Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Rada Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Více 

VOLBA ČLENŮ rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i. s mandátem od 1. prosince 2016 na dobu pěti let. Více

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1. května - 30. listopadu 2016 bude z důvodu dokončování digitalizace map a rekonstrukce sbírkových prostor zcela uzavřena Mapová sbírka HÚ AV ČR. Během této doby nebude možné poskytovat informační či výpůjční služby. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

do 31. října 2016

Navštivte interaktivní výstavu Ve službách krále. Život v době Lucemburků v budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice.  Více

1. - 8. listopadu 2016

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR jsme pro Vás připravili zajímavé akce, včetně Dne otevřených dveří našeho ústavu, výstav, přednášek a komentovaných exkurzí.   Více

2. listopadu 2016

Srdečně Vás zveme na přednášku PhDr. Lenky Blechové, Ph.D. z HÚ AV ČR na téma ResponsaVíce

3. listopadu 2016

Nakladatelství Historický ústav Vás zve na setkání k slavnostnímu uvedení publikace Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství. Knihu představí její autor, dr. Sixtus Bolom-Kotari.  Více  

Nabídka stáží pro studenty VŠ v Historickém ústavu  

700. výročí narození českého krále Karla IV.

                                                                        Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA


3. - 4. listopadu 2016
Škaredá strašidla zdoby věků zatemnělých? Pohledy na Tovaryšstvo Ježíšovo v historiografii, krásné literatuře, 
výtvarném umění i obecném povědomí   Více

8. listopadu 2016
Symboly doby. Geneze a diskurz  Více

11. listopadu 2016
Pokušení anarchie: pojmy, historické příklady, obrazy: východní inspirace  Více

16. listopadu 2016
Setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS  Více  

23. listopadu 2016
Nežili... a přitom žijí. Fiktivní a polofiktivní osobnosti v dějinách  Více

24. - 25. listopadu 2016
Církev ve dvorské společnosti  Více

25. ledna 2017
Periferie: Krajina (bez)naděje?   Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
    NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ   
       AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH 
 
   NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Jaroslav Marek: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka. K vyd. připr.: T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa.
Brno – Praha, Matice moravská – HÚ 2016, 579 s. Naše cena: 350 Kč    Anotace


Sixtus Bolom-Kotari: Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství. Praha, HÚ, Matice moravská 2016, 568 s. Naše cena: 390 Kč   Anotace

Český časopis historický, roč. 114, č. 3. Praha, HÚ 2016. Cena 130 Kč  Obsah

Gustav Novotný: Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století. Praha, HÚ 2016, 197 s., text. a obraz. příl., rejstříky. Naše cena: 245 Kč  Anotace

Petr Chelčický. Spisy z Olomouckého sborníku. K vyd. připr.: J. Boubín. Praha, HÚ 2016, 384 s. Naše cena: 325 Kč  Anotace 
                                    Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Jiří Friedl: Żołnierze banici. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku . Gdańsk, Muzeum Drugiej Wojny Światowej, 2016. 189 s. Anotace  
                                    Další   ZDE