Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.


Historický ústav Akademie věd ČR připravil sérii akcí
k 70. výročí osvobození Československa, 
které se uskutečnily v průběhu dubna-května 2015NA PRAHU SVOBODY

Československo a konec 2. světové války

Cílem projektu je vyjít vstříc aktuální společenské objednávce při 70. výročí konce druhé světové války a osvobození Československa a představit veřejnosti nejnovější poznatky, ke kterým česká historická věda dospěla v tomto ohledu. Také v souvislosti s tím, že se zejména v médiích prezentuje široké spektrum názorů na tuto nepochybně klíčovou oblast českých, resp. československých dějin. Je třeba, aby česká historická věda zaujala sine ira et studio stanovisko, které by pomohlo pedagogům i dalším zájemcům o historii orientovat se v této leckdy nepřehledné a leckdy také nepříliš přesvědčivými argumenty podložené spleti názorů na osvobození Československa, kdy postrádáme vyvážené názory. Spíše se objevují z kontextu událostí vytržené momenty, které jsou ideologizovány a mohou tak přispět k destruování historické paměti.
Spektrum akcí k tomuto projektu je rozsáhlé a mělo by oslovit jak širokou veřejnost, tak i vědecké kruhy. Předně jsou to dvě akce konferenčního charakteru. První, která se formou vědeckého semináře uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 16. dubna 2015 pod názvem Konec války a dopady na českou společnost pod záštitou předsedy parlamentu, druhá v podobě mezinárodní vědecké konference Na prahu svobody. Vítězství 1945, která se uskuteční 19. května 2015 v prostorách Senátu PČR ve spolupráci a pod záštitou předsedy Senátu za účasti předsedy české vlády. Další částí projektu je výstava Na prahu svobody, která bude otevřena vernisáží 4. května 2015 v prostorách Akademie věd na Národní třídě. Konečně dalším velkou součástí projektu bude historický seriál v Lidových novinách na téma konce druhé světové války, který bude (stejně jako v případě všech předchozích akcí péčí Historického ústavu AV ČR) vycházet na pokračování denně od 10. dubna do 30. května 2015 (včetně doplňkových akcí – zvláštních mapových příloh LN, biografických profilů zapomenutých osobností, atd.). Je nepochybné, že toto základní schéma bude ještě doplněno řadou dalších dílčích akcí, vystoupení ve všech typech médií, účastí na zahraničních vědeckých konferencích apod. Projekt bude završen v roce 2016 publikováním kolektivní monografie na dané téma, která bude vycházet z mezinárodní konference v Senátu ČR.
Projekt, jenž by se měl stát součástí Strategie AV21, by měl ukázat aplikovatelnost historického výzkumu v nejrůznějších formách tak, aby oslovil celou českou společnost.

Známe dobře naše dějiny? LN startují nový seriál.  Více4. května - 4. června 2015
Výstavy Na prahu svobody. Vítězství 1945 a Protektorát a jeho konec
je možné shlédnout v sále ICAVI Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Pozvánka

      
   

Foto z vernisáže: Jaroslav Novotný


16. dubna 2015
Seminář na téma Konec II. světové války a dopady na českou společnost
Pozvánka