Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

V roce 2016 se konají významné oslavy 700. výročí narození českého krále Karla IV. (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha)

AKTUALITY

18. února 2016

V Městské knihovně v Šumperku se uskuteční prezentace knihy Jiřího Friedla: Generál Karel Lukas. Příběh severomoravského rodáka. Součástí prezentace bude rovněž beseda s promítáním.  Více


22. února 2016

Ve Zlíně se uskuteční slavnostní uvedení publikace a beseda s autory Historického atlasu měst sv. 28 - Zlín z nakladatelství Historický ústav.  Více


25. února 2016

Srdečně Vás zveme na besedu spojenou s prezentací knihy Jiří Friedl: Vojáci – psanci. Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945, která se uskuteční v Polském institutu v Praze. Podrobnější informace zde


1. - 3. března 2016

Společné zasedání Česko-ruské komise historiků a archivářů v Praze: konference Ediční teorie a praxe v České republice a v Ruské federaci a kulatý stůl Rada vzájemné hospodářské pomoci. Stav a perspektivy výzkumuVíce


Posterová výstava Kartografické zdroje

Srdečně Vás zveme na prohlídku elektronické posterové výstavy Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výstava vznikla jako součást projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů (DF11P01OVV021.  Více


21. ledna - 12. června 2016

Prostřednictvím několika výstav přiblíží dobu Karla IV. rovněž Akademie věd ČR. Ve spolupráci se Senátem PČR byla otevřena panelová výstava Dílo Karla IV. v běhu století, na níž se podílel Historický ústav AV ČR.  Více 

                                                                           Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

1.-3. března 2016
konference Ediční teorie a praxe v České republice a v Ruské federaci a kulatý stůl Rada vzájemné hospodářské pomoci. Stav a perspektivy výzkumu  Více

31. května - 1. června 2016
Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)  Více

31. srpna - 2. září  2016
Konference Central European Conference of Historical Geographers  Více

4. - 5. října 2016
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
     NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty
   
    NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY HÚ
  Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky   ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek IV, D-G. (Věd. red.): Jaroslav Pánek. Praha, HÚ 2015, 404 s. Naše cena: 560 Kč  Úvod

Československá zahraniční politika v roce 1942. Dokumenty československé zahraniční politiky sv. II (1. srpen - 31. prosinec 1942). Praha, HÚ 2015, 504 s. Naše cena: 326 Kč Anotace

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 18, č. 2. Praha, HÚ 2015
Naše cena: 145 Kč    Obsah

Pavel Otmar Krafl a kol.:
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny.  Praha, HÚ 2016, 240 s. + 16 s. příloh. Naše cena: 260 Kč Anotace

Jan Zelenka: Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu.   Praha, HÚ 2016, 228 s. Naše cena: 240 Kč  Anotace

Monastica Historia, Band II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit. Praha, HÚ, St. Pölten, 2015, 382 s. Naše cena: 195 Kč  Anotace  Obsah 

Jaroslav Boubín a kol.: Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha, HÚ 2015, 292 s. Naše cena: 329 Kč  Anotace  
                                     Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ
Jaroslav Pánek, Jiří Pešek, Petr Vorel: Velmocenské ambice v dějinách. The ambitions of powerful states in history. Praha, Učená společnost ČR 2015, 148 s.  Obsah  

                                  Další   ZDE