Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červenec-prosinec 2009

                                                                                       KŘEST KNIHY

V pondělí 21. prosince 2009 se uskutečnilo v Clam-Gallaském paláci v Praze slavnostní představení publikace

ROMA-PRAGA PRAHA-ŘÍM

Kniha přibližuje historické výzkumy, které vznikaly za podpory Českého historického ústavu v Řimě a zároveň přináší bilanci širokého spektra badatelského zájmu českých a moravských historiků, stipendistů římského ústavu.
Publikace je věnována významnému životnímu jubileu pani profesorky Zdenky Hledíkové, dlouholeté ředitelky Českého historického ústavu v Římě.
Na vzniku publikace se podíleli:
Komise Českého historickeho ústavu v Římě, Historický ústav AV ČR, Filozofická fakulta UK v Praze, Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistickych studií AV ČR a UK Kabinet pro klasicka studia FLU AV ČR.                                                                      SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU

V pondělí 7. prosince 2009 se v Praze-Dejvicích konalo slavnostní odhalení pomníku kardinála Josefa Berana. Pomník odhalil doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR a promluvil o životě a působení kardinála Berana v souvislosti s jeho osobností a politickými problémy, které tehdy nastaly. Kardinál byl zatčen nacisty, potom trpěl v době komunistické totality a musel podstoupit tvrdé zkoušky. Právě tehdy se projevila jeho zakotvenost ve víře a zásadovost. Snažil se o rehabilitaci Jana Husa, k níž došlo za pontifikátu Svatého otce Jana Pavla II. v roce 1999. Mučedník Beran je symbolem naděje, hluboké víry a vnímání potřeb druhých.

Vystoupení doc. Šebka v ČT Události zde

 

                                                                PŘEDÁNÍ PUBLIKACE PŘEDSEDOVI ČSSD

Předseda ČSSD Jiří Paroubek převzal dne 26. listopadu 2009 první svazek Zápisů ze schůzí československé vlády v Londýně. Úvodní díl edice Zápisů z let 1940–1941 dokumentuje činnost kabinetu, na jehož práci se podíleli sociálnědemokratičtí ministři. Zástupci edičního týmu konkrétně vyložili způsob edičního zpracování archivních dokumentů a rozvedli jejich historický kontext. Dále představili záměr vydat všechny zápisy z let 1940–1945. Předseda ČSSD vyjádřil této snaze podporu. Závěrečná diskuse se dotkla i problematiky hodnocení výsledků vědecké práce a podpory základního výzkumu v Akademii věd ČR, zvláště pak u bohemikálních oborů.

Na fotu zprava: Jiří Paroubek, Jan Němeček, Jan Bílek, Ivan Šťovíček


                                                                      SLAVNOSTNÍ KONFERENCE

Náš pracovník doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. vystoupil 20. listopadu 2009 na slavnostním zasedání Celostátní konference KDU-ČSL, kde ve vzpomínkovém bloku z pozice historika připomněl životní dráhu předního polistopadového politika Josefa Luxe a zhodnotil jeho přínos k vytváření občanské společnosti v České republice.                                                                         MEDAILE JOSEFA HLÁVKY

Dne 16. listopadu 2009 udělil předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., na slavnostním ceremoniálu na zámku v Lužanech prof. PhDr. Svatavě Rakové, CSc., ředitelce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Medaili Josefa Hlávky za celoživotní dílo, věnované dějinám Ameriky a Spojených států amerických. Významné ocenění bylo uděleno na návrh Historického ústavu AV ČR. Laudatio pronesl prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Nositelé Medaile Josefa Hlávky: zde

   

Foto:
Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

 

                                                                             KŘEST KNIHY

Táborské Muzeum fotografie Šechtl a Voseček připravilo ke 130. výročí úmrtí Josefa Němce ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici výstavu

"Ty děti mně největší starost dělají..."
(Osudy potomků Boženy Němcové ve fotograficích - nejen z ateliéru Šechtl a Voseček).

Vernisáž se konala 18. listopadu 2009.

Knihu JOSEF NĚMEC. NEOBYČEJNÝ MUŽ NEOBYČEJNÉ ŽENY na ní představila autorka PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. z Historického ústavu AV ČR.


