Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

16. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ  KONFERENCE

Ve středu 22. ledna 2020 se ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, uskuteční 16. historickogeografická konference

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.Přihlásit se jako posluchač bez referátu je možné na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNpJGFDujZEdF642qoywp2Z5v7R_aBHuSe2Jj0APhrM0_Kw/viewform

Pozvánka     Program

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav Akademie ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ          Call for Papers_ENG

 

ARCHIV AKTUALIT