Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

Rok 2016 ve znamení oslav významného historického jubilea 700. výročí narození českého krále Karla IV. (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha)

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1. května – 18. září 2016 bude z důvodu dokončování digitalizace map a rekonstrukce sbírkových prostor zcela uzavřena Mapová sbírka HÚ AV ČR. Během této doby nebude možné poskytovat informační či  výpůjční služby. Děkujeme za pochopení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumné pracovnice/výzkumného pracovníka do oddělení biografických studií. Více

AKTUALITY

Oslavte s námi 25. narozeniny!

U příležitosti 25. výročí založení nakladatelství Historický ústav jsme pro Vás připravili dárek - nákup knih s 30% slevou na veškerou naši produkci do roku 2016Více


31. srpna - 2. září

V Přírodovědecké fakultě UK v Praze se bude konat mezinárodní konference Central European Conference of Historical Geographers. Zaměří se na nejnovější výsledky historickogeografického výzkumu v mezinárodním vědeckém prostoru.  Více

14. září 2016

Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou pořádají mezinárodní vědeckou konferenci na téma Tradice českých / československých bádání o dějinách a kultuře Východní Evropy.    Více

27. září 2016

Historický ústav Akademie věd ČR uskuteční 27. září 2016 a 4. června 2017 dva na sebe navazující pracovní semináře Za Reinharda Heydricha -  Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do "druhého života".  Více

Oznámení knihovny     zde

                                                                          Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA


31. srpna - 2. září  2016
Central European Conference of Historical Geographers  Více

14. září 2016
Tradice českých / československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy  Více

27. září 2016 a 4. června 2017
Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje  a jejich transformace do "druhého života"   Více

29. září - 1. října 2016
Festvorbereitung – Die Planung höfischer Feste
in Mitteleuropa 1500–1900  Více

4. - 5. října 2016
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
      NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty
  Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Ed.: Radomír Vlček. HÚ 2016, 128 s. Naše cena: 138 Kč.   Anotace

Martin Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Academia, HÚ 2016, 632 s.  Cena: 595 Kč  Anotace 

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/2. (1944). PrF UK, HÚ AV ČR a MÚ a Archiv AV ČR 2015, 905 s. Naše cena: 370 Kč  Anotace

Milan Hlavačka a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl. HÚ 2016 (dotisk), á 480 s. Naše cena: á 380 Kč   Anotace 

Eva Doležalová, Robert Šimůnek,  Jaroslav Boubín, Josef Žemlička:
August Sedláček in the Age of Digital Humanities. HÚ 2015, 118 s. Naše cena: 100 Kč  Anotace

Historický atlas měst ČR, sv. č. 28 – Zlín. Věd. red.: Eva Chodějovská. HÚ 2015. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Jižní Slované. (Eds.): Ladislav Hladký – Jana Škerlová – Pavel Cibulka. HÚ – MÚ a Archiv AV ČR 2015,  600 s. Naše cena: 360 Kč Anotace 

                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Eva Semotanová: Historical Geography Research Centre
Praha, Středisko společných činností AV ČR pro HÚ, 2016. Ke stažení: Pdf 

                                        Další   ZDE