Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR:
9. listopadu 2017

Přednáška Jezuitské gymnázium – tvrdá disciplína, nebo škola hrou? doprovázená krátkými ukázky ze školských her, se bude konat v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9  Více  
Prezentace knih nakladatelství Historický ústav Akademie věd ČR proběhne v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 792/34, Praha 1  Více

11. listopadu 2017

Exkurze Historie psaná hřbitovem VIII. – Motolský hřbitov  Více 

BRNO — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR:
9. listopadu 2017

Přednáška doc. Radomíra Vlčka na téma Rusko neznámé a exkurze v knihovně spojená s výstavou aktuální produkce a prezentací nejprodávanějších titulů se bude konat v Historickém ústavu, pobočka Brno, Veveří 97, Brno  Více

31. srpna 2017 - 14. ledna 2018

Výstava Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu probíhá v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1  Více  Vernisáž výstavy

7. září - 31. října 2017

Výstava Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války probíhá v prostorách kavárny Bajit, Nybrogatan 19A, Stockholm  Více  Vernisáž výstavy 

18. října 2017

Kolokvium Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti se bude konat v Akademii věd ČR, Praha 1, Národní 3, II. patro, sál č. 206  Více

25. - 26. října 2017

Mezinárodní konference Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici proběhne v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3 (sál 206), Praha 1  Více

27. října 2017

Workshop Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder se koná v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9  Více
                                                                        Další  ZDE  
                                                                     
Archiv aktualit  
KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

18. října 2017

Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti  Více 

25. - 26. října 2017

Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici  Více

27. října 2017

Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder  Více  

9. listopadu 2017

Prezentace knih Nakladatelství Historický ústav  Více 

23. - 24. listopadu 2017

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie  Více  

28. - 30. listopadu 2017

Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa  Více

24. ledna 2018

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů  Více  

14. - 15. února 2018

Military and Postmilitary Landscapes  Více

18. - 20. dubna 2018

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum  Více

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers  Více                                                                      

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ PODZIM 2017 

9. 11. 2017 – PREZENTACE KNIH – AUTORSKÉ ČTENÍ  

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2017 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP 
  FACEBOOK        TWITTER

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Jaroslav Šebek, Blanka Jedličková a kolektiv, Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Historický ústav, Praha 2017, 266s. Naše cena: 320 Kč  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364–1366, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2014, 348s. Naše cena: 200 Kč. DOTISK

Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz, Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s. Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.), Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Vojtěch Kessler, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze

Moderní dějiny, roč. 25, č. 1. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, Historický ústav, Praha 2017, 328s. Naše cena: 280 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 103, č. 1, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/1, Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.), Historický ústav, Praha 2016, 560s. Naše cena: 326 Kč  Anotace

Bedřich Loewenstein, Milan Hlavačka, František Šístek a kol., Násilí: jiná moderna, Historický ústav, Praha 2017, 324s. Naše cena: 305 Kč  Anotace  Recenze

Historická geografie, roč. 43, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 70 Kč  Obsah

Svatava Raková, Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640), Historický ústav, Praha 2017, 296s. Naše cena: 295 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 1, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2, Historický ústav, Praha 2016, 165s. Naše cena: 145 Kč   Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2, Historický ústav, Praha 2016, 176s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Marie Makariusová, Biografický slovník českých zemí. Edice Věda kolem nás, Academia, Praha 2017, 20s. Ke stažení zde

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sest.: Václava Horčáková, Historický ústav, Praha 2016, 248s. Svazek je neprodejný. Ke stažení zde 

                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci.
Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192s.  Anotace 

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 - Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.), Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Anotace  

                                     Další   ZDE