Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015

AKTUALITY

17. září 2014

Historický ústav AV ČR, Státní oblastní archiv v Praze a Národní muzeum pořádají kolokvium Kroniky jako historický pramen. K 700. výročí úmrtí Oty Durynského.  Více


22.-23. září 2014

V St. Pölten se uskuteční mezinárodní konference Monastica historia II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa –  Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit. Více


24.-25. září 2014

Město Poděbrady pořádá mezinárodní vědeckou konferenci Projekt Jiřího z Poděbrad: hledání nové Evropy, jejímž hlavním odborným garantem je Historický ústav AV ČR a spolupracujícím odborným garantem Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Více


25.-26. září 2014

U příležitosti tříletého výročí navázání úzké spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou odstartoval podpis společného Memoranda o spolupráci v červenci roku 2011, se uskutečnilo v pátek 29. srpna 2014 setkání zástupců obou stran.  Více

                                                                      Další  ZDE   

KONFERENCE - KOLOKVIA

7. října 2014
Sto ročníků časopisu Slovanský přehled.  Více

7. -8. října 2014
Nezměrné ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka  Více

5.-7. listopadu 2014
Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století / Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert /  Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries   Více

11.-12. listopadu 2014
Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva - syndrom moderních dějin   Více

20. listopad 2014
Ad fontes - naši vědci v Itálii   Více

28. ledna 2015
Krajiny snů.  Nerealizované projekty od středověku do současnosti  Více

NOVÉ PUBLIKACE

 

 NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ  
       ZA VÝHODNÉ CENY!
      15% slevy pro studenty

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
KNIHY
ROKU 2014!      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Mediaevalia Historica Bohemica, sv. 16, č. 2. Praha, Historický ústav 2013 (vydáno 2014)
Naše cena: 145 Kč  Obsah

Historická geografie sv. 40, č. 1
Praha, Historický ústav 2014
Naše cena: 125 Kč
Anotace   Obsah

Vojtěch KYNCL: Bez výčitek... Genocida Čechů po atentátu na
Reinharda Heydricha.
Praha, HÚ  2014, dotisk. Naše cena: 380 Kč  Anotace

Moderní dějiny / Modern history
roč. 22, č. 1.
Praha, HÚ 2014. Naše cena: 250 Kč Obsah  Anotace


Milan HLAVAČKA a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl. 480 s. Naše cena: 380 Kč   Anotace

Milan ŘEPA: Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století. 262 s. Naše cena: 250 Kč  Anotace

Milan HLAVAČKA, Pavel CIBULKA et allii: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. 624 s. Naše cena: 329 Kč  Anotace 
 
                                               Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ
Eva SEMOTANOVÁ, Jiří CAJTHAML a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha, Academia 2014, 559 s.  Anotace  
 
                                               Další ZDE