Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

7. - 9. dubna 2017

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádají interdisciplinární a mezinárodní sympozium  Wallenstein. Mensch. Mythos. Memoria.   Wer war Wallenstein wirklich?  Více

19. dubna 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku pro veřejnost doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc. z Historického ústavu AV ČR na téma Tři osudové okamžiky dějin Polska za druhé světové války.   Více

27. dubna 2017

Srdečně Vás zveme v rámci jarního přednáškového cyklu RKZ na přednášku pro veřejnost PhDr. Václavy Kofránkové, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR na téma Psal Záviš z Falkenštejna písně milostné?  Více 

                                                                              Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

6. - 9. dubna 2017
Wallenstein. Mensch. Mythos. Memoria. Wer war Wallenstein wirklich?  Více

24. - 27. května 2017
Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika  Více

7. června 2017
Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jeho transformace do "druhého života"  Více

8. června 2017
Curia regis, Curia reginalis. II. česko-polské zasedání  Více


26. června 2017
Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice  Více 

13. - 16. září 2017
11. sjezd českých historiků v Olomouci  Více 

2. - 3. října 2017
Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations  Více

10. - 11. října 2017
Město a jeho hradby  Více

28. - 30. listopadu 2017
Reformation als Kommunikationsprozess Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa  Více

18. - 20. dubna 2018
Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800). Traditionen – Akteure – Praktiken  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
    
NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ 
    AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH 
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sest.: Václava Horčáková. HÚ 2016, 248 s. Svazek je neprodejný. Pdf

Jiří Martínek: Geograf a cestovatel Jiří Daneš. HÚ 2017, 292 sNaše cena: 230 Kč   Anotace 

Kol. autorů: Historiografické a historické problémy středověku.
HÚ 2016, 240 s. Naše cena: 240 Kč   Anotace

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945). Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek. HÚ, Práv. fakulta UK a MÚ a Archiv AV ČR 2016, 524 s. Naše cena:  370 Kč  Anotace

Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945. HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s. Naše cena: 420 Kč  Anotace 
                                         Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká.
Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci.
Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192 s.  Anotace 

                                
    Další   ZDE