J. E. Tomáš Pojar. Poté se ujal slova Jan Kohout, který i jako historik vysoce ocenil předložené výsledky práce vědeckých pracovníků Historického ústavu AV ČR, a to ve formě výstavy a rovněž sborníku prací věnovaným účasti československých Židů ve válce a boji proti nacizmu a fašizmu. Výstavu zahájil její iniciátor Tomáš Jelínek, který přečetl pozdravný dopis premiéra Jana Fischera, a spoluautorka a kurátorka výstavy Zlatica Zudová-Lešková z Historického ústavu AV ČR.
Slavnostní otevření se konalo za účasti generálního ředitele Českých center Michaela W. Pospíšila, a rovněž předních izraelských historiků a archivářů, kteří se věnují problematice československých Židů v Šoa v čele s pani Gilou Fatranovou a Esther Aranovou. Stanovisko k této ojedinělé události prezentace a rovněž k budoucnosti projektu vyjádřila ve svém dopise Svatava Raková, ředitelka Historického ústavu AV ČR, který byl předán řediteli centra.
Vůbec první zahraniční výstava Židé v boji a odboji se uskutečnila především díky osobnímu přičinění a podpore Davida Stechra, ředitele Českého centra Tel Aviv, a Pavly Schimmerlingové, odborné pracovnice centra. Výstava bude v Českém centru Tel Aviv otevřena do konce května 2010.

Více na:
Zpráva Vlády České republiky
Zpráva Českého centra
Zpráva redakčního blogu Židovských listů

Dopis Svatavy Rakové, ředitelky Historického ústavu AV ČR zde
Zahajovací projev Zlatice Zudové-Leškové, vědecké pracovnice odd. 20.století HÚ AV ČR zde  


      
  
Foto: Archiv Zlaticy Zudové-Leškové


PŘEDNÁŠKA

Historický ústav Akademie věd České republiky a Pražská informační služba dne 29. dubna 2010 uspořádaly přednášku PhDr. Dana Dvořáčkové-Malé  a PhDr. Jana Zelenky 
 
ŽIVOT PANOVNICKÉHO DVORA
VE STŘEDOVĚKU
Jaký opravdu byl svět žen, dětí a sloužících ve středověku?

Více o projektu
Dvory a rezidence ve středověku  zde  

    

Pracovníci Historického ústavu Akademie věd  ČR vyjadřují hlubokou soustrast polskému lidu v souvislosti s tragickým neštěstím, při němž zahynula velká část polské politické, vojenské a společenské elity, včetně jejich kolegů z Ústavu paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej). 


Foto: Jaroslav Šebek

               

PŘEDNÁŠKA

V rámci jarního přednáškového cyklu Matice české - Svět českých písmáků - se 20. dubna 2010
v Národním muzeu uskutečnila přednáška

doc. PhDr. Martina Kučery, CSc. (Historický ústav AV ČR)

ZAMYŠLENÍ NAD ODKAZEM FRANTIŠKA JANA VAVÁKAPREZENTACE KNIHY

Dne 14. dubna 2010 se v Záhřebu konala slavnostní prezentace knihy Františka Šístka Naša braća na jugu: češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima, 1830 – 2006 (Cetinje – Podgorica: Matica crnogorska, 2009), věnované obrazu Černé Hory a Černohorců v české společnosti a kultuře. 
Prezentaci společně organizovaly Národní sdružení Černohorců Chorvatska (Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske) a Rada české menšiny města Záhřebu. Akce proběhla ve společenském sále Josefa Václava Friče v historické budově České besedy (Český národní dům/Češki narodni dom), která již od meziválečného období slouží jako hlavní centrum kulturního života české menšiny v chorvatském hlavním městě.
Přítomné nejprve pozdravili předseda Národního sdružení Černohorců Chorvatska prof. Radomir Pavićević a předseda České besedy Záhřeb ing. Jaromil Kubíček. O knize pak hovořili prof. Drago Roksandić, vedoucí katedry historie na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu, představitel Matice černohorské Novica Samardžić z Podgorice a autor knihy František Šístek (HÚ AV Praha).  Akce se účastnilo přes 100 hostů včetně českých a černohorských diplomatických představitelů v Chorvatsku a zástupců městské rady Záhřebu.

     

PŘEDNÁŠKA

Ústav českých dějin FF UK, Společnost Edvarda Beneše a Historický ústav AV ČR uspořádaly 24. března 2010 přednášku PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc., (Historický ústav AV ČR)

ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ DIPLOMACIE ZA OBNOVU STÁTU 1939-1945.
Přednáška se konala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,  Praha 1.

