Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici odborného pracovníka výzkumu – editora středověkých pramenů do oddělení dějin středověku na úvazek 0,5.  Více

AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ:

Z provozních důvodů bude dne 1. června 2017 studovna
i výpůjčka po celý den uzavřena. Náhradní prostory nebudou k dispozici. Děkujeme za pochopení a omlouváme se
za případné komplikace.


19. května - 22. června 2017

Třicetidílný seriál HEYDRICH. ATENTÁT NA KATA
vychází nyní na stránkách Lidových novin u příležitosti
75. výročí těchto událostí, které hluboce zasáhly
do československých dějin.  Více

25. května 2017

Beseda ke knize Geograf a cestovatel Jiří Daneš se uskuteční s autorem knihy RNDr. Jiřím Martínkem, Ph.D. z Historického ústavu v Akademii věd ČR, přednáškový sál č. 205, Národní 3, Praha 1.  Více

24. - 27. května 2017

Mezinárodní vědecká konference Ringhoffer 200. Rodina -podnikání - politika se uskuteční v prostorách zámku Štiřín (24. - 26. května 2017) a Národního technického muzea (27. května 2017).  Více

                                                                        Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

24. května 2017
Střední Evropa a balkánští muslimové: nové výzkumy a současné debaty   Více

24. - 27. května 2017
Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika  Více

7. června 2017
Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jeho transformace do "druhého života"  Více

8. června 2017
Curia regis, Curia reginalis. II. česko-polské zasedání  Více

14. června 2017
Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku   Více

26. června 2017
Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice  Více 

13. - 16. září 2017
11. sjezd českých historiků v Olomouci  Více 

2. - 3. října 2017
Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations  Více

10. - 11. října 2017
Město a jeho hradby  Více

28. - 30. listopadu 2017
Reformation als Kommunikationsprozess Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa  Více

18. - 20. dubna 2018
Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800). Traditionen – Akteure – Praktiken  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
    
NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ 
    AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH  
NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Historická geografie, roč. 43, č. 1.
HÚ 2017. Naše cena: 70 Kč 
Obsah

Svatava Raková: Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640). HÚ 2017, 296 s. Naše cena: 295 Kč Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 1. HÚ 2017. Naše cena: 130 Kč Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2 . HÚ 2016. Naše cena: 145 Kč   Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2. HÚ 2016, 176 s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Marie Makariusová: Biografický slovník českých zemí. Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s. Ke stažení zde

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sest.: Václava Horčáková. HÚ 2016, 248 s. Svazek je neprodejný. Ke stažení zde 

Jiří Martínek: Geograf a cestovatel Jiří Daneš. HÚ 2017, 292 sNaše cena: 230 Kč   Anotace 

Kol. autorů: Historiografické a historické problémy středověku. HÚ 2016, 240 s. Naše cena: 240 Kč   Anotace    
                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci.
Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192 s.  Anotace 

                                
     Další   ZDE