                                                                                      VÝSTAVA
V areálu Strahovského kláštera v Praze se ve dnech 16. října – 8. listopadu 2009 konala dokumentární výstava

PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKOSLOVENSKU (1948 – 1960)

Ojedinělý výstavní projekt byl realizován pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého Miloslava kardinála Vlka a pod patronátem Konfederace politických vězňů ČR. Na textové části se významně podílel PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR, který byl rovněž účastníkem historického kolokvia, pořádaného v rámci doprovodných akcí dne 6. listopadu 2009.
Pozvánka: zde                                                                                     MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE  
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.  ve spolupráci s CEFRES a Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze pořádal ve dnech 5.-7. listopadu 2009  mezinárodní vědeckou konferenci

PAMĚŤ MÍST, UDÁLOSTÍ A OSOBNOSTÍ: historie jako identita a manipulace - MÉMOIRE DES LIEUX, des figures et des évènements

Předběžný program: zde    Program francouzsky zde           Foto:  Josef Tovara 
             

                                                   
                                                                     TÝDEN VĚDY A TECHNIKY  
HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.  

Praha

Malý sál Městské knihovny, Praha 1
2. 11. 2009:  „Žádný rámus, pánové.“
Bachova éra v Čechách (50. léta 19. století)

PhDr. Magdalena Pokorná, CSc., HÚ AV ČR

Brno

Literární kavárna knihkupectví Academia, Brno
3. 11. 2009:
Kdo neskáče, není Čech aneb Trocha teorie
o vlastenectví a nacionalismu 

Mgr. Milan  Řepa, Ph.D., HÚ AV ČR
Zmizelé Brno 
Eva Štěpánková, studentka Gymnázia Brno-Řečkovice
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.,  HÚ AV ČR 


Den otevřených dveří:

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

Praha

Hledání zapomenutých příběhů
(Projekty a nové publikace pracovníků ústavu – prezentace a diskuse s návštěvníky)
Místo konání: HÚ, Prosecká 76, Praha 9 
Datum a doba otevření:
5. l1. 2009, 9.00–15.30 hod., studovna


TÉMATA EXKURZÍ:
9.00–15.30 hod.
   • Výstava starých tisků a map
   • Prezentace Nakladatelství Historický ústav, 
     prodej knih, slevy, upoutávky na nové tisky
10.00–11.30 hod. (zadáno)
   • Představení Historického ústavu AV ČR
   • Představení fondu knihovny HÚ a jejích služeb
   • Hledání zapomenutých příběhů
     (témata budo upřesněna)
14.00–15.30 hod.
   • Představení Historického ústavu AV ČR
   • Představení fondu knihovny HÚ a jejích služeb
   • Hledání zapomenutých příběhů 
     - Pavla Vošahlíková: Obraz české minulosti v reklamě
     - Jan Němeček: František Chvalkovský. Příběh zapomenutého politika a diplomata 
16.00-17.30  hod. - ve spolupráci s Pražskou informační službou Studovna
   • Představení Historického ústavu AV ČR
   • Představení fondu knihovny HÚ a jejích služeb
   • Hledání zapomenutých příběhů 
     - Dana Dvořáčková - Jan Zelenka: Život panovnického dvora
       ve středověku. Jak vznikal, žil a vyvíjel se přemyslovský
       panovnický dvůr.
   • Prezentace Nakladatelství Historický ústav, prodej knih, slevy,
     upoutávky na plánované tisky

Brno
Místo konání:
Veveří 97, Brno (vchod z Resslovy ulice brankou do dvora), zasedací místnost
Datum a doba otevření: 
6. 11. 2009,  9.00–15.30 hod.
 

TÉMATA EXKURZÍ:
13.00 a 14.00 hod.
   • Využití internetu v  práci historika
   • Knihy a knihovny HÚ AV ČR v Brně

TÉMATA  PŘEDNÁŠEK:
9.00 hod.
Pátrání po stopách brněnských osobností aneb
Jak vzniká biografické heslo a biografická studie?
(PhDr. Gustav Novotný, CSc.)
10.30 hod.
Britský gentleman v ruské džungli: carské Rusko
na přelomu 18. a 19. století optikou tehdejších britských cestopisů
(Mgr. Kristýna Jašková)


                                                                                            VÝSTAVA  

Akademie věd České republiky se představila na výstavě    VĚDA PRO ŽIVOT 

Výstava, na níž byly prezentovány výsledky vědeckých ústavů Akademie věd ČR se konala od 9. září do 23. října 2009 v přízemí budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
Historický ústav AV ČR informoval o badatelském programu na léta 2005-2010 a  o některých významných projektech - Dvory a rezidence ve středověku a jejich webová prezentace, Církevní dějiny nebo Historická geografie. Publikační činnost dokumentoval výběr publikací.

