Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


PUBLIKACE HISTORICKÉHO ÚSTAVU ONLINE
------------------------------------------------------------------------
Podcasty vědeckých pracovníků HÚ k nejčastěji tradovaným mýtům o bitvě na Bílé hoře a k pobělohorským událostem BÍLÁ HORA: MÝTY A FAKTA
------------------------------------------------------------------------
UZAVŘENÍ KNIHOVNY OD 19. ŘÍJNA 2020
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude knihovna, včetně brněnské pobočky, od pondělí 19. října 2020 až do odvolání uzavřena. Za případné komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.
------------------------------------------------------------------------
OCENĚNÍ
Cenu nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za rok 2019 získala publikace Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019  Více
------------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ
Knihovna Historického ústavu AV ČR, v. v. i., nabízí studentům středních a vysokých škol se zaměřením na knihovnictví, historii či jiné příbuzné obory odborné stáže/praxe  Více
------------------------------------------------------------------------

prosinec 2020

On-line konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti Více

19. – 20. dubna 2021

Odborný workshop Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii se bude konat v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1   Více  

19. května 2021

17. historickogeografická konference Živá voda v historických krajinách se uskuteční ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2  Více

                                                                         Další  
ZDE
                                                                     
Archiv aktualit    

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

prosinec 2020

Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti Více

19. – 20. dubna 2021

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii Více

19. května 2021

Živá voda v historických krajinách Více

2021

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách   Více

2021

100 let od navázání česko-australských oficiálních vztahů (aneb „My a klokani“)  Více     
 
                                                                      
Archiv konferencí

VÝSTAVY
                                                                              Archiv výstav

NOVÉ PUBLIKACE


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA 

KE STAŽENÍ 
BRZY VYJDE

 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM        YOUTUBE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Historický atlas měst České republiky, sv. 31. Jaroměř, Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Anotace

Český časopis historický, roč. 118, č. 3, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Slovanský přehled, roč. 106, č. 2, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Rudolf Bahro, Alternativa. Ke kritice reálného socialismu, Stanislav Holubec (ed.), Filosofia – Historický ústav, Praha 2020, 535s.  E-shop  Anotace

Zdeněk DOSKOČIL, Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 488s.  Anotace

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 2, Historický ústav, Praha 2019. E-shop  Obsah 

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy, Historický ústav, Praha 2020, 360s.  E-shop  Anotace

Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK, Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků, Historický ústav, Praha 2020, 568s  E-shop  Anotace

Milan HLAVAČKA – Pavel BEK, Ringhofferové. Rodina a podnikání, Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace

Český časopis historický, roč. 118, č. 2, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Knihovna jezuitské koleje v Telči, katalog výstavy, Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.), Historický ústav, Praha 2020, 172s.  E-shop  Anotace

Československo v proměnách Evropy 20. století / Czechoslovakia in the Transformations of the 20th Century Europe, katalog výstavy, Jan Němeček, Daniela Němečková, Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková (edd.), Historický ústav, Praha 2019, 168s.  Anotace

Ladislav HLADKÝ et al., Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.
E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 106, č. 1, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Jiří FRIEDL, Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948, Academia – Historický ústav, Praha 2020, 463s.  E-shop  Anotace

Akademická encyklopedie českých dějin, V - H/1, Jaroslav Pánek a kol.,
Historický ústav, Praha 2019, 592s.
E-shop  Anotace 

Historická geografie, roč. 46, č. 1, Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah 

Hranice v krajinách, Eva Semotanová (ed.), Academia – Historický ústav, Praha 2020, 475s.
E-shop  Anotace

Bedřich Mayer, Český voják na Balkáně 1914–1918, Petr Prokš (ed.), Historický ústav – Národní archiv, Praha 2019, 358s. E-shop  Anotace

Český časopis historický, roč. 118, č. 1, Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah

Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK, In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939, Institute of History – Instituto Storico Ceco di Roma, Roma – Prague 2019, 260s.  E-shop  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364–1369. Fasciculus III, Indices, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2019, 135s.  E-shop 

Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 4, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop  Anotace

Gustav NOVOTNÝ, Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956), Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 3, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Jiří JUST, Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext, Historický ústav, Praha 2019, 320s.  E-shop  Anotace

Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.  E-shop  Anotace 

                                      Další   ZDE 

Zahraniční publikace

Tomáš ČERNUŠÁK – Pavel MAREK, Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., De Gruyter Oldenbourg: Berlin – Boston 2020, VI+298s.  Anotace

Roman BARON, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, IH PAN – Historický ústav, Warszawa – Praha 2019, 369s.  Anotace

The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, Volume 1: Challenges of Modernity, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, Joachim von Puttkamer (edd.), Routledge, London 2020, 446s.  Anotace

Petr HRACHOVEC, Die Zittauer und ihre Kirchen (1300–1600). Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation, Leipziger Universitätsverlag, Lipsko 2019, 984s.  Anotace

Jan ZELENKA, Vom Beneficial- zum Lehnswesen. Eine vergleichende Analyse sächsischer und böhmischer Quellen des 10. – 14. Jahrhunderts, LIT Verlag, Geschichte, Band 167, Berlin 2019, 224s.

Ladislav HLADKÝ et al., Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.
E-shop  Anotace

Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Martin Holý, Michaela Hrubá, Tomáš Sterneck (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 290s.

From Revolution to Uncertainty. The Year 1990 in Central and Eastern Europe, Joachim von Puttkamer, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec (edd.), Routledge, London 2019, 276s.

Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Mlada Holá, Martin Holý (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 438s.   

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina REXOVÁ – Věra HANELOVÁ, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina REXOVÁ – Věra HANELOVÁ, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman HOLEC – Jan NĚMEČEK, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Josef ŽEMLIČKA, Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 724s.  Anotace

František POKORNÝ, Deník legionáře v Rusku. Vzpomínky na vojenskou a válečnou službu 1912–1920. Edice pamětí a úvodní kapitoly Petr Prokš, CPress, Brno 2020, 360s.  Anotace

Tomáš STERNECK, Boj o České Budějovice v letech 1618–1619. Edice útrapy a hrůzy třicetileté války, sv. 5, Veduta, Praha 2019, 128s. a 8 stran obrazové přílohy  Anotace

Československo. Dějiny státu, Jindřich Dejmek a kol., Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé

Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace

Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr PROKŠ, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE