Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

Jubilejní rok Akademie věd ČR

125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění – přímé předchůdkyně, která se v roce 1952 společně s dalšími dobovými vědeckými institucemi stala základem Československé akademie věd. Více

AKTUALITY

Výzkumné centrum dějin východní Evropy

Od 1. září 2015 zahajuje činnost Výzkumné centrum dějin východní Evropy, zaměřené na podporu a rozvoj meziinstitucionální i mezioborové spolupráce s důrazem na komparativní a víceoborové studium dějin východní Evropy. Více

Provozní doba knihovny v září

Dovolujeme si upozornit na změny v otevírací době studovny a výpůjčního protokolu v měsíci září 2015. Děkujeme za pochopení.  Více

Nejprodávanější knihy našeho nakladatelství

Přehled  v současné době nejžádanějších titulů nakladatelství Historický ústav naleznete  zde.

1. října 2015

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádá veřejnou přednášku PhDr. Daniely Dvořákové, Ph.D. - Predstavy o ideálnej výchove kráľovských detí. E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského.  Více  

6. a 7. října 2015

V Clam-Gallasově paláci se bude konat 34. mezinárodní konference Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii, kterou pořádají Archiv hl. m. Prahy, Historický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK a Katedra historie UJEP v Ústí nad Labem.   Více

2. července - 18. října 2015

Srdečně Vás zveme na výstavu Tři životy Jana Husa. Učenec a reformátor - kacíř a světec - národní hrdina, která se koná v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Praha 1.  Více

Výstava Umění vědy

Výstava Umění vědy, kterou Masarykův ústav AV ČR připravil ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR jako jednu z popularizačních akcí letošních oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění.  Více  

                                                                       
Další   ZDE  

KONFERENCE - KOLOKVIA


1. října 2015
Zasedání vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku   Více

6.-7. října 2015
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii   Více

22. října 2015
Dětství ve středověku a raném novověku   Více

9. prosince 2015
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobní jména v názvech měst a míst   Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
     NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty
    NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY HÚ
Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky   ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Zlatica Zudová-Lešková et. alii: Undaunted by Exile! To the Victims of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between the 16th and 20th Century with an Accent on the Czech Lands. Praha, HÚ 2015, 368 s. Naše cena: 280 Kč

Eva Doležalová et al.: Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the medieval town. Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts. Praha, FILOSOFIA, HÚ AV ČR a CMS 2015, 212 s. Cena: 162 Kč  Anotace

Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II. Písemnosti z let 1536–1540. (Ed.): Tomáš Sterneck. Praha, HÚ 2015,
472 s. Naše cena: 358 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol.: Ženy a děti ve dvorské společnosti. Praha, HÚ 2015, 198 s. Naše cena: 270 Kč Anotace

Milan Hlavačka, Pavel Cibulka a kol.: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. Ideje – legislativa – instituce. Praha, HÚ 2015, 642 s. Naše cena:
430 Kč  Anotace 
                                         Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Jan Kuklík – Jan Němeček: Frontiers, Minorities, Transfers, Expulsions. British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII. Volume I: Plans. Prague, Faculty of Law, Charles University, Institute of History CAS 2015, 398 s.   Resumé
                                                Další ZDE