       

Foto:
Dana Vondrášková


                                                                                  SLÁNSKÉ ROZHOVORY  

Ve Slaném se 9. 10. 2009 konaly již šesté Slánské rozhovory 2009, v letošním roce zaměřené na téma Novorenesance, východiska a realizace. Kromě doc. Ivy Ondřejové, prof. Jana Bouzka, Mgr. Jana Čečrdle, dr. Ireny Bukačové a prof. Jana Bažanta, zde vystoupil prof. Milan Hlavačka z Historického ústavu AV ČR s přednáškou Zlatý věk české samosprávy a město Slaný.

Další informace a foto:
zde                                                                                          DEMONSTRACE  

Fórum Věda žije!, iniciativa Za Česko kulturní a petiční výbor Za odpovědnou reformu uspořádaly v úterý 6. října 2009 od 18 hod. na nám. Jana Palacha v Praze demonstraci BUDOUCNOST NENÍ NA PRODEJ! Akce byla zaměřena na vyjádření nesouhlasu s nekoncepční a netransparentní státní politikou v oblasti vědy, kultury a vzdělávání.

Pozvánka:
zde      Foto: Dana Vondrášková

Ohlasy: ČT24 ,
Názory:
K situaci v Akademii věd hovoří Václav Pačes              Věda pro vědu nemá smysl, říká Václav Cílek
Jan Fischer o vědě a výzkumu    
Další informace a odkazy: Věda žije  


                                                                                           SYMPOZIUM  

Česká Papežská kolej Nepomucenum a Český historický ústav v Římě pořádaly 29. září 2009 sympozium

ČESKÁ KULTURA A KNĚŽSKÁ FORMACE V KONTEXTU NÁRODNOST-NÍCH STŘETŮ A KOEXISTENCE

Zahájila ho přednáška profesora Jaroslava Pánka, místopředsedy AV ČR a ředitele Českého historického ústavu v Římě. Mezi dalšími přednášejícími byl i docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR.

Další informace: zde  

  MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha a Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig  uspořádaly v pražské vile Lanna ve dnech 24.-26. září 2009 mezinárodní vědeckou konferenci
RUDOLFŮV MAJESTÁT – MILNÍK V DĚJINÁCH EVROPY? DER MAJESTÄTSBRIEF RUDOLFS II. VON 1609 –  EIN MEILENSTEIN IN DER GESCHICHTE EUROPAS?
Konference se konala u příležitosti  400. výročí vydání Majestátu.

Program:
zde (pdf, 822 kB)                                                                                            KŘEST KNIHY  

V Bulharském kulturním institutu v Praze se uskutečnil ve středu 23. září 2009 křest kníhy Bulharsko, edice Stručná historie států autora Mgr. Jiřího Martínka (Historický ústav AV ČR). Slavnostní prezentaci uvedl Bojan Pančev, ředitel Bulharského kulturního institut (na snímku vedle autora), záštitu nad jejím konáním převzal bulharský velvyslanec Zdravko Popov.
Více o knize: zde       Zpráva v listu  Roden glas : část 2 , část 3

              

Foto:
Tomáš Burda


                                                          MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Westfälische Wilhelms-Universität Münster uspořádaly ve dnech 21.-23. září 2009 v pražské vile Lanna mezinárodní vědeckou konferenci

ECCLESIA ALS KOMMU-NIKATIONSRAUM IN MITTELEUROPA (13.-16. JAHRHUNDERT).

V rámci konference se uskutečnila 21. září 2009  prezentace publikace Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert).  (Red.): Eva Schlotheuber a Hubertus Seibert. Publikace je výstupem stejnojmenného pracovního zasedání v Mnichově v září 2007, které uspořádaly společně Ludwig-Maximilians-Universität München a Historický ústav Akademie věd ČR, Praha. Přináší aktuální studie ke třem okruhům středoevropských středověkých dějin, totiž k vzájemnému ovlivňování římské říše a českého státu v rovině politické, kulturní i duchovní.

