Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


28. února 2019

Termín zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe   Více 

15. dubna 2019

Termín zasílání referátů na 38. mezinárodní konferenci Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života  Více

19. - 21. března 2019

Mezinárodní konference Bildung und „Aufklärung(en)“ Ideale und Realitäten – Epochen und Kulturen se bude konat na Universität des Saarlandes, Campus Saarbrücken, Gebäude C 7.4 v Saarbrückenu  Více 

10. - 11. června 2019

Mezinárodní konference University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) se bude konat ve Velké zasedací síni Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1   Více  

                                                                           Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

19. - 21. března 2019

Bildung und „Aufklärung(en)“ Ideale und Realitäten – Epochen und Kulturen  Více  

10. - 11. června 2019

University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert)  Více 

26. - 27. září 2019

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe  Více 

22. - 23. října 2019

Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života  Více
 
                                                                      Archiv konferencí

VÝSTAVY

23. října - 21. dubna 2019

Výstava Průmysl na Moravě 1918 probíhá v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, Brno  Více  

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ NOVÝ ROK

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA

PREZENTACE A VELETRHY 2019 
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Slovanský přehled, roč. 104, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 4, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace  Obsah

Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s. Naše cena: 699 Kč Anotace 

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11, Historický ústav, Praha 2018, 216s. Naše cena: 180 Kč  Obsah

Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav, Praha 2018, 256s. Naše cena: 370 Kč  Anotace

Historická geografie, roč. 44, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2, Historický ústav, Praha 2017 [2018], 218s. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1, Historický ústav, Praha 2018, 300s. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 104, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Pánek a kolektiv, Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, Historický ústav, Praha 2018, 228s. Naše cena: 150 Kč

Biografický slovník českých zemí, 21, H–Ham, Academia – Historický ústav, Praha 2018, 160s. Naše cena: 260 Kč 

Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3, Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s. Naše cena: 260 Kč

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah

Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku, Jaroslav Boubín (ed.), Historický ústav, Praha 2018, 500s. Naše cena: 520 Kč  Anotace

Svatava Raková, Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace, Historický ústav, Praha 2018, 400s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 116, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah 

                                      Další   ZDE

Zahraniční publikace

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE