Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

Rok 2016 ve znamení oslav významného historického jubilea 700. výročí narození českého krále Karla IV. (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha)

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1. května – 18. září 2016 bude z důvodu dokončování digitalizace map a rekonstrukce sbírkových prostor zcela uzavřena Mapová sbírka HÚ AV ČR. Během této doby nebude možné poskytovat informační či  výpůjční služby. Děkujeme za pochopení.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST:
› Historický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistentky/asistenta ředitelky.  Více
Knihovna Historického ústavu AV ČR  hledá vážného zájemce na místo knihovníka-katalogizátora.  Více

AKTUALITY


31. května - 1. června 2016

Historický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v rámci Strategie AV21 (výzkumný program Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizaci) pořádají vědeckou konferenci Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)Více

1. června 2016

Srdečně vás zveme na prezentaci nedávno dokončené třísvazkové edice Korespondence T. G. Masaryk – Slované, na jejímž vzniku se spolupodílely Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.  Více

22. června 2016

Dovolujeme si vás pozvat na diskusní seminář na téma Čas okupace, čas odboje. Příprava a realizace Encyklopedie protektorátu se bude konat od 9.30 hod. v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR.  Více

Oznámení knihovny

Od 15. června do 4. září 2016 budou z důvodu rekonstrukce nepřístupné knihovní sklady a  nepůjde v nich vyhledávat knihy k vypůjčení.  Více 
 
                                                                         Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

31. května - 1. června 2016
Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)  Více

22. června 2016
Čas okupace, čas odboje. Příprava a realizace Encyklopedie protektorátu  Více

23. června 2016
Idea dějin a Palacký jako myslitel  Více
 
31. srpna - 2. září  2016
Central European Conference of Historical Geographers  Více

14. září 2016
Tradice českých / československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy  Více

27. září 2016 a 4. června 2017
Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje  a jejich transformace do "druhého života"  Více

29. září - 1. října 2016
Festvorbereitung – Die Planung höfischer Feste
in Mitteleuropa 1500–1900  Více

4. - 5. října 2016
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
     NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty
  Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/2. (1944). Praha, PrF UK, HÚ AV ČR a MÚ a Archiv AV ČR 2015, 905 s. Naše cena: 370 Kč  Anotace

Folia Historica Bohemica, roč. 30, č. 2. Praha, HÚ 2015, 248 s. Naše cena: 150 Kč  Obsah


Milan Hlavačka a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl.  Praha, HÚ 2016 (dotisk), á 480 s. Naše cena: á 380 Kč   Anotace 

Eva Doležalová, Robert Šimůnek,  Jaroslav Boubín, Josef Žemlička:
August Sedláček in the Age of Digital Humanities. Prague, HÚ 2015,
118 s. Naše cena: 100 Kč  Anotace

Historický atlas měst ČR, sv. č. 28 – Zlín. Věd. red.: Eva Chodějovská.  Praha, Historický ústav 2015. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Jižní Slované. (Eds.): Ladislav Hladký – Jana Škerlová – Pavel Cibulka. Praha, HÚ – MÚ a Archiv AV ČR 2015,  600 s. Naše cena: 360 Kč Anotace 

                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Lenka Procházková: Mnichovo Hradiště a okolí. Praha, Paseka 2016, 196 s. Anotace

Tajemný průvodce strážce bojiště. Bitva u Hradce Králové 1866. Vojtěch Kessler, Kateřina Kesslerová, Jan Květina. 2016 Více  Anotace 

                                          Další   ZDE