Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


   PUBLIKACE HISTORICKÉHO ÚSTAVU ONLINE

UZAVŘENÍ PRO VEŘEJNOST
Z důvodu epidemiologické situace je s účinností od 16. 3. až do odvolání Historický ústav AV ČR uzavřen pro veřejnost.

OZNÁMENÍ
Historický ústav AV ČR vypisuje výběrové řízení na místo postdoktoranda na 12–24 měsíců s nástupem 1. 7. 2020.  Více

DOČASNÉ UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Knihovna Historického ústavu AV ČR, v. v. i., bude v souvislosti s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací pro veřejnost až do odvolání uzavřena. Ze stejného důvodu je zrušena i Burza knih, pozastavují se veškeré služby, včetně MVS. Veškeré aktuálně vypůjčené publikace budou automaticky prodlouženy. Čtenářům se omlouváme a děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ ŘEDITELE
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v Itálii i nová opatření italské vlády se s okamžitou platností pozastavuje činnost Českého historického ústavu v Římě.

------------------------------------------------------------------------

5. dubna 2020

Termín zasílání přihlášek na vědeckou konferenci Ženy na cestách. Podstata, důvody a důsledky migrace žen v 19. a 20. století  Více

13. – 14. května 2020

Vědecká konference Ženy na cestách. Podstata, důvody a důsledky migrace žen v 19. a 20. století se uskuteční v Historickém ústavu AV ČR, v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9  Více

20. května 2020

Termín zasílání anglických abstraktů na mezinárodní konferenci Discourse of Republicanism: Common European Legacy?  Více

30. června 2020

Termín pro zasílání přihlášek spolu s abstrakty na mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách  Více 

14. – 16. října 2020

Mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách se bude konat v budově Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno  Více

6. – 7. listopadu 2020

Mezinárodní konference Discourse of Republicanism: Common European Legacy? se uskuteční v Praze  Více 
   
                                                                         Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit    

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

13. – 14. května 2020

Ženy na cestách. Podstata, důvody a důsledky migrace žen v 19. a 20. století   Více     

9. – 10. září 2020

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu  Více  

14. – 16. října 2020

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách  Více 

6. – 7. listopadu 2020

Discourse of Republicanism: Common European Legacy?  Více   
                                                                      
Archiv konferencí

VÝSTAVY
                                                                              Archiv výstav

NOVÉ PUBLIKACE


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA 

KE STAŽENÍ 
BRZY VYJDE

 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Jan Kuklík – Jan Němeček, In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939, Institute of History – Instituto Storico Ceco di Roma, Roma – Prague 2019, 260s.  E-shop  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364–1369. Fasciculus III, Indices, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2019, 135s.  E-shop 

Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 4, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop  Anotace

Gustav Novotný, Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956), Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 3, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Jiří Just, Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext, Historický ústav, Praha 2019, 320s.  E-shop  Anotace

Eva Semotanová – Zlatica Zudová-Lešková ‒ Jitka Močičková ‒ Jiří Cajthaml – Pavel Seemann ‒ Jan D. Bláha a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.  E-shop  Anotace

Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 1, Historický ústav, Praha 2019. E-shop  Obsah 

Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Historická geografie, roč. 45, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Historický atlas měst České republiky, sv. 30. Polička,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 3, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II. Biografický slovník, Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Kašpárková a kolektiv (edd.), Historický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, Praha 2018, 884s.
E-shop  Anotace

Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618), Tomáš Sterneck (ed.), Prameny k českým dějinám 16.–18. století (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-3), Historický ústav, Praha 2019, 344s. 
E-shop  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 694.  E-shop  Anotace 

                                      Další   ZDE 

Zahraniční publikace

Jan Zelenka, Vom Beneficial- zum Lehnswesen. Eine vergleichende Analyse sächsischer und böhmischer Quellen des 10. – 14. Jahrhunderts, LIT Verlag, Geschichte, Band 167, Berlin 2019, 224s.

Ladislav Hladký et al., Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.
Anotace

Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Martin Holý, Michaela Hrubá, Tomáš Sterneck (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 290s.

From Revolution to Uncertainty. The Year 1990 in Central and Eastern Europe, Joachim von Puttkamer, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec (ed.), Routledge, New York 2019, 276s.

Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Mlada Holá, Martin Holý (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 438s.   

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Tomáš STERNECK, Boj o České Budějovice v letech 1618–1619. Edice útrapy a hrůzy třicetileté války, sv. 5, Veduta, Praha 2019, 128s. a 8 stran obrazové přílohy  Anotace

Československo. Dějiny státu, Jindřich Dejmek a kol., Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé

Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE