Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Dne 23 . května 2019 se ve Varšavě uskuteční mezinárodní konference

CUDZOZIEMCY I DYPLOMACI NA DWORACH MONARSZYCH POLSKICH I CZESKICH OD XIII DO XVIII WIEKU,

kterou pořádá Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ve Varšavě. Konference je zároveň třetím česko-polským vědeckým zasedáním k problematice dvorského výzkumu v obou zemích.


Místo konání:
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, sala im. Joachima Lelewela

Program

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA

Historický ústav AV ČR Vás srdečně zve na další, nyní již jedenáctou, komentovanou vycházku po pražských hřbitovech. Tentokrát na málo známý hřbitov v Praze-Libni.
Vycházka se uskuteční v sobotu 25. května 2019. Sraz bude na tramvajové zastávce „Vosmíkových“ (linky 3, 10, 24), ve 14.00 hodin. Pozdě příchozí se ke skupině mohou přidat i na místě.
Výklad o zajímavých osobnostech, tam uložených k poslednímu odpočinku, podá RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR.
 

VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR a Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vás srdečně zvou na vědeckou konferenci

Knižní kultura české reformace,

která se bude konat ve dnech 6. a 7. června 2019 v Zámeckém pivovaru Litomyšl.

Program


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 10.11. června 2019 se bude konat mezinárodní konference University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), kterou pořádá Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu AV ČR, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR.
Konference proběhne ve Velké zasedací síni Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1 

Call for papers_EN
          Call for papers_DE          Program/Programm

KONFERENCE

Historický ústav AV ČR připravuje následující konferenci

Politika ulice: Konflikty, identity a veřejný prostor v 19. století,

která se uskuteční 17. září 2019 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Bližší informace viz Call for Papers

Návrhy svých příspěvků (název, abstrakt), prosím, zasílejte do 2. června 2019 na adresu: raska@hiu.cas.cz.

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připravují za podpory Ministerstva zahraničích věcí ČR mezinárodní konferenci

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe,

která se uskuteční v Praze ve dnech 26. a 27. září 2019.

Bližší informace viz Call for Papers

Návrhy svých příspěvků (název, abstrakt, CV), prosím, zasílejte do 28. února 2019 na adresu: conference1919@hiu.cas.cz.

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve čtvrtek 3. října 2019 od 9 hodin se na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, Studentská 84, Pardubice, bude konat konference

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita,

kterou uspořádalo Výzkumné centrum dějin východní Evropy HÚ AV ČR, v. v. i. a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, ruština

Přihlášky se jménem referujícího, institucí, kterou dotyčný zastupuje a názvem vystoupení a cca půl stránkovou anotací (v případě vystoupení v anglickém nebo ruském jazyce prosíme o obsáhlejší) zasílejte na e-mail vlcek@brno.avcr.cz do 30. srpna 2019. Anotace bychom rádi dali k dispozici účastníkům akce v písemné podobě.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 22. – 23. října 2019 se bude v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, konat 38. mezinárodní konference
 
Město se baví – od středověku do roku 1848.
Praha jako centrum kulturního života
.

Konferenci připravil Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Call for Papers

Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem do 15. dubna 2019 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontaktní adresa:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: +420 236 004 020
E-Mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 se bude na Etnologickém ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, konat 5. mezinárodní konference

Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation,

kterou organizuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Etnologický ústav Akademie věd ČR a Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Příspěvky je možné přihlašovat do 31. května 2019 na adrese:
www.bit.ly/balkanexpress2019.

Call for Papers


Call for Papers: 5th International Balkan Studies Conference

"Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation"

The conference is organized by:
Faculty of Humanities, Charles University Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

Date: November 8-9, 2019

Location: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Na Florenci 3, Prague, Czech Republic

Call for Papers

Application deadline: May 31, 2019

Conference language: English
Online registration: www.bit.ly/balkanexpress2019
Email: konference.balkan@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/KonferenceBalkan

ARCHIV AKTUALIT