Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


Ředitel Historického ústavu AV ČR
vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO POSTDOKTORANDA  Více
----------------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ
Od 10. června 2019 bude z důvodu rekonstrukce vody a kanalizace v budově Historického ústavu na Prosecké 809/76 knihovna pro veřejnost do odvolání uzavřena.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 
----------------------------------------------------------------------------  

30. srpna 2019

Termín zasílání návrhů příspěvků na konferenci Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita  Více  

11. září 2019

Mezinárodní vědecká konference Šanghajská organizace pro spolupráci a Evropa: partneři, soupeři či nepřátelé? se bude konat ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6  Více

16. září 2019

Mezinárodní vědecká konference Sovětský svaz a Mnichov 1938 se uskuteční v budově Metropolitní univerzity Praha, Dubečská 900/10, Praha 10  Více

17. září 2019

Konference Politika ulice: Konflikty, identity a veřejný prostor v 19. století se uskuteční v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1  Více  

30. září 2019

Termín zasílání anotací příspěvků na workshop Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti  Více    
 
                                                                           Další  
ZDE
                                                                     
Archiv aktualit    

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

11. září 2019

Šanghajská organizace pro spolupráci a Evropa: partneři, soupeři či nepřátelé?  Více    

16. září 2019

Sovětský svaz a Mnichov 1938  Více    

17. září 2019

Politika ulice: Konflikty, identity a veřejný prostor v 19. století  Více

26. - 27. září 2019

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe  Více  

3. října 2019

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita  Více 

3. října 2019

Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu  Více 

6. - 8. října 2019

22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Dějiny regionů v měnícím se světě (krajina, místa, osobnosti)  Více 

22. - 23. října 2019

Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života  Více

7. listopadu 2019

Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti  Více 

8. - 9. listopadu 2019

Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation  Více

22. ledna 2020

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách  Více   
 
                                                                      
Archiv konferencí

VÝSTAVY

6. června – 8. září 2019

In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století  Více  

1. – 30. září 2019

Rozbití Československa 1938-1939. Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů  Více

NOVÉ PUBLIKACE


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA

PREZENTACE A VELETRHY 2019  
BRZY VYJDE

 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019, 412s.
E-shop  Obsah 

Český časopis historický, roč. 117, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Vítězství a osvobození 1945, Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.), Historický ústav, Praha 2019, 304 stran textu a 8 stran obrazové přílohy
E-shop  Anotace

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 2, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Vojtěch Kyncl, Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 744s. E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Historická geografie, roč. 45, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 1, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 2, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.  E-shop   Obsah

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II, Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019E-shop

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I, Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019.  E-shop

Akademická encyklopedie českých dějin, III - Č/2, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2012, 370s. DOTISK 2019E-shop

Akademická encyklopedie českých dějin, II - Č/1, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2011, 378s. DOTISK 2019E-shop

Eva Semotanová, Vyprávěné krajiny, Historický ústav, Praha 2019, 406s. E-shop  Anotace

Akademická encyklopedie českých dějin. A – C, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2009, 384s. DOTISK 2019. E-shop

Slovanský přehled, roč. 104, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 4, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s. 
E-shop  Anotace  Obsah

Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s. E-shop Anotace 

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11, Historický ústav, Praha 2018, 216s. E-shop  Obsah

Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav, Praha 2018, 256s. E-shop  Anotace

Historická geografie, roč. 44, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah 

                                      Další   ZDE 

Zahraniční publikace

From Revolution to Uncertainty. The Year 1990 in Central and Eastern Europe, Joachim von Puttkamer, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec (ed.), Routledge, New York 2019, 276s.

Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Mlada Holá, Martin Holý (Hg.), LIT Verlag 2019, 438s.   

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Československo. Dějiny státu, Jindřich Dejmek a kol., Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé

Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE