Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

WORKSHOP

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,

jménem Výzkumného centra historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Praha) si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na prezentaci výsledků sedmileté činnosti Výzkumného centra historické geografie.

Závěrečný workshop projektu GAČR na podporu excelence v základním výzkumu č. P410/12/G113 (2012 – 2018) se bude konat  ve středu dne 14. listopadu 2018 v budově Akademie věd ČR,  Národní 3, místnost č. 206, 2. patro od 13.00 hodin.


Vaši účast, prosíme, potvrďte  e-mailem PhDr. Martině Tůmové z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK: martina.tumova@natur.cuni.cz. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity sálu.

Pozvánka a program

Za řešitele projektu GAČR

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Historický ústav AV ČR, Praha

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

SETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNÍCH SYSTÉMŮ

                                          

Tradiční setkání uživatelů knihovních systémů VerbisPortaro (KP-SYS) se uskuteční  14. listopadu 2018 od 10.00 hodin v konferenčním sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9.

Na setkání je nutné se z kapacitních důvodů zaregistrovat. Učinit tak můžete zde: https://kpsys.cz/cs/setkani-uzivatelu

Program

WORKSHOP

Historický ústav AV ČR, v. v. i. pořádá dne 20. listopadu 2018 od 9 do 16 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, workshop

Paměť míst nebo místa paměti? Historické vědomí v dlouhém 19. století.

Workshop se koná v rámci projektu Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století.

Pozvánka-program

15. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre připravují v pořadí již patnáctou historickogeografickou konferenci Stopy cest.

K diskusi nad proměnami cest, jejich relikty a významem se sejdeme ve středu 23. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Pozvánka

ARCHIV AKTUALIT