Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

V roce 2016 se konají významné oslavy 700. výročí narození českého krále Karla IV. (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha)

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1. května – 18. září 2016 bude z důvodu dokončování digitalizace map a rekonstrukce sbírkových prostor zcela uzavřena Mapová sbírka HÚ AV ČR. Během této doby nebude možné poskytovat informační či  výpůjční služby. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

Změna otevírací doby studovny

Dovolujeme si upozornit, že z personálních důvodů má studovna od pátku 22. dubna 2016 až do odvolání novou otevírací dobu. Více

4. května 2016

V Gymnáziu Teplice se uskuteční přednáška doc. PhDr. Zlatici Zudové-Leškové, CSc. (Historický ústav AV ČR) na téma Mezi světlem a tmou. Šoa a rezistence československých Židů v letech druhé světové války.  Více

5. května 2016

Srdečně Vás zveme na veřejnou besedu s doc. Jiřím Friedlem z Historického ústavu AV ČR, autorem knihy Vojáci - psanci, která se uskuteční na téma Neznámé kapitoly dějin Plzeňska v roce 1945 ve Vzdělávacím centru, Smetanovy sady 2, Plzeň.  Více

5. května 2016

O starých mapách a historii Liberce a okolí bude přednášet Mgr. Eva Chodějovská, PhD. z Historického ústavu AV ČR v Oblastní galerii v Liberci.  Více

12. - 15. května 2016

Na Výstavišti Praha Holešovice se bude pořádat již 22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2016. Nakladatelství Historický ústav představí svoji knižní produkci na prodejní výstavě publikací ve stánku P 603 v pravém křídle Průmyslového paláce.  Více

21. května 2016

V rámci Týdne vědy a techniky se uskuteční oblíbená jarní exkurze určená pro veřejnost z cyklu Historie psaná hřbitovem, jíž bude provázet RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., tentokrát na hřbitov Liboc-Vokovice.  Více

do 31. května 2016

Srdečně vás zveme na výstavu věnující se tématu Židé v boji a odboji, kterou je možno navštívit do konce května 2016 v prostorách Univerzity Pardubice.  Více

31. května - 1. června 2016

Historický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v rámci Strategie AV21 (výzkumný program Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizaci) pořádají vědeckou konferenci Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)Více 
 
                                                                         Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

25. - 26. května 2016
Raně novověké město jako komunikační uzel  Více

31. května - 1. června 2016
Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)  Více

31. srpna - 2. září  2016
Central European Conference of Historical Geographers  Více

27. září 2016 a 4. června 2017
Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střed nacismu a českého (československého) odboje  a jejich transformace do "druhého života"  Více

4. - 5. října 2016
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
     NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty

    NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY HÚ 
 
Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky   ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Milan HLAVAČKA a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl.  Praha, HÚ 2016 (dotisk), á 480 s.
Naše cena: á 380 Kč   Anotace

Český časopis historický, roč. 114, č. 1. Praha, HÚ 2016. Cena: 130 Kč
Obsah

Eva Doležalová, Robert Šimůnek,  Jaroslav Boubín, Josef Žemlička:
August Sedláček in the Age of Digital Humanities. Prague, HÚ 2015,
118 s. Naše cena: 100 Kč  Anotace

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 28 – Zlín. Věd. red.: Eva Chodějovská.  Praha, Historický ústav 2015. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Jižní Slované. (Eds.): Ladislav Hladký – Jana Škerlová – Pavel Cibulka. Praha, HÚ – MÚ a Archiv AV ČR 2015,  600 s. Naše cena: 360 Kč Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek IV, D-G. (Věd. red.): Jaroslav Pánek. Praha, HÚ 2015, 404 s. Naše cena: 560 Kč  Úvod

Československá zahraniční politika v roce 1942. Dokumenty československé zahraniční politiky sv. II (1. srpen - 31. prosinec 1942). Praha, HÚ 2015, 504 s. Naše cena: 326 Kč Anotace

Pavel Otmar Krafl a kol.: Editorství
a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. 
Praha, HÚ 2016, 240 s. + 16 s. příloh. Naše cena: 260 Kč Anotace 
 
                                     Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Pavla Vošahlíková: Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků. Praha, Academia 2016, 312 s. Anotace

Kateřina Bobková Valentová: Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Praha, Academia 2016, 648 s. Anotace 
                                     Další   ZDE