Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015

AKTUALITY


6. října 2014 - 10. ledna 2015

Při příležitosti výročí sta ročníku časopisu Slovanský přehled pořádá Historický ústav Akademie věd České republiky  výstavu v prostorách foye Akademie věd v Praze 1, Národní 3.   Více


1.-11. listopadu 2014

V rámci největšího vědeckého festivalu v České republice - Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR Vás srdečně zveme na akce, které pořádáme pro širokou veřejnost - výstavy, veřejné přednášky, exkurze, prezentace a komentovanou prohlídku. Více


5.-7. listopadu 2014

Mezinárodní konference Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století / Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert /  Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries se bude konat Akademickém konferenčním centru, Praha 1.  Více


11.-12. listopadu 2014

Historický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva - syndrom moderních dějin / Resettlement and Extermination of the Populations - A Syndrome of Modern History.  Více


Staré tisky HÚ na Manuscriptoriu

Historický ústav Akademie věd ČR vybral ze své sbírky vzácných starých tisků (1500-1800) patnáct titulů, které jsou po digitalizaci pro Vás nově přístupné v ManuscriptoriuVíce 

                                                Další  ZDE    


KONFERENCE - KOLOKVIA

19.-21. listopadu 2014
Jak psát dějiny velkých měst?  Více

20. listopad 2014
Ad fontes - naši vědci v Itálii   Více

21. ledna 2015
Životní úroveň dvorské společnosti   Více

27.-29. května 2015
Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu
a zpátky  Více

28. ledna 2015
Krajiny snů.  Nerealizované projekty od středověku
do současnosti  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
   NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
          ZA VÝHODNÉ CENY! 
        15% slevy pro studenty

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY 2014!

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Český časopis historický,
roč. 112, č. 3, 2014,
Praha,
HÚ 2014. Cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemia 29/1, Praha, HÚ 2014. Naše cena:
130 Kč Obsah

Biografický slovník Českých zemí, sv. 17,
Fi-Fn, Praha, HÚ, Academia 2014, 280 s. Anotace

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha, NLN, HÚ 2014, 626 s. Anotace

Vojtěch KYNCL: Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení. Praha, Epocha, HÚ 2014, 304 s.
Naše cena: 299 Kč  Anotace

Historický atlas měst ČR, sv. č. 26 - Most.
Praha, HÚ 2014. Naše cena: 470 Kč  Anotace 

Milan HLAVAČKA, Sixtus BOLOM-KOTARI, Patrik ŠIMON: V zákopech mysli. Život, víra a umění na prahu Velké války. Praha, HÚ 2014, 192 s. Naše cena: 480 Kč Anotace 
 
                                               Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Milan ŘEPA - Pavel CIBULKA:
Dějiny Králova Pole. 2. aktualiz.
vyd. Brno, Úřad měst. části Brno
- Královo Pole 2014  Anotace

Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská (eds.) a kol.: Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje -  II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, NLN a NG v Praze, Praha 2014, 877 s.  Anotace 


                                        Další
ZDE