Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

Jubilejní rok Akademie věd ČR

125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění – přímé předchůdkyně, která se v roce 1952 společně s dalšími dobovými vědeckými institucemi stala základem Československé akademie věd. Více

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015
HÚ AV ČR - Jinan 2015 

Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu a zpátky.  Mezinárodní vědecká konference  Více 

                                                                                                                       

AKTUALITY


duben - květen 2015

Historický ústav Akademie věd České republiky připravil sérii akcí k 70. výročí osvobození Československa.  Více

Mapa roku 2014

Kartografická společnost ČR udělila ocenění Mapa roku 2014 v kategorii Atlasy, soubory a edice map Historickému ústavu AV ČR a Katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze za dílo Akademický atlas Českých dějin.  

Návštěva čínské delegace

Dne 13. května 2015 navštívila Historický ústav Akademie věd České republiky čínská delegace z Ye Shengtao Research AssociationVíce

27.-29. května  2015

Historický ústav AV ČR a Archiv hl. m. Prahy pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu a zpátky, která se bude konat v přednáškovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze 1. Více                                                              
                                                                       
Další   ZDE  


KONFERENCE - KOLOKVIA

27.-29. května 2015
Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu
a zpátky  Více

3.-6. června 2015
České země a Bavorsko - protipóly a srovnání / Tschechien
und Bayern - Gegenüberstellungen und Vergleiche  Více  

1. října 2015
Predstavy o ideálnej výchove kráľovských detí. E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského  Více

6.-7. října 2015
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii   Více

NOVÉ PUBLIKACE

 
   
     NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
  
za výhodné ceny! 15% slevy pro studenty
  
  NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY HÚ

Výrazné slevy knih nakladatelství HÚ! 
Dokumenty čs. zahraniční politiky   ZDE

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Jaroslav PÁNEK a kol.: Ad fontes. Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19.-21. století. Praha, HÚ 2014, 220 s. Naše cena: 150 Kč  Anotace

Gustav NOVOTNÝ: Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner. Praha, HÚ 2015, 552 s. Naše cena: 350 Kč   Anotace

Eva SEMOTANOVÁ a kol.: Kladsko. Historickogeografický lexikon. Praha-Kɬodzko-Wrocɬaw, HÚ 2015, 316 s. Naše cena: 390 Kč  Anotace

Ed.: Lenka BLECHOVÁ
Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1366; HÚ 2014, 348 s. Naše cena: 200 Kč 
Anotace 
                                             Další ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Dana FIALOVÁ, Michaela STEYEROVÁ, Eva SEMOTANOVÁ: Vltavské ostrovy. CD s postery z výstavy. Elektronická verze zde     
        
                                      Další ZDE