Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992

      


OZNÁMENÍ

Z provozních důvodů dochází k následující změně otevírací doby knihovny:
23. 4. 2018 bude studovna otevřena pouze do 11.30 hodin.
------------------------------------------------------------------------------

28. dubna 2018

Přednáška Působení polské Svatokřížské brigády na sklonku druhé světové války na českém území se uskuteční v Domě dějin Holýšovska v Holýšově  Více 

15. května 2018

Přednáška Zwischen allen Stühlen. Böhmen, Joseph I. und der Spanische Erbfolgekrieg se uskuteční v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1   Více

16. května 2018

Konference Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech se bude konat na Hradě v Litoměřicích, Tyršovo nám. 68/5  Více 
                                                                        Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

16. května 2018

Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech  Více 

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers  Více

19. - 22. září 2018

Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. – 17. století)  Více

25. - 27. září 2018

Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe  Více  

16. - 17. října 2018

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky / Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik  Více    

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ JARO 2018 

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2018 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kolektiv, Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky, Historický ústav, Praha 2017, 492s. Naše cena: 449 Kč  Anotace

Lenka Křížová, Jiří Martínek a kolektiv, Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Historický ústav, Praha 2017, 226s. Naše cena: 275 Kč  Anotace 

Slovanský přehled, roč. 103, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938, Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 325 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198s. Naše cena: 270 Kč. DOTISK  Anotace

Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč Anotace  Obsah

Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kolektiv, Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Historický ústav, Praha 2017, 330s. Naše cena: 295 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 4, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 32, č. 1–2, Historický ústav, Praha 2017, 195s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 103, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 367s. Naše cena: 300 Kč

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1, Historický ústav, Praha 2017, 290s. Naše cena: 145 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 43, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 75 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 115, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Šebek, Blanka Jedličková a kolektiv, Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Historický ústav, Praha 2017, 266s. Naše cena: 320 Kč  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364 1378. Fasciculus I, 1364–1366, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2014, 348s. Naše cena: 200 Kč. DOTISK

Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz, Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s. Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.), Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Vojtěch Kessler, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze 

                                      Další   ZDE

                Edice Věda kolem nás
Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace

Vojtěch Szajkó, Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914, Epocha, Praha 2017, 368s.   Anotace

Jan Němeček a kolektiv, Kapitoly z osvobození Československa 1945, Academia - MAFRA, a. s., Praha 2017, 271s.  Anotace

T. G. Masaryk. Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918, Karel Pichlík - Vojtěch Kessler (edd.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2017, 245s.

Ivana Fajnorová, Aleš Vyskočil, Starý Jundrov, Městská část Brno-Jundrov, Brno 2017, 376s.  Anotace

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 - Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.), Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Anotace 

Magdaléna Pokorná, Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci
, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192s.  Anotace 

                                     Další   ZDE