Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

ODBORNÝ WORKSHOP

Ve dnech 19. 20. dubna 2021 se distanční formou uskuteční odborný workshop

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii.

Účelem workshopu bude představení současných výzkumů na poli práce, pracujících a dělnického hnutí a zároveň navázání spolupráce mezi zájemci o toto téma z řad odborné veřejnosti. 
 
Pořádající instituce:
Historický ústav AV ČR
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Program

V případě zájmu o účast na workshopu se, prosím, ozvěte na e-mail jakubvrba@gmail.com a bude Vám přeposlán odkaz na platformu Zoom.
  

17. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Na středu 19. května 2021 je ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, připravována 17. historickogeografická konference

Živá voda v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.


Všechny příspěvky budou připraveny formou videí (komentovaných prezentací i posterů) a v den konference zveřejněny na webu Výzkumného centra historické geografie (www.historickageografie.cz). Videa budou k dispozici i jako případná drobná náhrada, kdyby se ani v květnu konference nemohla uskutečnit. S programem konference a dalšími případnými změnami budete včas seznámeni.

Zde seznam přijatých příspěvků (nejedná se o program).


Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  PŘEDNÁŠKA

Ve středu 26. května 2021 od 17. hodin se uskuteční online přednáška 

Wegenetze des europäischen Geistes – Peregrinatio academica europäischer Studenten im konfessionellen Zeitalter,

kterou pronese Prof. Dr. Matthias Asche z Universität Potsdam.

Akci pořádá Centrem pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Ústavem dějin a Archivem Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Pozvánka

Platforma Zoom:
https://zoom.us/j/97178121269?pwd=MGJpYnJLenh6dDk4Y0xodW9JemsxQT09

INTERDISCIPLINÁRNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 1. až 3. června 2021 se Vile Lanna, Na Sadech 1, Praha 6 uskuteční interdisciplinární vědecká konference

Lanna et Lanna projektu Lanna: evropské kulturní cesty.

Tématem konference s víceúrovňovým programem jsou Family business history česko-rakouského rodu Adalberta (Vojtěcha) Lanny a její reflexe ve 21. století.

Konferenci pořádá Historický ústav AV ČR a komunikační agentura NEBE.

Pozvánka     Call for Papers

Einladung     Anmeldung

INTERDISCIPLINÁRNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 15. a 16. září 2021 se v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání („KRTEK“, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí) uskuteční interdisciplinární vědecká konference

PRAMENY KRKONOŠ

Účelem konference bude 1. analyzovat a interpretovat vybrané typy informačních zdrojů k dějinám Krkonoš v období Československa, 2. seznámit veřejnost s činností mnoha regionálních iniciativ, sdružení a spolků, které se věnují problematice dějin Krkonoš či jiných pohraničních oblastí, 3. poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a názorů, 4. ukázat příklady dobré praxe regionální historie.
 
Pořádající instituce:

Historický ústav AV ČR
Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
Správa Krkonošského národního parku

Konference bude realizována v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR, projektu č. DG20P02OVV010 „Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci“

Call for Abstracts

Abstrakty příspěvků o maximálním rozsahu 200 slov, prosím, zasílejte do 30. 5. 2021 na e‑mailovou adresu
kohoutek@hiu.cas.cz.

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 30. září až 1. října 2021 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference
 
Transitions in pedagogical and educational-historical perspective from Middle Ages to Postmodernism.

Organizátoři akce:
'Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte' (the Working Group on Pre-modern Educational History) in the History of Education Research Section of the German Educational Research Association; The Institute of History of the Czech Academy of Sciences (Centre for the History of Education); The National Pedagogical Museum and Library of JA Comenius; University of Lucerne; Saarland University; Technical University of Liberec; Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano; Eötvös Loránd University of Budapest.

Konferenční příspěvky prosím zasílejte do 15. února 2021 na adresu: cdv@hiu.cas.cz.

Call for papers

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

V pátek 1. října 2021 se ve velkém přednáškovém sále HÚ/ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9 uskuteční mezinárodní a mezioborová vědecká konference

Räume und Siedlungen,

kterou pořádá Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku.
V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne jako Zoom Online Event.

