Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Historický ústav AV ČR Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 14:00 hod.

Jezuitské gymnázium – tvrdá disciplína, nebo škola hrou?  

Chcete porovnat vlastní zkušenosti ze školních lavic či vzpomínky na gymnaziální léta s tím, co víme o podobě a fungováním jezuitských gymnázií, která v první polovině 18. století vzdělávala v Čechách, na Moravě a ve Slezsku rok co rok až 10 000 chlapců? Chod škol spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým Vám přiblíží přednáška, kterou budou provázet krátké ukázky ze školských her prováděné v jazyce originálu a použitím prvků dobové inscenační praxe.
Přednáší a hrají: Kateřina Bobková-Valentová a soubor Lauriger

Čas a místo konání:
9. 11. 2017 od 14:00 hod., Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, dospělá a odborná veřejnost 
Rezervace míst nutná

Kontakt: Bc. Lucie Horáková
horakova@hiu.cas.cz
tel.:/fax: +420 286 887 513

BRNO — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Brněnská pobočka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. pořádá v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hod. na svém pracovišti na Veveří 97 (vchod boční branou z Resslovy ulice) Den otevřených dveří.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK A EXKURZÍ:

Přednáška doc. Radomíra Vlčka na téma Rusko neznámé

Exkurze v knihovně pobočky spojená s výstavou aktuální produkce a prezentací nejprodávanějších titulů

Kontaktní údaje: stefanova@brno.avcr.cz, tel. 532 290 500
Skupiny zájemců prosíme o domluvu nejpozději týden před konáním akce.

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Rádi bychom vás pozvali na prezentaci nových publikací a edičních počinů nakladatelství Historického ústavu Akademie věd ČR. Součástí setkání bude představení jednotlivých knih, kterého se zúčastní sami autoři. Vědkyně a vědci promluví o vědeckých monografiích či velkých kolektivních dílech na vybraná témata. Cílem setkání bude upozornit na trvalý zájem čtenářské obce (odborné i laické) o vědecké publikace s historickou tematikou, a to od středověku až po současnost, a představit naše knihy rovněž jako čtivou vědu v dnešním světě.

Akce se koná 9. listopadu 2017 od 16:30Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 792/34, Praha 1.

Kontakt:
PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
vedoucí nakladatelství Historického ústavu AV ČR dvorackova@hiu.cas.cz

 

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na podzimní exkurzi

Historie psaná hřbitovem VIII. – Motolský hřbitov

Již tradiční, v pořadí osmá hřbitovní procházka bude v sobotu 11. listopadu 2017 směřovat tentokrát na méně známý hřbitov u motolského krematoria. Na pohřebišti, budovaném (po švédském vzoru) zčásti v podobě lesního hřbitova, odpočívá řada významných osobností české společnosti – mj. spisovatel a lékař František Hamza, archeolog Václav Moucha, herečka Stella Zázvorková či letec RAF a politický vězeň Josef Bryks.
 
Sraz účastníků je ve 14.00 hod. u vchodu do areálu (tram linky 9, 10, zastávka Krematorium Motol), provází RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Kontakt: martinek@hiu.cas.cz
Rezervace na tuto akci není nutná

VÝSTAVA VE STOCKHOLMU

Srdečně Vás zveme na výstavu s názvem Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války, jež je volně přístupná k vidění v prostorách kavárny Bajit na ulici Nybrogatan 19A ve Stockholmu do konce měsíce října 2017.
 
Slavnostní otevření této výstavy proběhlo dne 7. září 2017 ve spolupráci České ambasády ve Stockholmu, Historického ústavu Akademie věd České republiky, Paidey (evropský institut židovských studií) a Bajitu (dům pro židovské vzdělávání a kulturu). Výstavu zahájil svým proslovem velvyslanec Jiří Šitler.  Více

VÝSTAVA

Historický ústav Vás srdečně zve na výstavu

Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu.

Výstavu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové je možné shlédnout v době od 31. srpna 2017 do 14. ledna 2018 v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1.

Otevřeno o víkendech a státních svátcích 10.00 – 18.00, od října do 17.00,
listopad až leden otevřeno první víkend v měsíci a státní svátky 10.00 – 16.00.

