Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

KONFERENCE

Dne 15. března 2019 od 9 hodin se v Zeleném salonku Kolovratského paláce, sídle Senátu PČR, uskuteční konference Rok 1939 – čekání na válku. Československá státnost v ohrožení a naději.

Pozvánka     Program
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 19.21. března 2019 se bude na Sárské univerzitě v Saarbrückenu konat mezinárodní konference  

Bildung und „Aufklärung(en)“
Ideale und Realitäten – Epochen und Kulturen
,

kterou pořádá Philosophische Fakultät der Universität des Saarlandes, Université du Luxembourg, Institut für Historische Anthropologie e.V., Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu Akademie věd České republiky, Zentrum für Historische Europaforschung im Saarland a Kulturamt der Stadt Saarbrücken.

Místo konání:
Universität des Saarlandes
Campus Saarbrücken, Gebäude C 7.4
66123  Saarbrücken

Program/Programm

PŘEDNÁŠKA
Dne 28. března 2019 od 17 hodin se ve Slovanském ústavu Akademie věd ČR, Valentinská 91/1, Praha 1, uskuteční přednáška

Tschechen auf Reisen: Repräsentationen der außereuropäischen Welt und nationale Identität in Ostmitteleuropa, 1890-1938,

kterou pronese Dr. Sarah Lemmen z univerzity v Kielu.

Akci pořádá Collegium Carolinum a Deutsches Historisches Institut Warschau ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 10.11. června 2019 se bude konat mezinárodní konference University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), kterou pořádá Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu AV ČR, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR.
Konference proběhne ve Velké zasedací síni Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1 

Call for papers_EN
          Call for papers_DE

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připravují za podpory Ministerstva zahraničích věcí ČR mezinárodní konferenci

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe,

která se uskuteční v Praze ve dnech 26. a 27. září 2019.

Bližší informace viz Call for Papers

Návrhy svých příspěvků (název, abstrakt, CV), prosím, zasílejte do 28. února 2019 na adresu: conference1919@hiu.cas.cz.

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 22. – 23. října 2019 se bude v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, konat 38. mezinárodní konference
 
Město se baví – od středověku do roku 1848.
Praha jako centrum kulturního života
.

Konferenci připravil Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Call for Papers

Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem do 15. dubna 2019 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontaktní adresa:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: +420 236 004 020
E-Mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

ARCHIV AKTUALIT