Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2019 se v Praze uskuteční

Kongres českých polonistických studií – Závěrečná konference.

Organizátory akce jsou: Historický ústav Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Polsko-česká vědecká společnost, Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v ČR a Polským institutem v Praze.

Přihlášky na jednotlivé dny, prosím, zašlete do 15. 11. 2019 na adresy: baron@hiu.cas.cz; sekretariat@hiu.cas.cz; jan.rychlik@ff.cuni.cz.

Přihláška - 20. 11.     Přihláška - 21. 11.     Přihláška - 22. 11. 
 

SLAVISTICKÉ DISKUSNÍ ODPOLEDNE

V pondělí 25. listopadu 2019 od 13:00 hodin se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, uskuteční slavistické diskusní odpoledne

Slovanství nebo slovanská vzájemnost? Realita a fikce: ideje, ideologie či spolupráce ve 20. a 21. století,

kterou uspořádala Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Pozvánka

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK S DISKUSÍ

V pondělí 2. prosince 2019 se od 11:00 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, bude konat přednáškový blok s diskusí

Ruská emigrace v meziválečném Československu,

který uspořádala Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i.

Program

16. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ  KONFERENCE

Ve středu 22. ledna 2020 se ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, uskuteční 16. historickogeografická konference

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.

Pozvánka


ARCHIV AKTUALIT