Obsah publikace: zde        Program ke stažení zde                    


                                                                      DOKUMENTÁRNÍ VÝSTAVA

Při příležitosti 65. výročí SNP a v rámci Slovenských dní v ČR se konala v Dome národnostných menšín v Praze 2 ve dnech  27. srpna až 13. září 2009 dokumentární výstava

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE  A ÚČASŤ ČECHOV.

Záštitu nad výstavou převzali podpředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR, Jan Kohout a podpředseda vlády SR pro vědomostní společnost, evropské záležitosti, lidská práva a menšiny, Dušan Čaplovič.

Fotografie z vernisáže 27. srpna 2009:

     

 

                                                                                 DISKUSE S PAMĚTNÍKY  

U příležitosti 65. výročí Slovenského národního povstání se uskutečnila dne 30. srpna 2009 ve velkém sále Židovské obce v Praze 1 diskuse s pamětníky a historiky. Pořadatelem byla Česká unie židovské mládeže ve spolupráci se Židovskou obcí v Praze, Českým svazem bojovníků za svobodu a Historickým ústavem Akademie věd ČR.
Mezi zúčastněnými vystoupila také PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR).

 

                                                                            DEMONSTRACE FÓRA VĚDA ŽIJE  

"STOP TUNELOVÁNÍ ČESKÉ VĚDY A KULTURY"


Fórum Věda žije! uspořádalo v úterý 25. 8. 2009 v 16.00 hodin na Palachově náměstí v Praze demonstraci "Stop tunelování české vědy a kultury". Účastníci protestovali proti postupu vády České republiky a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace vůči akademii věd České republiky. Demonstraci kromě stovek zástupců z různých ústavů Akademie věd aktivně podpořili také pracovníci Historického ústavu Akademie věd ČR.

Další informace včetně prohlášení zde  

              

Foto:
Dana Vondrášková

 

                                                                                          NEKROLOG  

V sobotu 22. srpna 2009 zemřel ve věku 69 let

prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.,
ředitel Ústavu bohemistických studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Nekrolog v Lidových novinách z 27. 8. 2009  od PhDr. Jana Němečka, DrSc. (Historický ústav AV ČR)  zde  


                                                                          PROTESTNÍ HAPPENING

Účastníci happeningové akce VRAŽDA ČESKÉ VĚDY, mezi nimiž byli i pracovníci Historického ústavu AV ČR, protestovali 21. července 2009 proti devastační politice vůči Akademii věd České republiky a za záchranu české vědy. Věda a výzkum zajišťují pokrok společnosti a její perspektivní budoucnost.


     


                                    SPOLEČNÝ PROJEKT - ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ČS. VLÁDY V LONDÝNĚ
Dne 21. července 2009 se v prostorách nově zřízeného Informačního centra vlády v samém středu Prahy, ve Vladislavově ulici, uskutečnila prezentace prvního svazku edičního projektu Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. První díl Zápisů z let 1940–1941 postupně představili: Jan Kuklík, který pohovořil o ustavení vlády v rámci československého exilového zřízení, Jan Němeček, který pojednal o hlavních problémových okruzích, jimiž se vláda v daných letech zabývala, Ivan Šťovíček, který vyložil koncepci projektu a způsob zpracování edice. Na závěr publikaci zhodnotil jeden z jejích odborných oponentů Vít Smetana, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Setkání zahájila hostitelka akce Lucie Wittlichová, ředitelka vládního odboru, která úvodem představila činnost informačního centra. Přípitek nad knihou proslovila zástupkyně ředitelky Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová. Prezentace se zúčastnilo na 60 hostů z řad archivářů, historiků, úředníků, novinářů, politiků a podnikatelů (také za přítomnosti ministra pro evropské záležitosti Štefana Fülleho), zájemci si rozebrali přes 40 exemplářů publikace. Po oficiálním programu následovala v teplotně rekordně horkém odpoledni delší živá kuloární diskuse.
 
Tisková zpráva: zde (pdf, 541 kB)  

      


                                                               AKTUALITY  LEDEN-ČERVEN 2009   ZDE