Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FÓRUM "VĚDA ŽIJE!"
V HISTORICKÉM ÚSTAVU AV ČR


Ústav dějin umění AV ČR přišel v reakci na plánované omezení rozpočtu základního výzkumu v České republice, ovlivňující další osud Akademie věd, s iniciativou vzniku fór pracovníků  jednotlivých akademických ústavů, která se spojila do fóra „Věda žije“.
Úkolem této neformální iniciativy je informovat o nastalé situaci, vyvolat otevřenou diskusi v širší i odborné veřejnosti, koordinovat iniciativy jednotlivých ústavů i případné formy protestu a sloužit také jako prostředek vzájemné komunikace.

Fórum "Věda žije" v Historickém ústavu AV ČR bylo založeno dne 11. srpna 2009, jeho mluvčím je Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (e-mail: sebek@hiu.cas.cz )Tomáš Batěk: Média v centru pozornosti: K článku internetového vydání MF Dnes
Fórum Věda žije!, které chce zachránit českou vědu, přestěhuje Miroslavu Kopicovou na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude blíž těm, jejichž zájmy zastupuje na úkor české vědy. Stěhování proběhne v úterý 11. května 9:30 z Karmelitské ulice do ulice Na Františku.

Sraz stěhováků v 9.00 na Kampě

pozvánka: zde

 Vědci symbolicky přestěhují Kopicovou na ministerstvo průmyslu

Záznam z debaty „VĚDA VE SPOLEČNOSTI – PŘEŽIJE ČESKÁ VĚDA VOLBY 2010?“ z Divadla Archa ze dne 24.4. 2010

VĚDA VE SPOLEČNOSTI – PŘEŽIJE ČESKÁ VĚDA VOLBY 2010?
sobota 24. dubna 15 hodin v Divadle Archa

===================================
kompletní program:
zde
plakát v pdf: zde
===================================


Záznam veřejného slyšení „Vize pro českou vědu“ Divadle Archa ze dne 22.2. 2010


Otevřený dopis prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy
Ve svém otevřeném dopise žádá Fórum Věda žije! prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla, aby sdělil důvody, na jejichž základě odmítl premiérův návrh transparentních nominací kandidátů do nové RVVI

Otevřený dopis Fóra Věda žije! ministryni školství
Ve čtvrtek 4. února 2010 zaslalo Fórum Věda žije! otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavě Kopicové, v němž ji žádá, aby sdělila a objasnila, proč odmítla proceduru transparentních nominací kandidátů do nové RVVI zahrnující veřejná slyšení těchto kandidátů, kterou navrhl premiér Jan Fischer.

Fórum Věda žije! přináší jména všech kandidátů do RVVI nominovaných jednotlivými subjekty
Na základě dostupných informací jsme shromáždili jména všech kandidátů nominovaných jednotlivými subjekty do RVVI.
 
Podrobnosti k návrhu na změnu pravidel financování výzkumu

PS PČR podpořila návrh ČSSD na změnu zákonných pravidel pro financování výzkumu a vývoje. Autoři předlohy kritizují systém zavedený loni, podle nich ohrožuje bytí výzkumných organizací. Vláda s výtkami nesouhlasí, podle ministryně školství Miroslavy Kopicové budí kontroverze metodika hodnocení vědecké práce, nikoli zákon. Poslanci ale poslali předlohu do druhého čtení, projedná ji školský výbor.


Videa z akcí pořádaných fórem Věda žije: zde

26.1. 2010 proběhlo setkání zástupců Fóra Věda žije! s premiérem Fischerem. Malou zprávu o tom je možné nalézt na stránkách Vlády ČR.

PRAHA 26. 1. 2010 
KDO SI (NE)PŘEJE TRANSPARENTNÍ VĚDNÍ POLITIKU A PROČ? (TISKOVÁ ZPRÁVA)


24.1. 2010
Spanilé výzvy
- Dokument ČT o stavu naší společnosti nazíraný občanskými iniciativami (video)

Stanovisko Akademie věd ČR k mediálním vyjádřením PhDr. Miroslavy Kopicové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • 5.3. 2010 - Předseda Akademie věd apeluje: Nesmíme se stát zemí pouhých montoven! zde
 • 23.2. 2010 - Jak dál s českou vědou? V diskusi zazněl jen jeden hlas zde
 • 16.2. 2010 - Pravidla jsou dobrá, švindlovat se nevyplatí zde
 • 9.2. 2010 - Nasadili si oslí uši a žádají rektora Fialu k reakci, ten je však v zahraničí zde
 • 7.2. 2010 - Před 120 lety vznikla Česká akademie věd a umění zde
 • 5.2. 2010 - Vzniká nová vládní rada pro vědu. V napjaté atmosféře zde
 • 1.2. 2010 - Demonstrující vědce pomohou premiérovi uklidnit přední akademici zde
 • 27.1. 2010 - Poslanci podpořili návrh na změnu pravidel financování výzkumu zde
 • 27.1. 2010 - Poslanci odsouhlasili povinné výživné a zákon o podpoře vývoje a výzkumu zde
 • 26.1. 2010 - Nebezpečná chiméra zde
 • 26.1. 2010 - POLEMIKA - Akademik Rudolf Zahradník: Paní ministryně Kopicová, vy nemluvíte pravdu! zde
 • 26.1. 2010 - Vědci se shodli s premiérem, že podpora vědy se má soustředit na kvalitu zde
 • 25.1. 2010 - Svět Čechům znovu utekl, nejlepší badatelé jsou až stí zde
 • 23.1. 2010 - Před 120 lety vznikla předchůdkyně dnešní Akademie věd zde
 • 20.1. 2010 - Kritizovanou vládní Radu pro výzkum a vývoj čeká obměna zde
 • 14.1. 2010 - Nová rada aneb Kam kráčí výzkum a vývoj zde
 • 4.1. 2010 - Není třeba objevovat Ameriku zde
 • 4.1. 2010 - Vědu hubí pruhované ponožky zde
 • 2.1. 2010 - Kopicová překvapila: Věda je základ, takže peníze na ni nakonec budou zde
 • 30.12. 2009 - Článek místopředsedů vládní rady pro vědu je opsaný zde
 • 8.12. 2009 - Technologické centrum dostane od Prahy 54 milionů zde
 • 4.12. 2009 - Vývoj může pohřbít Akademii věd zde
 • 26. 11. 2009 - Předseda AV: O vědě v Česku rozhodují nuly zde
 • 26. 11. 2009 - Rektoři: S akademiky máme společný cíl zde
 • 11. 11. 2009 - Při happeningu se u ministerstva školství prodávaly rychlotituly zde
 • 27. 8. 2009 - Čeští vědci píší v Nature o financování výzkumu zde
 • 27. 8. 2009 - Postmoderní rekviem zde
 • 27. 8. 2009 - Šok pro vědu zde
 • 26. 8. 2009 - Projekt Česká divadelní encyklopedie slaví deset let zde
 • 26. 8. 2009 - Plzeňský kraj s výzkumníky podpoří vznik závodu na solární panely zde
 • 26. 8. 2009 - Vědci znovu demonstrovali v Praze zde
 • 20. 8. 2009 - Hrozí válka mezi obcemi? zde
 • 17. 8. 2009 - Jak se mají a co zkoumají firmy zde

Blog prof. Václava Hořejšího

BULLETIN FÓRA VĚDA ŽIJE!
listopad 2009
 

16.11.2009. Astrofyzik Jiří Grygar odmítl převzít cenu RVVI
http://www.vedazije.cz/node/1038

Významný český astrofyzik Jiří Grygar odmítl přijmout cenu, kterou mu chtěla v pondělí 16. 11. 2009 udělit vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace. „Ta cena nese jméno Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která od července letošního roku soustavně poškozuje zájmy a dobré jméno Akademie věd České republiky, ve které pracuji. To je cena, kterou prostě nemohu přijmout," vysvětlil své rozhodnutí. Grygar již dříve kritizoval nekompetentnost RVVI a její negativní působení v oblasti hodnocení a financování vědy v České republice a její postup vůči Akademii věd ČR. Za naprosto nepřijatelnou a urážející označil reakci RVVI na stanovisko, které k situaci kolem AV ČR publikovali na stránkách uznávaného vědeckého časopisu Nature členové Učené společnosti ČR. Předsednictvo RVVI ve své reakci tvrdí, že přenesením problému na mezinárodní fórum vědci poškodili dobré jméno ČR ve světě.

Premiér Jan Fischer sdělil, že jej rozhodnutí Jiřího Grygara mrzí, a zdůraznil, že si jeho práce cení. V této souvislosti připomeňme, že Jiří Grygar veřejně vystoupil na demonstraci Budoucnost není na prodej!, kterou uspořádalo 6. 10. 2009 na náměstí Jana Palacha Fórum Věda žije! Ve svém projevu vyjádřil obavu nad osudem české vědy, pokud bude nadále řízena scénářem vytvořeným RVVI. V reakci na uvedenou demonstraci se premiér Fischer o dva dny později odmítl zúčastnit kulatého stolu o budoucnosti vědy. Demonstrace vědců v této souvislosti označil jako křičení, nátlakové akce a vydírání vlády. Předsedu AV ČR Jiřího Drahoše pak vyzval, aby se od podobných akcí distancoval.

Velice si vážíme čestného postoje Jiřího Grygara a jeho rozhodnutí, jímž se mimo jiné zřekl i nároku nemalou finanční odměnu. Svým počinem ukázal na vážnost situace v oblasti české vědy a diskusi nad ní dal nový etický rozměr. Tážeme se při této příležitosti, co vše ještě bude třeba obětovat a kolik úsilí vynaložit, aby hodnocení a financování vědy u nás probíhalo na základě standardních, obecně přijatelných principů.
Fórum Věda žije!

více informací a aktuální dění
na www.vedazije.cz


Týden neklidu před 20. výročím Sametové revoluce pořádaný iniciativou Inventura demokracie a občanským sdružením Fórum Věda žije!

Proč Dny inventury? Dvacet let po revoluci je mnoho důvodů k velkému znepokojení. Pro všechny oblasti, kterým se jako jednotlivé iniciativy a organizace věnujeme (veřejnoprávní média, legislativa, vzdělávání, věda, kultura, justice...), platí jedno a totéž: soukromé zájmy jednotlivců v nich vítězí nad zájmy společnými a veřejnými, aniž by jim veřejnost a média kladly významný odpor. V následujícím týdnu chceme při debatách, happeninzích a demonstracích upozornit, že pokud média a veřejnost nebudou tyto oblasti vnímat a hájit jako klíčový zájem této země, je přímo ohrožena naše budoucnost a svoboda.

Odkazy:
www.vedazije.cz
http://www.inventurademokracie.cz
http://www.dnyinventury.cz

Program:
DEN BOJE STUDENTŮ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
ÚTERÝ 17. 11. - 18:30 |  Dvacet let svobody: Co dál?
- shromáždění na Václavském náměstí Václavské náměstí, Praha 1

Organizátoři:
www.inventurademokracie.cz
www.vedazije.cz

více na:
http://www.dnyinventury.cz/www.vedazije.czOtevřený dopis pana J. Rákosníka členům předsednictva RVVI (pdf)

FÓRUM VĚDA ŽIJE: PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTIProhlášení nezávislosti (pdf)
 
 

"VÁŽENÍ VĚDY" - AKCE FÓRA VĚDA ŽIJE! ZE DNE 20.10. 2009
Foto: Jan Zelenka
video: zde

POZVÁNKA NA HAPPENING

V úterý 20. října 2009 v 15:00 se na piazzettě Národního divadla konal divadelní happening s názvem "Vážení vědy". Účastníci se seznámili s „unikátní“ metodou, jak definitivně zhodnotit výsledky české vědy.

Součástí akce bylo i hudební vystoupení pánů Vodňanského a Skoumala.

Pozvánka: zde
Info: www.vedazije.cz


Otevřený dopis předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše premiérovi České republiky (pdf)

                              KULATÝ STŮL O BUDOUCNOSTI ČESKÉ VĚDY

Akademie věd České republiky uspořádala  8. 10. 2009 II. kulatý stůl o budoucnosti české vědy na téma

STRUKTURA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 
V ČESKÉ  REPUBLICE A PROBLEMATIKA JEJÍHO ZAKOTVENÍ


Ke kulatému stolu byli přizváni všichni relevantní aktéři systému VaVal v ČR. Účast přislíbili jak pan premiér a zástupci vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, tak i představitelé vysokých škol a průmyslu.
Osobní záštitu nad tímto kulatým stolem převzal Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády České republiky.

Tisková zpráva: zde 

 
KULATÝ STŮL O VĚDĚ BYL NEÚSPĚŠNÝ
Ohlasy:

9. 10. 2009, Vědci napsali Fischerovi, že mají právo demonstrovat
8. 10. 2009, Lukáš Rozmajzl, ČTK, iHNed
8. 10. 2009, ČT24 Kulatý stůl o vědě byl neúspěšný

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:
Blog prof. Václava Hořejšího

PRACOVNÍ SEMINÁŘ
"BUDOUCNOST RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE" - AKCE FÓRA VĚDA ŽIJE! ZE DNE 8. 10. 2009
Foto: Tomáš Batěk 

 PRACOVNÍ SEMINÁŘ
"BUDOUCNOST RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE"

  
Fórum Věda žije! uspořádalo  veřejný pracovní seminář 
BUDOUCNOST RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, který se konal dne 8. října 2009 od 19.00 hod. v Aule Filosofické fakulty UK   (místnost č. 131), Palachovo nám. 2, Praha 1.
Role Rady pro výzkum a vývoj (posléze Rady pro výzkum, experimentální vývoj a
inovace) od jejího založení v roce 1992 roste, a to zejména s poslední  novelizací zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných  prostředků. RVV má rozsáhlé pravomoci a je odpovědná za utváření české vědní  politiky, včetně alokace finančních prostředků.
V souvislosti s reformami výzkumu a vývoje a terciárního vzdělávání byla RVV z  různých pozic kritizována, zejména se zdůrazňuje její neprůhledné fungování a  rozhodování, které umožňuje jednostranné prosazování dílčích zájmů a znemožňuje  veřejnou kontrolu ze strany zainteresované akademické obce a dalších aktérů.
 