Pozvánka: zdeVÝSTAVA

V neděli 7. března 2010 byla u příležitosti zahájení Měsíce valašsko-izraelského přátelství – Chaverut 2010 v kapli na zadním nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí slavnostně otevřena za přítomnosti velvyslance Izraele, J.E. p. Yaakova Levyho výstava
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI, připravená  vědeckými pracovníky IV. oddělení dějin 20. století.


    


                                   CENA NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

CENA NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA za rok 2009 za původní vědeckou nebo populárně naučnou práci byla udělena Magdaléně Pokorné (Historický ústav AV ČR) za její knihu

Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy.

Další informace: zde 

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. předává diplom PhDr. Magdaléně Pokorné, autorce knihy Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy, která zvítězila v kategorii Cena Nakladatelství Academia za původní vědeckou nebo populárně-naučnou práci.

Foto: Nakladatelství Academia


                                                                     PÓDIOVÁ DISKUZE

Doc. Jaroslav Šebek se ve čtvrtek 18. února 2009 zúčastnil pódiové diskuse Das Ende des "Völkerkerkers". 90 Jahre seit den Pariser Vorortverträgen, jejímž hlavním pořadatelem bylo „Deutsches Kulturforum östliches Europa“. Tématem setkání, které proběhlo za účasti téměř stovky zájemců na půdě českého velvyslanectví v Berlíně, byly otázky, související s rozpadem rakouské monarchie po první světové válce. Jaroslav Šebek se v debatě věnoval například otázkám vývoje české politiky v tomto období, postojům českých Němců k nově etablovanému československému státu, poválečné krizi parlamentní demokracie ve středoevropské perspektivě, vývoji církevních poměrů v nástupnických státech a problematice evropské integrace.    

Program:
zde

 

                                                                  SLAVNOSTNÍ PREZENTACE KNIHY

Spoločnosť gen. M. R. Štefánika v Praze, Historický ústav AV ČR Praha, Slovenská historická spoločnosti pri SAV a Slovenský institut v Praze uspořádaly 9. února 2010 v Slovenském inštitútu v Praze slavnostní prezentaci knihy Zlatice Zudové-Leškové CESTY K SEBE. Česi v odboji na Slovensku v rokoch 1939-1943.
S autorkou besedovali historici Vojtech Čelko a Petr Hofman.

Pozvánka: česky , slovensky     Informace o knize: zde


     
  
Foto: Blanka Šubecová

VÝSTAVA

Dne 26. ledna 2010 byla v prostorách pražského kina Světozor otevřena výstava
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI, kterou připravili vědečtí pracovníci Historického ústavu AV ČR, dr. Zlatica Zudová-Lešková a doc. Jan Němeček.  Výstava byla uvedena jako součást premiéry celovečerního dokumentárního filmu  o vzrůstajícím neonacismu v Evropě Zatemněná demokracie  pod záštitou a za osobní přítomnosti předsedy vlády Jana Fischera.  Vernisáže výstavy obohacené o celek Českoslovenští Židé v táborech ponižování a smrti se  za HÚ zúčastnila dr. Zudová-Lešková, která nesla hlavní tíhu vytvoření scénáře a shromáždění podkladů.

Foto: Tomáš Jelínek

                                      ČESTNÝ DOKTORÁT PROF. PHDR. JAROSLAVU PÁNKOVI, DRSC.

Dne 18. ledna 2010 se uskutečnilo v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní předání čestného doktorátu Univerzity Pardubice místopředsedovi AV ČR prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc. Tímto aktem Univerzita Pardubice ocenila mimořádné zásluhy prof. Pánka o rozvoj vědy a výzkumu v oboru raně novověkých dějin, o rozvoj slavistických studií a výrazný podíl na prosazování váhy humanitních věd v systému vědních oborů. Laudatio pronesl děkan Fakulty filozofické prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.


     
     

                                                                            VĚDECKÁ KONFERENCE  

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha uspořádaly dne 20. ledna 2010 u příležitosti dvacetí vydaných svazků Historického atlasu měst České republiky
vědeckou konferenci  KRAJINA MĚSTA - MĚSTO V KRAJINĚ

Program: zde        Historický atlas měst České republiky  


   
  

                                                                                  KNIŽNÍ NOVINKA
Dovolujeme si upozornit na novou knihu PhDr. Magdalény Pokorné, CSc. (Historický ústav AV ČR), která právě vyšla v nakladatelství Academia:

Magdaléna POKORNÁ
Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy
Praha, Academia 2009, 352 s.  Anotace: zde