Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1. května – 18. září 2016 bude z důvodu dokončování digitalizace map a rekonstrukce sbírkových prostor zcela uzavřena Mapová sbírka HÚ AV ČR. Během této doby nebude možné poskytovat informační či  výpůjční služby. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

Oslavte s námi 25. narozeniny!

U příležitosti 25. výročí založení nakladatelství Historický ústav jsme pro Vás připravili dárek - nákup knih s 30% slevou na veškerou naši produkci do roku 2015 včetněVíce

31. srpna - 2. září 2016

V Přírodovědecké fakultě UK v Praze se bude konat mezinárodní konference Central European Conference of Historical Geographers. Zaměří se na nejnovější výsledky historickogeografického výzkumu v mezinárodním vědeckém prostoru.  Více

13. září 2016

Senát Parlamentu ČR a Historický ústav AV ČR pořádají vědeckou konferenci Obraz Karla IV. v moderní době.  Více

Oznámení knihovny: zde

700. výročí narození českého krále Karla IV.

                                                                        
                                                                      Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA

31. srpna - 2. září  2016
Central European Conference of Historical Geographers   Více

12.-14. září 2016
Juden und Christen in Bayern, Böhmen und Österreich (1349–1648). Interwoven Regional Worlds: Jews and Christians in Bavaria, Bohemia and Austria (1349–1648)  Více

13. září 2016
Obraz Karla IV. v moderní době  Více

14. září 2016
Tradice českých / československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy  Více

21. - 23. září 2016
Karel  IV., panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním   Více

27. září 2016 a 4. června 2017
Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje  a jejich transformace do "druhého života"   Více

29. září - 1. října 2016
Festvorbereitung – Die Planung höfischer Feste
in Mitteleuropa 1500–1900  Více

4. - 5. října 2016
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech  Více

12. - 13. října 2016
Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem  Více

11. listopadu 2016
Pokušení anarchie: pojmy, historické příklady, obrazy: východní inspirace  Více

24. - 25. listopadu 2016
Církev ve dvorské společnosti  Více

25. ledna 2017
Periferie: Krajina (bez)naděje?  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  
    NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ  
       AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH 
 
   NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Pavel Otmar Krafl: Polské provinciální synody 13.–15. století
Praha, HÚ 2016, 176 s. Naše cena: 175 Kč   Anotace

Roman Baron, Roman Madecki, Jan Malicki et. al.: Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha, HÚ 2016, 703 s. Naše cena: 300 Kč  Resumé  Anotace

Český časopis historický, roč. 114, č. 2. Praha, HÚ 2016. Cena 130 Kč  Obsah

Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata. K vyd. připr. a pozn. opatřil Jindřich Dejmek. Praha, HÚ 2016, 592 s. Naše cena: 385 Kč  Anotace 

„Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen  2016, 465 s. Naše cena: 350 Kč Anotace Vorwort

Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Ed.: Radomír Vlček. HÚ 2016, 128 s. Naše cena: 138 Kč.   Anotace

Martin Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Academia, HÚ 2016, 632 s.  Cena: 476 Kč  Anotace 
 
                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Petr Hlaváček, David R. Holeton, Peter Morée, Jaroslav Pánek et al.:
VIA MEDIA. Studie českých náboženských a intelektuálních dějin.
K poctě Zdeňka V. Davida. Europeana Pragensia 8, Praha, Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, 2016. Anotace


Jiří Hrbek: Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Togga 2016, 422 s.  Anotace  

                                      Další   ZDE