Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


PUBLIKACE HISTORICKÉHO ÚSTAVU ONLINE
------------------------------------------------------------------------
Ředitel Historického ústavu AV ČR vypisuje výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník do oddělení dějin raného novověku (zkrácený úvazek, předběžné datum nástupu: 1. 7. 2021)  Více
------------------------------------------------------------------------
VÝSTAVA
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA TELČ A JEZUITÉ, ŘÁD A JEHO MECENÁŠI – výstava na síti
------------------------------------------------------------------------
VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
UHELNÉ PRÁZDNINY – NEZkreslená věda: šestá série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky

Odborným garantem dílu je PhDr. Emil Voráček, DrSc., Historický ústav AV ČR
------------------------------------------------------------------------
OCENĚNÍ 
Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2020 v kategorii českých dějin získali Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv za publikaci Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, kterou vydal Historický ústav společně s Nakladatelstvím Lidové noviny v roce 2019.
------------------------------------------------------------------------
UZAVŘENÍ KNIHOVNY OD 19. ŘÍJNA 2020
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude knihovna, včetně brněnské pobočky, od pondělí 19. října 2020 až do odvolání uzavřena. Za případné komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.
------------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ
Knihovna Historického ústavu AV ČR, v. v. i., nabízí studentům středních a vysokých škol se zaměřením na knihovnictví, historii či jiné příbuzné obory odborné stáže/praxe  Více
------------------------------------------------------------------------

15. dubna 2021

Termín pro přihlašování na mezinárodní konferenci Zvířata ve městě  Více   

19. – 20. dubna 2021

Odborný workshop Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii se bude konat distanční formou  Více  

19. května 2021

17. historickogeografická konference Živá voda v historických krajinách se uskuteční ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2  Více

26. května 2021

Online přednáška Wegenetze des europäischen Geistes – Peregrinatio academica europäischer Studenten im konfessionellen Zeitalter, kterou pronese Prof. Dr. Matthias Asche z Universität Potsdam, se uskuteční přes platformu Zoom v 17 hodin  Více

30. května 2021

Termín pro zasílání abstraktů příspěvků na interdisciplinárodní vědeckou konferenci PRAMENY KRKONOŠ  Více

1. – 3. června 2021

Interdisciplinární vědecká konference Lanna et Lanna projektu Lanna: evropské kulturní cesty se uskuteční ve Vile Lanna, Na Sadech 1, Praha 6  Více 

15. – 16. září 2021

Interdisciplinární vědecká konference PRAMENY KRKONOŠ se uskuteční v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání („KRTEK“, Dobrovského 3, Vrchlabí)  Více  

30. září – 1. října 2021

Mezinárodní konference Transitions in pedagogical and educational-historical perspective from Middle Ages to Postmodernism se bude konat v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1  Více 

1. října 2021

Mezinárodní a mezioborová vědecká konference Räume und Siedlungen se uskuteční ve velkém přednáškovém sále HÚ/ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9  Více 

5. – 6. října 2021

Mezinárodní konference Zvířata ve městě se uskuteční v hlavní budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1  Více 

14. – 15. října 2021

Mezinárodní konference Migrační procesy a mobilita evropských Židů na přechodu od středověku k novověku se uskuteční v Praze ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6  Více

4. – 5. listopadu 2021

Konference Soumrak „klasických“ edic? Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního zpřístupňování pramenů listinného charakteru ze 14.–19. století se bude konat ve velkém přednáškovém sále HÚ/ÚTAM, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9  Více
                                                                         Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit    

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

19. – 20. dubna 2021

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii   Více

19. května 2021

Živá voda v historických krajinách   Více

1. – 3. června 2021

Lanna et Lanna projektu Lanna: evropské kulturní cesty  Více 

15. – 16. září 2021

PRAMENY KRKONOŠ  Více  

30. září – 1. října 2021

Transitions in pedagogical and educational-historical perspective from Middle Ages to Postmodernism  Více 

1. října 2021

Räume und Siedlungen  Více

5. – 6. října 2021

Zvířata ve městě  Více  

14. – 15. října 2021

Migrační procesy a mobilita evropských Židů na přechodu od středověku k novověku  Více

4. – 5. listopadu 2021

Soumrak „klasických“ edic? Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního zpřístupňování pramenů listinného charakteru ze 14.–19. století  Více

2021

Kartografická výročí 2020. 300 let Müllerovy mapy Čech  Více 

2021

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách   Více

2021

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu  Více 

2021

100 let od navázání česko-australských oficiálních vztahů (aneb „My a klokani“)  Více     
 
                                                                      
Archiv konferencí

VÝSTAVY
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA TELČ A JEZUITÉ, ŘÁD A JEHO MECENÁŠI – výstava na  síti
                                                                              Archiv výstav

NOVÉ PUBLIKACE


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA 

KE STAŽENÍ 
BRZY VYJDE

 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM        YOUTUBE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VI, H/2 – K/1 (hladomor – kniha), Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2020, 464s.  E-shop  Anotace

Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/2, Jan Němeček, Jan Kuklík, Daniela Němečková (edd.), Historický ústav, Praha 2020, 586s.  E-shop  Anotace

Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989). Díl první, Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68, svazek I/2 (1963–1968), Jindřich Dejmek (ed.), Historický ústav, Praha 2020, 670s.  E-shop  Anotace

Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989). Díl první, Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68, svazek I/1 (1956–1963), Jindřich Dejmek (ed.), Historický ústav, Praha 2020, 580s.  E-shop  Anotace

Český časopis historický, roč. 118, č. 4, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Moderní dějiny, roč. 28, 2020, č. 2,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 23, č. 1, Historický ústav, Praha 2020. E-shop  Obsah

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 12, Historický ústav, Praha 2020, 436s.  E-shop  Obsah

Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří M. HAVLÍK – Josef HRDLIČKA a kol., Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Historický ústav – Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Praha 2020, 353s.
E-shop  Anotace

Emil VORÁČEK a kol., V zájmu velmoci. Československo a Sovětský svaz 1918–1948, Historický ústav, Praha 2019, 680s.  E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 106, č. 3, Historický ústav, Praha 2020.  E-shop  Obsah

Moderní dějiny, roč. 28, 2020, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020.  E-shop  Obsah

Historická geografie, roč. 46, č. 2, Historický ústav, Praha 2020.  E-shop  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 35, č. 1, Historický ústav, Praha 2020.  E-shop  Obsah

Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky, kolektiv autorů, Historický ústav, Praha 2020, 484s.  E-shop  Anotace

Historický atlas měst České republiky, sv. 31. Jaroměř, Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Anotace

Český časopis historický, roč. 118, č. 3, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Slovanský přehled, roč. 106, č. 2, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Rudolf Bahro, Alternativa. Ke kritice reálného socialismu, Stanislav Holubec (ed.), Filosofia – Historický ústav, Praha 2020, 535s.  E-shop  Anotace

Zdeněk DOSKOČIL, V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 488s.  Anotace

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 2, Historický ústav, Praha 2019. E-shop  Obsah 

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy, Historický ústav, Praha 2020, 360s.  E-shop  Anotace

Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK, Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků, Historický ústav, Praha 2020, 568s  E-shop  Anotace

Milan HLAVAČKA – Pavel BEK, Ringhofferové. Rodina a podnikání, Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace

Český časopis historický, roč. 118, č. 2, Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah

Knihovna jezuitské koleje v Telči, katalog výstavy, Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.), Historický ústav, Praha 2020, 172s.  E-shop  Anotace 

                                      Další   ZDE 

Zahraniční publikace

Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, Transfers and Exchanges, František Šístek (ed.), New York and Oxford, Berghahn Books 2021, 302s.  Anotace 

Reformation als Kommunikationsprozess. Die böhmischen Kronländer und Sachsen, Petr Hrachovec, Gerd Schwerhoff, Winfried Müller, Martina Schattkowsky (Hg.), Böhlau, Wien – Köln – Weimar 2021
Anotace

Tomáš ČERNUŠÁK – Pavel MAREK, Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., De Gruyter Oldenbourg: Berlin – Boston 2020, VI+298s.  Anotace

Roman BARON, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, IH PAN – Historický ústav, Warszawa – Praha 2019, 369s.  Anotace

The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, Volume 1: Challenges of Modernity, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, Joachim von Puttkamer (edd.), Routledge, London 2020, 446s.  Anotace

Petr HRACHOVEC, Die Zittauer und ihre Kirchen (1300–1600). Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation, Leipziger Universitätsverlag, Lipsko 2019, 984s.  Anotace

Jan ZELENKA, Vom Beneficial- zum Lehnswesen. Eine vergleichende Analyse sächsischer und böhmischer Quellen des 10. – 14. Jahrhunderts, LIT Verlag, Geschichte, Band 167, Berlin 2019, 224s.

Ladislav HLADKÝ et al., Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.
E-shop  Anotace

Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Martin Holý, Michaela Hrubá, Tomáš Sterneck (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 290s.

From Revolution to Uncertainty. The Year 1990 in Central and Eastern Europe, Joachim von Puttkamer, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec (edd.), Routledge, London 2019, 276s.

Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Mlada Holá, Martin Holý (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 438s.   

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina REXOVÁ – Věra HANELOVÁ, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina REXOVÁ – Věra HANELOVÁ, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman HOLEC – Jan NĚMEČEK, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Josef ŽEMLIČKA, Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 724s.  Anotace

František POKORNÝ, Deník legionáře v Rusku. Vzpomínky na vojenskou a válečnou službu 1912–1920. Edice pamětí a úvodní kapitoly Petr Prokš, CPress, Brno 2020, 360s.  Anotace

Tomáš STERNECK, Boj o České Budějovice v letech 1618–1619. Edice útrapy a hrůzy třicetileté války, sv. 5, Veduta, Praha 2019, 128s. a 8 stran obrazové přílohy  Anotace

Československo. Dějiny státu, Jindřich Dejmek a kol., Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé

Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace

Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr PROKŠ, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE