Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

Jubilejní rok Akademie věd ČR

125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění – přímé předchůdkyně, která se v roce 1952 společně s dalšími dobovými vědeckými institucemi stala základem Československé akademie věd. Více

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015

AKTUALITY

 

28. ledna 2015

V přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, se uskuteční již 11. historickogeografická konference na téma Krajiny snů. Nerealizované projekty od středověku do současnosti, jejímž spolupořadatelem je Historický ústav Akademie věd ČR. Více


3. listopadu 2014 - 31. ledna 2015

Srdečně Vás zveme na výstavu Vltavské Ostrovy v Praze, která se koná v Geografické knihovně děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2.   Více


2.-31. března 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Sto ročníků časopisu Slovanský přehled, která se uskuteční v Moravské zemské knihovně v Brně. Více27.-29. května 2015

Historický ústav Akademie věd ČR a Archiv hlavního města Prahy pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu a zpátky. Konference se bude konat v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1. Více

                                                                      Další  ZDE   

KONFERENCE - KOLOKVIA


27.-29. května 2015
Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu
a zpátky  Více

3.-6. června 2015
České země a Bavorsko - protipóly a srovnání / Tschechien
und Bayern - Gegenüberstellungen und Vergleiche  Více

6.-7. října 2015
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
   NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
KNIHY HÚ 2014

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Sv. 55. Jan NĚMEČEK a kol.:
Československo-sovětská smlouva 1943. Praha, HÚ 2014, 212 s. Naše cena: 250 Kč   Anotace

Český časopis historický,
roč. 112, č. 4.
Praha, HÚ 2014 
Cena: 130 Kč  Obsah

Petr PROKŠ: Diplomacie
a "velká válka" 1914-1918/ 1919.
Praha, HÚ 2014, 329 s.
+ obr. příl. Naše cena: 340 Kč Anotace

Historická geografie,
roč. 40, č. 2,
Praha, HÚ 2014.
Naše cena: 150 Kč. Obsah

Historický atlas měst ČR, sv. 27 - Sušice. Praha, HÚ 2014. Naše cena: 470 Kč  Více 
   
                                           Další
ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Aleš Vyskočil: Průmyslové město Brno. Zmizelá Morava, III. Praha, Paseka 2014, 108 s.  Anotace 

Josef Žemlička: Království
v pohybu
. NLN 2014, 672 s.
Cena: 425 Kč.  Anotace

                                           Další ZDE