Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

Jubilejní rok Akademie věd ČR

125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění – přímé předchůdkyně, která se v roce 1952 společně s dalšími dobovými vědeckými institucemi stala základem Československé akademie věd. Více

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015 

AKTUALITY


Provozní doba knihovny o prázdninách

V době od 1. července do 31. srpna 2015 bude knihovna HÚ otevřena pouze v úterý od 8.00-15.30 hod. V jiné dny jen po předchozí domluvě s pracovníky knihovny. Děkujeme za pochopení.

Nejprodávanější knihy našeho nakladatelství

Které tituly našich autorů jsou v současné době nejprodávanější? Seznam těch, které se umístily na předních místech naleznete zde.

23.-29. srpna 2015

V čínském Jinanu se uskuteční XXII. mezinárodní kongres historických věd (International Congress of Historical Sciences - ICHS), kterého se zúčastní rovněž vědečtí pracovníci Historického ústavu Akademie věd V ČR.   Více

1. října 2015

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádá veřejnou přednášku PhDr. Daniely Dvořákové, Ph.D. - Predstavy o ideálnej výchove kráľovských detí. E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského.  Více  

2. července - 18. října 2015

Srdečně Vás zveme na výstavu Tři životy Jana Husa. Učenec a reformátor - kacíř a světec - národní hrdina, která se koná v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Praha 1.  Více

Výstava Umění vědy

Výstava Umění vědy, kterou Masarykův ústav AV ČR připravil ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR jako jednu z popularizačních akcí letošních oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění.  Více  

                                                                 Další   ZDE  

KONFERENCE - KOLOKVIA

23.-29. srpna 2015
XXII. mezinárodní kongres historických věd v čínském Jinanu   Více  

1. října 2015
Zasedání vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku   Více

6.-7. října 2015
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii   Více

9. prosince 2015
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobní jména v názvech měst a míst   Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
     NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty
    NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY HÚ
Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky   ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II. Písemnosti z let 1536–1540. (Ed.): Tomáš Sterneck. Praha, HÚ 2015, 472 s. Naše cena: 358 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 13, č. 2. Praha, HÚ 2015. Cena: 130 Kč  Obsah 

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol.: Ženy a děti ve dvorské společnosti. Praha, HÚ 2015, 198 s. Naše cena: 270 Kč  Anotace
Historická geografie, roč. 41, č. 1. Praha, HÚ 2015. Cena: 75 Kč  Obsah

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944). Praha, PF UK, HÚ AV ČR a MÚ a Archiv AV ČR 2015, 838 s. Naše cena: 350 Kč  Anotace
Milan Hlavačka, Pavel Cibulka a kol.: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. Ideje – legislativa – instituce. Praha, HÚ 2015, 642 s. Naše cena: 430 Kč  Anotace 
                                         Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Juraj Slávik: Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939. Eds.: Jan Němeček, Valerián Bystrický, Jan Kuklík. Bratislava, Veda 2014, 512 s. Anotace  
                                            Další ZDE