Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

11. - 14. května 2017

V rámci 23. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha si Vás dovolujeme pozvat k prohlídce a nákupu publikací našeho nakladatelství Historický ústav ke stánku č. 603 v pravém křídle Průmyslového paláce.  Více

18. května 2017

Pracovní seminář Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR se uskuteční v Kongresovém sále Historického ústavu AV ČR.    Více

20. května 2017

Srdečně Vás zveme na exkurzi po hřbitově sv. Matěje (Dejvice - Šárka) s komentářem o významných osobnostech zde pohřbených, který podá RNDR. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.  Více

25. května 2017

Historický ústav AV ČR Vás zve na besedu ke knize Geograf a cestovatel Jiří Daneš s jejím autorem RNDR. Jiřím Martínkem, Ph.D.  z Historického ústavu AV ČR.  Více

                                                                         Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

18. května 2017
Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR  Více

24. - 25. května 2017
Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika  Více

7. června 2017
Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jeho transformace do "druhého života"  Více

8. června 2017
Curia regis, Curia reginalis. II. česko-polské zasedání  Více


26. června 2017
Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice  Více 

13. - 16. září 2017
11. sjezd českých historiků v Olomouci  Více 

2. - 3. října 2017
Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations  Více

10. - 11. října 2017
Město a jeho hradby  Více

28. - 30. listopadu 2017
Reformation als Kommunikationsprozess Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa  Více

18. - 20. dubna 2018
Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800). Traditionen – Akteure – Praktiken  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
    
NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ 
    AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH  
NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2 . Praha, HÚ 2016. Naše cena: 145 Kč   Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2. HÚ 2016, 176 s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Marie Makariusová: Biografický slovník českých zemí. Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s. Ke stažení zde

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sest.: Václava Horčáková. HÚ 2016, 248 s. Svazek je neprodejný. Pdf

Jiří Martínek: Geograf a cestovatel Jiří Daneš. HÚ 2017, 292 sNaše cena: 230 Kč   Anotace 

Kol. autorů: Historiografické a historické problémy středověku. HÚ 2016, 240 s. Naše cena: 240 Kč   Anotace

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945). Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek. HÚ, Práv. fakulta UK a MÚ a Archiv AV ČR 2016, 524 s. Naše cena:  370 Kč  Anotace

Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945. HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s. Naše cena: 420 Kč  Anotace  

                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci.
Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192 s.  Anotace 

                                
     Další   ZDE