VSTUP VOLNÝ          Vernisáž výstavy

KOLOKVIUM

Historický ústav AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na kolokvium 

Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti,

které se bude konat dne 18. října 2017 od 9:15 hod. v Akademii věd ČR, Praha 1, Národní 3, II. patro, sál č. 206. 

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, v. v. i. (Česká republika); Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polská republika); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polská republika) a Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київ (Ukrajina) pořádají mezinárodní konferenci na téma

Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici

Mezinárodní interdisciplinární projekt se zaměřuje na transkulturní interpretaci tří kronik, které významně ovlivňovaly výklad historie národů střední a východní Evropy. Účastníci konference se soustředí především na historiografii a srovnávací studie s přesahy do literatury, výtvarného umění, kulturní historie a kulturní antropologie.


Termín konání: 25. – 26. října 2017

Místo konání: Praha, Hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3 (sál 206)

Jednací jazyky: čeština, polština, ukrajinština, angličtina

Vědecký výbor konference: prof. Marek Cetwiński, doc. Vratislav Vaníček, prof. Aleksander Mikołajczak, prof. Valerij Lastovskij 
Organizační výbor: dr. Václava Kofránková, dr. Norbert Morawiec, dr. Rafał Dymczyk, dr. Kostiantyn Krainii

Program

WORKSHOP

Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. pořádají workshop

Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder,

který se koná 27. října 2017 od 9:00 hod. v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Stoletý odstup od rakousko-uherského vyrovnání přináší vhodnou příležitost k nezaujaté historickoprávní analýze tehdejších událostí. O tuto analýzu se pokusí jednodenní workshop maďarských právních historiků a českých historiků, který se koná 27. 10. 2017 na půdě Historického ústavu AV ČR v. v. i., Prosecká 76, Praha 9. Pod názvem Rakousko-uherský dualismus a české země. Jednacím jazykem workshopu je němčina.

Die jahrhundertlange Entfernung von dem österreichisch-ungarischen Ausgleich bietet eine gute Gelegenheit für eine unvoreingenommene historisch-historische Analyse der damaligen Ereignisse. Diese Analyse wird durch einen eintägigen Workshop ungarischer Rechtshistoriker und tschechischer Historiker versucht, der am 27. Oktober 2017 am Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prosecká 76, Prag í, unter dem Titel Österreichisch-Ungarischer Dualismus und die tschechische Länder stattfinden wird. Die Arbeitssprache des Workshops ist Deutsch.

Pozvánka

VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23.24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskuteční konference, která se bude týkat problematiky

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie

Pozvánka


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

Program

HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum historické geografie - Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již 14. historickogeografickou konferenci na téma

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů,

která se bude konat dne 24. ledna 2018 ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2

Návrhy konferenčních vystoupení a posterů jsou vítány. Jejich názvy a anotace v rozsahu 300-500 znaků, prosíme, zasílejte v případě příspěvků do 30. 9. 2017 a v případě posterů do 30. 11. 2017 e-mailem na adresu ruzickova@hiu.cas.cz.


Pozvánka          Přihláška

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14. – 15. února 2018.

Více informací naleznete na webu konference http://www.historickageografie.cz/cechg2018.
Registrace na konferenci je již otevřena. Přihlásit s příspěvkem, návrhem celé sekce nebo jen k účasti bez příspěvku, se můžete do 16. listopadu 2017.

Stránky Výzkumného centra historické geografie zde

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference: doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016            Více o konferenci zde

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Varšavská univerzita a Historický ústav PAN pořádají ve dnech 15. - 20. července 2018 ve Varšavě 17. mezinárodní konferenci historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers.
15. mezinárodní konferenci historických geografů uspořádalo v roce 2012 v Praze Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK). Na konferenci jsou vítáni přednášející k tematice všech aspektů oborů historická geografie (historické krajiny), historická kartografie a environmentální dějiny.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě Vašeho zájmu věnujte prosím pozornost tomuto odkazu:
17th International Conference of Historical Geographers

ARCHIV AKTUALIT