Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015

AKTUALITY

22.-23. září 2014

V St. Pölten se uskuteční mezinárodní konference Monastica historia II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa –  Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit. Více


24.-25. září 2014

Město Poděbrady pořádá mezinárodní vědeckou konferenci Projekt Jiřího z Poděbrad: hledání nové Evropy, jejímž hlavním odborným garantem je Historický ústav AV ČR a spolupracujícím odborným garantem Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Více 


25.-26. září 2014

Puchmajerovská konference Jeden jazyk naše heslo buď na téma Bratři Nejedlí a souputníci se bude konat v Selském dvoře v Biskoupkách a v budově radnické synagogy. Více


6.-26. října 2014

Při příležitosti sta ročníku časopisu Slovanský přehled pořádá Historický ústav AV ČR výstavu v prostorách foye Akademie věd v Praze 1, Národní 3, jejíž vernisáž se bude konat 6. října 2014. Dne 7. října 2014 se uskuteční slavnostní zasedání.  Více
                                                                      
                                                                 Další 
ZDE   

KONFERENCE - KOLOKVIA

7. října 2014
Sto ročníků časopisu Slovanský přehled.  Více

7. -8. října 2014
Nezměrné ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka  Více

5.-7. listopadu 2014
Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století / Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert /  Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries   Více

11.-12. listopadu 2014
Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva - syndrom moderních dějin   Více

20. listopad 2014
Ad fontes - naši vědci v Itálii   Více

21. ledna 2015
Životní úroveň dvorské společnosti  Více

28. ledna 2015
Krajiny snů.  Nerealizované projekty od středověku do současnosti  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
   NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
          ZA VÝHODNÉ CENY! 
        15% slevy pro studenty

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
KNIHY ROKU 2014!


      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha, NLN, HÚ 2014, 626 s. Anotace

Vojtěch KYNCL: Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení. Praha, Epocha, HÚ 2014, 304 s.
Naše cena: 299 Kč  Anotace

Historický atlas měst ČR – sv. č. 26 - Most.
Praha, HÚ 2014. Naše cena: 520 Kč  Anotace 
V prodeji od 2. 10.!


Milan HLAVAČKA, Sixtus BOLOM-KOTARI, Patrik ŠIMON: V zákopech mysli. Život, víra a umění na prahu Velké války. Praha, HÚ 2014, 192 s. Naše cena: 480 Kč Anotace

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Emil VORÁČEK et. al.: Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century. Praha, HÚ 2014, 640 s. Naše cena: 350 Kč  Anotace

Vojtěch KYNCL: Bez výčitek... Genocida Čechů po atentátu na
Reinharda Heydricha.
Praha, HÚ  2014, dotisk. Naše cena: 380 Kč  Anotace

Milan HLAVAČKA a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I.
a II. díl.
 480 s. Praha, HÚ 2014. Naše cena: 380 Kč   Anotace 
                                               Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Comenius. Journal of Euro-   American Civilization. Nr. 1.
New York, Comenius Academic Club 2014, 127 s.  Více

Radomír VLČEK: Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Brno, MU 2014, 212 s. Anotace 
 
                                               Další ZDE