Cílem semináře bylo vytvořit fórum pro formulaci a diskusi názorů na to, jakým  způsobem by v budoucnu RVV či jiný vrcholný orgán pro vědní politiku v ČR měl  fungovat. Půjde zejména o tři tématické okruhy:
 1. složení a nominace
 2. mechanismy fungování
 3. politická a veřejná odpovědnost  
 
Účast v diskusním panelu
doposud přislíbili:
Petr Pavlík (Univerzita Karlova)
Pavel Vlasák (Akademie věd)
Jiří Zlatuška (Masarykova univerzita)
Kateřina Ptáčková (Zelený kruh)

Pozvánka: zde


BUDOUCNOST NENÍ NA PRODEJ! - AKCE FÓRA VĚDA ŽIJE! 
ZE DNE 6. 10. 2009

Foto: Tomáš Batěk 
                                                      DEMONSTRACE  

Fórum Věda žije!, iniciativa Za Česko kulturní a petiční výbor Za odpovědnou reformu uspořádaly v úterý 6. října 2009 od 18 hod. na nám. Jana Palacha v Praze demonstraci BUDOUCNOST NENÍ NA PRODEJ! Akce byla zaměřena na vyjádření nesouhlasu s nekoncepční a netransparentní státní politikou v oblasti vědy, kultury a vzdělávání.
Pozvánka: zde 

Ohlasy:
ČT24,
Názory:
K situaci v Akademii věd hovoří Václav Pačes
Věda pro vědu nemá smysl, říká Václav Cílek
Jan Fischer o vědě a výzkumu
Další informace a odkazy: Věda žije


SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE NA TÉMA: ZÁKLADNÍ FAKTA K VÝVOJI A PERSPEKTIVÁM SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU - 23. 9. 2009

     
 


Foto: Tomáš Batěk 

Z MÉDIÍ - články, informace, komentáře k aktuální situaci


Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku  

ODS chce ústavy AV sloučit se školami

Firmy tunelují rozpočet na vědu

Premiér Jan Fischer o vysokém školství v novém akademickém roce v ČT24 30. 9. 2009

a další aktuální texty naleznete na:
                                                             http://www.vedazije.cz/media 

 


"VIDÍME A SLYŠÍME VÁS" - AKCE FÓRA VĚDA ŽIJE! DNE 11. 9. 2009

Foto: Dana Dvořáčková

Jednání RVVI stále sledujeme!
Dne 11. 9. 2009 se vědci sešli na protest proti činnosti RVVI
před Strakovou akademii.
video: zde
Tiskové prohlášení fóra Věda žije!


PETICE ZA ODPOVĚDNOU REFORMU:


Petici za odpovědnou reformu vědeckého výzkumu a vysokoškolského vzdělávání si můžete stáhnout: zde
http://www.odpovednareforma.cz/

BULLETIN FÓRA VĚDA ŽIJE!

Září 2009

INFORMAČNÍ BROŽURKA

Brožurka Věda žije!

DOPISY A VYJÁDŘENÍ

Petr Prokš: Několik slov k současné situaci Akademie věd
Eva Doležalová: Zápas o českou vědu
Eugen Lomák: Nejenom protesty, ale i výsledky (knihovna HÚ AV ČR)
Eugen Lomák: K humanitním vědám


STOP TUNELOVÁNÍ ČESKÉ VĚDY A KULTURY

Této demonstrace, kterou uspořádalo Fórum Věda žije! v úterý 25. 8. 2008 na Palachově náměstí v Praze se zúčastnila i řada pracovníků Historického ústavu AV ČR, jak dokládají následující snímky.

    
    
Foto: Dana Vondrášková

Historici nesli různé protestní plakáty, tento si můžete zde stáhnout.
(kliknutím na obrázek stáhni soubor):

Kliknutím na obrázek stáhni soubor 

 


 

HAPPENING POŘÁDANÝ ÚSTAVEM DĚJIN UMĚNÍ AV ČR

První manifestační akcí Fóra Věda žije! byla 21. če