Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

ÚČAST V MÉDIÍCH

Dne 2. července 2017 se na 52. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary uskuteční premiéra filmu režiséra a scénáristy Víta Klusáka Svět podle Daliborka. V tomto dokumentu vystupuje paní Eva Lišková, která přežila pobyt v koncentračním táboře v Osvětimi (Auschwitz). Filmem bude provázet historik PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Více informací na http://www.kviff.com/cs/program/film/4823691-svet-podle-daliborka/

SERIÁL HISTORICKÉHO ÚSTAVU

HISTORIE V SÍTI - SEDM DNÍ NEJEN PRO HISTORIKY
Databáze a infrastruktury Historického ústavu AV ČR

5. 11. června 2017 


    
                                               
    
Sledujte náš facebookový profil.

HISTORICKÝ SERIÁL

Tým pracovníků oddělení dějin 20. století na Historickém ústavu AV ČR připravuje
pod vedením doc. PhDr. Jana Němečka, DrSc. třicetidílný seriál

HEYDRICH. ATENTÁT NA KATA,

publikovaný od 19. května do 22. června 2017 na stránkách Lidových novin u příležitosti
75. výročí těchto událostí, které hluboce zasáhly do československých dějin.

Viz

VĚDECKÉ KOLOKVIUM

Historický ústav Akademie věd ČR pořádá vědecké kolokvium na téma
 
Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě
Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku

dne 14. června 2017 od 9.30 do 17.00 hod.
v kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 76, Praha 9  

Pozvánka 
 

VĚDECKÝ SEMINÁŘ

Historický ústav AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR pořádají seminář na téma

Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice

dne 26. června 2017 od 9.00 hod.
v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1 

Pozvánka


XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků,

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program        Kontakt

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR pořádá konferenci

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

ve dnech 2. - 3. října 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 

Jednací jazyk: angličtina


Conference: Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Organizer: Institute of History - Czech Academy of Sciences in cooperation with the Institute of Ethnology - Czech Academy of Sciences

Date: October 2-3, 2017
Location: Villa Lanna, V Sadech 1, Prague 6

Language: English

Deadline for applications: May 15, 2017

Call for papersMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz      Call for papers eng      Call for papers de

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.eu
VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23.24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskuteční konference, která se bude týkat problematiky

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie

Pozvánka
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

ProgramMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference: doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016            Více o konferenci zdeARCHIV AKTUALIT