Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality


MEDAILE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve čtvrtek 19. ledna 2017 tři významné české vědce. Nejvyšší ocenění AV ČR, čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“, převzal prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR). Čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách byl oceněn prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr.h.c. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), a medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách obdržel prof. PhDr. Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR a Filozofický ústav AV ČR).  Více

Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR


 
                                               Kniha Svoboda svědomí získala dvě nominace na Knihu roku 2016
Kniha Svoboda svědomí získala dvě nominace na Knihu roku 2016 v anketě Lidových novin.

Sobotní vydání LN, 17. prosince 2016:

"Václav Vokolek, spisovatel

Sixtus Bolom-Kotari: Svoboda svědomí (Historický ústav AV ČR/Matice moravská). Vydat knihu o nejméně známém období českých dějin - o konci pobělohorské duchovní totality -, psát o lidech, kteří odolali všemu násilí, tedy o "pevných ve víře", považuji dnes za vydavatelský a autorský čin."

"Zdeněk R. Nešpor, historik a sociolog,

(...) 2. Eva Hajdinová: Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století (Masarykův ústav a Archiv AV ČR/Scriptorium) a Sixtus Bolom-Kotari: Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství (Historický ústav AV ČR/Matice moravská). Dvě výborné publikace z českých protestantských církevních dějin."

Reportáž o knize Svoboda svědomí odvysílá Křesťanský magazín v neděli 8. ledna 2017 od 12.15 na ČT 2.

Sixtus BOLOM-KOTARI
Svoboda svědomí
Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství
Praha, HÚ, Matice moravská 2016, 568 s. Naše cena: 390 Kč  Anotace
 NÁKUP KNIH NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV S 30% SLEVOU!

U příležitosti 25. výročí založení nakladatelství Historický ústav

jsme pro Vás připravili dárek

NÁKUP KNIH S 30% SLEVOU NA VEŠKEROU NAŠI PRODUKCI DO ROKU 2015 včetně


Nabídku pro velký zájem prodlužujeme do konce března 2017!  

Objednávky a prodej:  Historický ústav AV ČR, knižní distribuce, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Jana Kozohorská - tel.: +420 286 882 121, linka 233, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz      
Lenka Němečková, DiS. -  tel.: +420 286 882 121, linka 232, e-mail: nemeckova@hiu.cas.cz 
  
Nabídka publikací             E-shop
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádají ve dnech 7. - 9. dubna 2017 interdisciplinární a mezinárodní sympozium

WALLENSTEIN. MENSCH. MYTHOS.MEMORIA
Wer war Wallenstein wirklich?
 
Program
DVA PRACOVNÍ SEMINÁŘE

Historický ústav Akademie věd ČR uskuteční dva na sebe navazující pracovní semináře 
 
Za Reinharda Heydricha 
Po Reinhardu Heydrichovi
Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jejich transformace do "druhého života"

27. září 2016 v 9.00 hod.

v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

7. června 2017
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Oznámení    Message    Nachricht  
Anotace projektu
Pozvánka    Invitation   Einladung
Anotace prvního semináře
Přihláška      Přihláška        Program

           

Foto z 27. září 2016
: Jaroslav Novotný a Jana Škerlová
XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků,

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program        KontaktMEZINÁRODNÍ KONFERENCE
36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz      Call for papers eng      Call for papers de

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.eu
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference: doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016            Více o konferenci zde

ARCHIV AKTUALIT