Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015

AKTUALITY

Letní provozní doba studovny a knihovny

V období od 1. července do 29. srpna 2014 bude studovna a knihovna otevřena v úterý od 8.00 do 15.30 hod. V nutných případech lze studovnu zpřístupnit po předchozí osobní domluvě. Děkujeme za pochopení.


17. září 2014

Historický ústav AV ČR, Státní oblastní archiv v Praze a Národní muzeum pořádají kolokvium Kroniky jako historický pramen. K 700. výročí úmrtí Oty Durynského.  Více


22.-23. září 2014

V St. Pölten se uskuteční mezinárodní konference Monastica historia II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa –  Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit. Více


Pamětní odznak Památníku Lidice

Dne 22. června 2014 byl při pietní vzpomínce k 72. výročí vypálení osady Ležáky předán Pamětní odznak Památníku Lidice Miloši Zemanovi, prezidentu ČR, plk. Ing. Františku Hlaváčkovi, veliteli KVV Pardubice, Ing. Ingrid Pecháčkové, Společnost pro zachování památky Ležáků a PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR. Více


Akademický atlas českých dějin

Nakladatelství Academia vydalo významnou publikaci: Eva Semotanová - Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin. Atlas tohoto typu vychází po téměř půl století. Více  

                                                                           Další  ZDE  

KONFERENCE

24.-25. září 2014
Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání nové Evropy   Více

25.-26. září 2014
Bratři Nejedlí a souputníci  Více

7. -8. října 2014
Nezměrné ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka  Více

5.-7. listopadu 2014
Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století / Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert /  Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries   Více

11.-12. listopadu 2014
Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva - syndrom moderních dějin   Více

20. listopad 2014
Ad fontes - naši vědci v Itálii  Více

28. ledna 2014
Krajiny snů.  Nerealizované projekty od středověku do současnosti  Více


 


NOVÉ PUBLIKACE

 

 NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ  
       ZA VÝHODNÉ CENY!
      15% slevy pro studenty

     NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Vojtěch KYNCL: Bez výčitek... Genocida Čechů po atentátu na
Reinharda Heydricha.
Praha, HÚ  2014, dotisk. Naše cena: 380 Kč  Anotace

Moderní dějiny / Modern history
roč. 22, č. 1.
Praha, HÚ 2014. Naše cena: 250 Kč Obsah  Anotace

Český časopis historický, č. 2
Praha, Historický ústav 2014,
Cena 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, č. 1
Praha, Historický ústav 2014,
Cena: 100 Kč  Obsah

Věra HANELOVÁ, Václava HORČÁKOVÁ, Kristina REXOVÁ: Bibliografie dějin Českých zemí. Databáze literatury vydané v letech (1945) 1990-2013 / The Bibliography of the History of the Czech Lands. Database of Literature published (1945) 1990-2013. (CD-ROM). Naše cena: 150 Kč  Anotace

Milan HLAVAČKA a kol.:
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl. 480 s. Naše cena: 380 Kč   Anotace

Milan ŘEPA: Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století. 262 s. Naše cena: 250 Kč  Anotace

Milan HLAVAČKA, Pavel CIBULKA et allii: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. 624 s. Naše cena: 329 Kč  Anotace 
 
                                               Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Pavel HELAN, Jaroslav ŠEBEK: Československo a Svatý stolec. II/1. Praha, MÚA 2014  Anotace 

 
Eva SEMOTANOVÁ, Jiří CAJTHAML a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha, Academia 2014, 559 s.  Anotace  
 
                                               Další ZDE