Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015

AKTUALITY


25. listopadu 2014

Historický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na prezentaci spuštění uživatelského rozhraní genealogické kartotéky Augusta Sedláčka - August Sedláček ve věku digital humanities, která se bude konat ve vile Lanna, Praha 6.  Více


12. prosince 2014

Srdečně Vás zveme na slavnostní křest publikace Historický atlas měst České republiky, sv. 27 - Sušice, který se bude konat od 17.00 hod. v Muzeu Šumavy v Sušici.  Více


20. prosince 2014

Český historický institut v Římě ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a s FF Univerzity Pardubice Vás zve na přednášku Mgr. Kateřiny Ptáčkové (Čadkové), Ph.D. - Napodobitelná nebo nedosažitelná kajícnice? Role Kateřiny ze Sieny v procesu uznání Třetího řádu dominikánského.  Více


6. listopadu 2014 - 10. ledna 2015

Při příležitosti výročí sta ročníku časopisu Slovanský přehled pořádá Historický ústav Akademie věd ČR výstavu v Národní knihovně ČR, Praha.   Více


3. listopadu 2014 - 31. ledna 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Vltavské Ostrovy v Praze, která se koná v Geografické knihovně děkanátu Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2.   Více  

                                                                      Další 
ZDE      

KONFERENCE - KOLOKVIA

21. ledna 2015
Životní úroveň dvorské společnosti   Více

28. ledna 2015
Krajiny snů.  Nerealizované projekty od středověku
do současnosti
Program přednášek je naplněn, přijímají se posteryVíce

27.-29. května 2015
Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu
a zpátky  Více

3.-6. června 2015
České země a Bavorsko - protipóly a srovnání / Tschechien
und Bayern - Gegenüberstellungen und Vergleiche  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
   NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
          ZA VÝHODNÉ CENY! 
        15% slevy pro studenty

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
KNIHY 2014!


      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 9.  Praha, HÚ 2014. Cena: 250 Kč Anotace
Obsah

Stanislav PETR: Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách
Angelica, Corsiniana a Vallicelliana. 
Praha, HÚ 2014, Naše cena: 180 Kč Anotace

Historický atlas měst ČR, sv. 27 - Sušice. Praha, HÚ 2014. Naše cena: 470 Kč  Více

Slovanský přehled, ročník 100, č. 2. Praha, HÚ 2014
Cena: 100 Kč  Obsah

Český časopis historický,
roč. 112, č. 3.
Praha, HÚ 2014. Cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemia 29/1, Praha, HÚ 2014. Naše cena:
130 Kč Obsah

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha, NLN, HÚ 2014, 626 s. Anotace 
  

                                        
                                            Další
ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Jaroslav PÁNEK: Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych
Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2014  Anotace
                                           Další ZDE