Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.


Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin.


Mezinárodním komitétem XXII. Mezinárodního kongresu historických věd v Jinanu (2015) byly přijaty dva návrhy, podané pracovníky Historického ústavu AV ČR:
1. European Reformation as a Model for Revolutions and Crises (garant: PhDr. Eva Doležalová, PhD.)
2. Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations (garanti: prof. Lyndall Ryan, The University of Newcastle, Australia a doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., Historický ústav AV ČR, Praha)

AKTUALITY

25.-27. dubna 2014

V rámci Barokních jezuitských Klatov 2014 se bude konat konference Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba, v níž vystoupí rovněž doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR) s příspěvkem Barokní zbožnost v Balbínově době a díle. Více


5. května 2014

Nakladatelství Academia a Historický ústav AV ČR pořádají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, tiskovou konferenci u příležitosti vydání publikace Eva Semotanová - Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějinVíce


6. května 2014

Srdečně vás zveme na přednášku pro veřejnost prof. GU dr. hab. Anny Paner z Historického ústavu Gdaňské univerzity na téma Politický fenomén kultu sv. Víta ve středověké Evropě, která se koná ve studovně Historického ústavu. Více


14. května 2014

Historický ústav Akademie věd ČR, Spolek akademiků Židů a Múzeum Slovenského národného povstania si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědecku konferenci Židé v Slovenském národním povstání / Židia v Slovenskom národnom povstaní, která se bude konat v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2.  Více 

                                                           Další aktuality zde  

KONFERENCE


29.-30. května 2014
Násilí a "odlišná moderna"  Více

12. června 2014
Evidence, popis a klasifikace řádových pramenů historiografického charakteru  Více

18. června 2014  /  5.-7. listopadu 2014
Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě
v 15.-18. století / Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries
  Více

25. června 2014
Papežství a české země v tisíciletých dějinách  Více

17. září 2014
Kroniky jako historický pramen.
K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského  Více

24.-25. září 2014
Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání nové Evropy  Více

25.-26. září 2014
Bratři Nejedlí a souputníci  Více

7. a 8. října 2014
Nezměrné ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo
evropských velkoměst a I. světová válka
  Více

11.-12. listopadu 2014
Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva - syndrom moderních dějin   Více

20. listopad 2014
Ad fontes - naši vědci v Itálii  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  

          Slevy pro studenty 15 % 

    NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ 
          ZA VÝHODNÉ CENY!
Folia Historica Bohemica,
28, č. 2.
Praha, Historický ústav 2013. Naše cena: 130 Kč  
Obsah
Pavel KRAFL: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc, 2. dopl. vyd. Praha, Historický ústav 2014, 440 s. Naše cena: 210 Kč    Anotace
Český časopis historický, ročník 112, č. 1. Praha, Historický ústav 2014
Obsah
Milan ŘEPA: Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století. Praha, HÚ 2014, 262 s. Naše cena: 250 Kč  Anotace
Daniela TINKOVÁ, Milan HLAVAČKA, Jan P. KUČERA - Jiří KAŠE: Velké dějiny zemí Koruny české XI.b, 1792-1860. Paseka 2014  Anotace
Milan HLAVAČKA – Pavel CIBULKA et allii: Chudinství
a chudoba jako sociálně historický fenomén.
Praha, HÚ 2014, 624 s. Naše cena: 329 Kč  Anotace
Milan HLAVAČKA a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II.  Praha, HÚ 2014, 480 s.
Naše cena: 380 Kč Anotace
Historická geografie,
sv. 39, č. 2
, Praha, HÚ 2013 
Naše cena: 125 Kč
Obsah
Vratislav DOUBEK – Ladislav HLADKÝ – Radomír VLČEK
a kol.: T. G. Masaryk a Slované. Praha, HÚ 2013,
440 s. Naše cena: 320 Kč   Anotace
    
      Další novinky nakladatelství HÚ