Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1. května - 30. listopadu 2016 bude z důvodu dokončování digitalizace map a rekonstrukce sbírkových prostor zcela uzavřena Mapová sbírka HÚ AV ČR. Během této doby nebude možné poskytovat informační či výpůjční služby. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY


Oslavte s námi 25. narozeniny!

U příležitosti 25. výročí založení nakladatelství Historický ústav jsme pro Vás připravili dárek - nákup knih s 30% slevou na veškerou naši produkci do roku 2015 včetněVíce

29. září - 1. října 2016

Historický ústav AV ČR a Universität Salzburg pořádají mezinárodní vědeckou konferenci  Festvorbereitung. Die Planung höfischer Feste in Mitteleuropa 1500–1900.  Více

5. října 2016

Srdečně Vás zveme na přednášku pro veřejnost na téma Osudy dvorních Židů, kterou prosloví PhDr. Lenka Blechová, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR v auditoriu OVK ŽMP.  Vstup volný.  Více

11. října 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku prof. Gerda Schwerhoffa (Technická univerzita, Drážďany) na téma Dr. Martinus Lutherus Maledictor, oder: Zur Bedeutung invektiver Kommunikationsformen in der deutschen Reformation Více  

700. výročí narození českého krále Karla IV.

                                                                        Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

29. září - 1. října 2016
Festvorbereitung – Die Planung höfischer Feste
in Mitteleuropa 1500–1900  Více

4. - 5. října 2016
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech  Více

12. - 13. října 2016
Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem  Více

3. - 4. listopadu 2016
Škaredá strašidla zdoby věků zatemnělých? Pohledy na Tovaryšstvo Ježíšovo v historiografii, krásné literatuře, 
výtvarném umění i obecném povědomí   Více

11. listopadu 2016
Pokušení anarchie: pojmy, historické příklady, obrazy: východní inspirace  Více

23. listopadu 2016
Nežili... a přitom žijí. Fiktivní a polofiktivní osobnosti v dějinách  Více

24. - 25. listopadu 2016
Církev ve dvorské společnosti  Více

25. ledna 2017
Periferie: Krajina (bez)naděje?   Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
    NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ  
      
       AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH 
 
   NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit. (Hg.): G. Ammerer, I. Hannesschläger, M. Hlavačka, M. Holý. Leipziger Universitätsverlag 2016, 210 s. Naše cena: 280 Kč. Anotace

Pavel Otmar Krafl: Polské provinciální synody 13.–15. století
Praha, HÚ 2016, 176 s. Naše cena: 175 Kč   Anotace

Roman Baron, Roman Madecki, Jan Malicki et. al.: Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha, HÚ 2016, 703 s. Naše cena: 300 Kč  Resumé  Anotace

Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata. K vyd. připr. a pozn. opatřil Jindřich Dejmek. Praha, HÚ 2016, 592 s. Naše cena: 385 Kč  Anotace 

„Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen  2016, 465 s. Naše cena: 350 Kč Anotace Vorwort

Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Ed.: Radomír Vlček. HÚ 2016, 128 s. Naše cena: 138 Kč    Anotace

Martin Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Academia, HÚ 2016, 632 s.  Cena: 476 Kč  Anotace  
                                     Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Jan Gebauer mladší: Deník dekadentního intelektuála.  Ed.: Martin Kučera. Praha, Ústav T. G. Masaryka 2016, 107 s.  Anotace

                                       Další   ZDE