Program

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 5. a 6. října 2021 se v hlavní budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1 uskuteční mezinárodní konference

Zvířata ve městě,

kterou pořádá Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a Zoologickou zahradou hl. m. Prahy.

Nabídky na konferenční příspěvky prosím zasílejte do 15. dubna 2021 na adresu: marketa.ruckova@praha.eu.

Call for Papers_CZ     Call for Papers_ENG      Call for Papers_DE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 14. a 15. října 2021 se v Praze ve Vile Lanna, V Sadech 1,  Praha 6, uskuteční mezinárodní konference

Migrační procesy a mobilita evropských Židů na přechodu od středověku k novověku,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Konferenční jazyky: němčina, čeština

Call for papers_CZ          Call for papers_DE 

KONFERENCE

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 se ve velkém přednáškovém sále HÚ/ÚTAM, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, uskuteční konference

Soumrak „klasických“ edic? Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního zpřístupňování pramenů listinného charakteru ze 14.–19. století,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Zájemce o aktivní účast na pracovním setkání prosíme, aby nejpozději do 31. března 2021 zaslali název a krátký abstrakt svého vystoupení (cca 300–600 znaků) na e-mailovou adresu: sterneck@hiu.cas.cz. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků.

Call for Papers

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Z důvodu epidemiologické situace bylo konání konference zrušeno. Konference se uskuteční v náhradním termínu 2021.

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav Akademie ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ          Call for Papers_ENG 

Program

ODBORNÝ SEMINÁŘ

UPOZORNĚNÍ
Současný stav spojený s koronavirem neumožňuje uspořádat plnohodnotný seminář v Národním technickém muzeu.
Po dohodě pořadatelů bylo rozhodnuto přesunout konání semináře na pozdější dobu. Pokud to bude možné, tak na jaro příštího roku.
O termínu konání semináře budou zájemci včas informováni.


Ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin se v konferenčním sále Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42 uskuteční odborný seminář

Kartografická výročí 2020
300 let Müllerovy mapy Čech
,

který pořádá Národní technické muzeum a Česká kartografická společnost ve spolupráci s partnery Historický ústav AV ČR, ČVUT v Praze – Fakulta stavební, UJEP Ústní nad Labem – Filozofická fakulta, Česká geografická společnost.

Přihlášky: vyplněním on-line formuláře dostupného na pozvánce, též na webu ČKS – www.cartography.cz

Termín přihlašování: 25. září 2020 (vložné se neplatí)
Kontakt: info@cartography.cz

Pozvánka      Program

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

UPOZORNĚNÍ
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., oznamuje, že plánované mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách se v avizovaném termínu neuskuteční, ale bude přesunuto na podzim roku 2021.

Odložení konference     Postponement of the konference


Ve dnech 14. 16. října 2020 se v budově Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno, uskuteční mezinárodní vědecké sympozium

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách,

které pořádá Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími spoluorganizátory.

Přihlášky spolu s abstrakty, prosím, zasílejte do 28. 8. 2020 na e-mailovou adresu: easterneurope@hiu.cas.cz.

Call For Papers_cz      Call For Papers_en

Přihláška    Application Form

Program     Programme
     Abstrakta

KONFERENCE

UPOZORNĚNÍ
Konference je z důvodu epidemiologické situace odložena. Nový termín bude včas oznámen.


Dne 15. října 2020 se v Náprstkově muzeu, Betlémské náměstí 1, Praha 1 uskuteční konference

100 let od navázání česko-australských oficiálních vztahů
(aneb „My a klokani“)
,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. spolu s Národním muzeem. 
Záštitu převzal prezident České geografické společnosti, doc. Pavel Chromý.

Konference by ráda v určité formě shrnula vývoj vztahů mezi oběma vzdálenými (a přitom ne až tolik) zeměmi, ať již po stránce cestovatelské, politické, vědecké, kulturní nebo např. sportovní.  Uvítáme především interdisciplinárně zaměřené příspěvky.

Délka příspěvku: cca 20 minut

Stručnou anotaci svého příspěvku (max. 300 slov) zasílejte na adresu: martinek@hiu.cas.cz nebo gabriela_jungova@nm.cz, a to nejpozději do 20. 9. 2020.

Call For Papers

ARCHIV AKTUALIT