Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádají

ve dnech 7. - 9. dubna 2017

interdisciplinární a mezinárodní sympozium 

WALLENSTEIN. MENSCH. MYTHOS.MEMORIA
Wer war Wallenstein wirklich?
 
Program
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav AV ČR Vás srdečně zve na přednášku pro veřejnost,

kterou prosloví
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc., Historický ústav AV ČR

dne 19. dubna 2017 v 17.00 hod.
v Literární kavárně a knihkupectví Academia v Brně, náměstí Svobody 13, Brno

Přednáška se bude věnovat tématu
Tři osudové okamžiky dějin Polska za druhé světové války

Pro naše severní sousedy znamenala druhá světová válka zásadní přelom v jejich dějinách. Její dopady a vlivy jsou přitom zřejmé v polském historickém i politickém myšlení dodnes. Dějiny Polska za druhé světové války jsou doslova nabity množstvím slavných, ale i tragických událostí. Na pozadí tří vybraných okamžiků představí přednáška roli Polska v druhé světové válce, vysvětlí ji v rámci širšího kontextu tehdejších událostí a vyvrátí také některé mýty, které se dodnes udržují v obecném povědomí.PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Srdečně Vás zveme v rámci jarního přednáškového cyklu RKZ na přednášku pro veřejnost na téma

Psal Záviš z Falkenštejna písně milostné?

Přednášku prosloví
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR

dne 27. dubna 2017 v 17 hod.
v přednáškovém sále H Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Přednáškový cyklus pořádá
Knihovna Národního muzea a Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea

Pozvánka
                                                                                   VÝSTAVA
Historický ústav AV ČR a Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberoku Vás srdečně zvou na slavnostní otevření výstavy

Židé v boji a v odboji
Rezistence československých Židů v letech druhé světové války


dne 29. března 2017 ve 13.00 hod.
v Univerzitní knižnici v Ružomberoku

Výstava bude veřejnosti přístupná denně do 28. dubna 2017
v době od 7.30 do 18.00 hodin.

Autorka výstavy:
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. -
Historický ústav AV ČR

Pozvánka                 Tisková zpráva
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci

Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika,
 

která se uskuteční v prostorách zámku Štiřín - 24.-25. května 2017
a Národního technického muzea  - 27. května 2017.

Detailní program konference a přihlášku naleznete zde.

Pozvánka
PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Historický ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na pracovní seminář
 
Po Reinhardu Heydrichovi
Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jeho transformace do "druhého života"

7. června 2017 v 9.00 hod.
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Pozvánka      Anotace Po Reinhardu Heydrichovi     Anotace seminářů

Přihláška      Závazné pokyny pro autory

VĚDECKÝ SEMINÁŘ
Historický ústav AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR pořádají seminář na téma

Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice

dne 26. června 2017 od 9.00 hod.
v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1 

PozvánkaII. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

Dne 8. června 2017 od 9.00 hod. se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskuteční

Curia regis, curia reginalis
II.
 česko-polské zasedání,

které se bude vedle shrnutí dosavadního výzkumu věnovat aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navazuje na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderují:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

PozvánkaXI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků,

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program        Kontakt
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR pořádá konferenci

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

ve dnech 2. - 3. října 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 

Jednací jazyk: angličtina


Conference: Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Organizer: Institute of History - Czech Academy of Sciences in cooperation with the Institute of Ethnology - Czech Academy of Sciences

Date: October 2-3, 2017
Location: Villa Lanna, V Sadech 1, Prague 6

Language: English

Deadline for applications: May 15, 2017

Call for papersMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz      Call for papers eng      Call for papers de

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.euMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

Program
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference: doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016            Více o konferenci zde

ARCHIV AKTUALIT